DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

AKADEMIE V AKADEMICKÉ

 

25. 9. 2020 POWER TO LEAD 1

kopie-navrhu-psychicka-odolnost-workshop-1.png

Workshop navazuje na úvodní webinář Power to Lead.

V našem kulturním prostředí má samotné slovo MOC nádech něčeho negativního. Je až příliš spjato s temnou stránkou moci, s jejím zneužitím. Ve skutečnosti většina z nás mocí disponuje, ale neuvědomuje si to. Téma moci a leadershipu se proto týká nás všech, kdo jsme v roli učitelů, mentorů, koučů, terapeutů, lékařů, poradců, manažerů nebo rodičů.

Naučíte se:

 • Pracovat s mocí k prospěchu svému i ostatních
 • Mapovat svoji moc a z čeho vychází (slepá místa a zdroje)
 • Spojovat se s pocity síly a trénovat chování pramenící ze síly
 • Všímat si zneužívání moci a hledat způsoby, jak ho nedovolit

Celodenní workshop, 9:00 - 16:30,  1600/ 2600 Kč, vede Alena Jáchimová, Irena Konečná

 

ŘÍJEN 2020

8. 10. 2020 EMPLOYER BRANDING JAKO SOUČÁST HR STRATEGIÍ

empoyer-branding.png

Značka (Brand) je to, co nás činí jedinečnými a co nás odlišuje od ostatních. Značka určuje směr a způsob našeho jednání a pomáhá nám při každodenním rozhodování. Značka je pro nás zpětnou vazbou a předpokladem pro úspěch na trhu i ve společnosti. Značka přitahuje správné lidi do firmy a zvyšuje jejich identifikaci, hrdost a angažovanost. 

Strategický přístup k employer brandingu

 • DNA firmy  - vize, mise a hodnoty
 • Tvoříme a pečujeme o svou značku
 • EVP - unikátní atributy značky – jak je najít a jak s nimi pracovat?
 • Nástroje komunikace a sociální sítě
 • Příklady praxe – jaké jsou trendy na trhu a kam trh směřuje?

Značka a trh práce

 • Co je značka a proč ji budovat?
 • Kdo je nositelem značky?
 • Jak vypadá současný trh práce?
 • Jak to vidí různé generace?
 • Cílové skupiny

Celodenní kreativní workshop, 9:00 - 16:00,  1600/2600 Kč, vede Zuzana Rambousková, Petra Sýkorová

 

14. 10. 2020 MOC VE ZPĚTNÉM ZRCÁTKU

moc-ve-zpetnem-zrcatku.png

WEBINÁŘ doplňuje cyklus na Power to Lead 

Představy o moci se během historie vyvíjely a stále vyvíjejí. Pojetím moci se zabývalo mnoho významných spisovatelů, psychologů, vědců či filosofů. Často jsme fascinováni lidmi, kteří moc mají, aniž bychom si uvědomovali, že existují i méně nápadné formy moci, a že i my sami jsme v určitých situacích a kontextech mocní.
Co se dozvíte?

 • Proč jsme často fascinování lidmi, kteří zneužívají moc?
 • Jak je tabuizování moci podmíněno historicky?
 • Jak se pojetí moci vyvíjelo?
 • Jak o ní přemýšleli Niccolo Machiavelli, Stanley Milgram, Philip Zimbardo, Michel Foucault, Václav Havel?
 • Kam dospělo moderní pojetí moci a co přináší?

Webinář, 18:00 - 19:30,  290 Kč, vede Alena Jáchimová, Irena Konečná

 

16. 10. 2020 POWER TO LEAD 2

kopie-navrhu-moc-ve-zpetnem-zrcatku.png

Workshop navazuje na Power to Lead 1

V našem kulturním prostředí má samotné slovo MOC nádech něčeho negativního. Je až příliš spjato s temnou stránkou moci, s jejím zneužitím. Ve skutečnosti většina z nás mocí disponuje, ale neuvědomuje si to. Téma moci a leadershipu se proto týká nás všech, kdo jsme v roli učitelů, mentorů, koučů, terapeutů, lékařů, poradců, manažerů nebo rodičů.

 • Pracovat s mocí k prospěchu svému i ostatních
 • Mapovat svoji moc a z čeho vychází (slepá místa a zdroje)
 • Spojovat se s pocity síly a trénovat chování pramenící ze síly
 • Všímat si zneužívání moci a hledat způsoby, jak ho nedovolit

Celodenní workshop, 9:00 - 16:30,  1600/2600 Kč, vede Alena Jáchimová, Irena Konečná

 

18. - 19. 10. 2020  NÁCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY

prezentacni-dov-1.png

Intenzivní kurz, určený všem, kteří si chtějí umění účinné komunikace, prezentace a rétoriky opravdu osvojit, pro pracovní nebo osobní využití.

Naučíte se:

 

 • mluvit před lidmi, známými i neznámými
 • získate jistotu s ověřenými postupy prezentace
 • najdete svůj optimální styl prezentace
 • osvojíte si prezentační minimum

Dvoudenní kurz, 9:00 - 18:00,  vede Štefan Medzihorský

 

23. 10. 2020 DESINGNEREM VLASTNÍ PRÁCE

designerem-vlastni-prace.png

Workshop nabízí aktuální a praktické nástroje k posílení vlastního smyslu práce a proaktivního přístupu k zaměstnání. Tento trénink poskytne užitečné rady a zkušeností při designování vaší práce v rámci firmy a scénáře vašeho pracovního života.
CÍLE:

 • Jak propojit silné stránky, talenty a motivaci s prací, kterou děláte teď nebo byste mohli dělat v budoucnosti
 • Zmapovat příběh Vašeho života: směřování kariéry a Vás samotných
 • Naučit se spolupracovat s ostatními, jak fungovat s lidmi, kteří mají odlišné vnímání práce a kariéry
 • Popsat vlastní silné stránky, talenty a motivace k práci
 • Sdílet emoce a strachy při designu „práce snů”

Celodenní workshop, 9:00 - 15:00,  1600/2600 Kč, vede Valery Senichev

 

LISTOPAD 2020

13. 11. 2020 HOGANOVY METODY V PERSONÁLNÍ PRÁCI

kopie-navrhu-kopie-navrhu-moc-ve-zpetnem-zrcatku.png

Odborný seminář zaměřený na principy použití psychodiagnostiky v personální práci. S důrazem na seznámení se s konkrétními nástroji - Hoganovými metodami a jejich využití. Účastníci semináře si otestují vlastní osobnostní předpoklady a v rámci kurzu získají i základní interpretaci výsledků.

 • Proč diagnostiku ne/potřebujeme v personální práci?
 • Různé možnosti využití ve firmách
 • Hoganova diagnostika - základy metod:
 • Hogan Pesonality Inventory,
 • Hogan Development Score,
 • Motive Values Preferences inventory
 • Práce s výsledky vlastních testů (Na kurz je vhodné přijít s vlastním testem, ale není to povinné.)

Tento seminář slouží k základnímu seznámení se s možnostmi využití metody v personální práci, především ve výběru a v rozvoji a k sebepoznání. V žádném případě nejde o certifikační seminář, který by opravňoval absolventa semináře k odborné práci s Hoganovými metodami. 

Celodenní workshop, 9:00 - 16:00,  1600/2600 Kč, vede Irena Konečná

PROSINEC 2020

27. 11. 2020 jAK VYUŽÍT TYPOLOGII K SEBOPOZNÁNÍ A K POCHOPENÍ DRUHÝCH

typologie.png

Celodenní sebepoznávací workshop Jak využít typologii k sebepoznání a lepšímu pochopení druhých bez nálepkování.
Typologie podle Myersové-Briggsové (MBTI)
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je zkratka označující populární typologii osobnosti, která vychází z kritérií rakouského psychologa Carla Gustava Junga publikovaných v jeho knize „Psychologické typy“. Kritéria jsou celkem čtyři, každé z nich nabízí dvě možnosti na opačných pólech. Vznikne tak 16 osobnostních typů a čtyři základní temperamenty.
Není tedy diagnostickým nástrojem, ale nástrojem sebeporozumění a pochopení odlišností druhých lidí a má uplatnění v soukromém pracovním životě.
Cíl:
Porozumět typologii jako prostředku sebepoznání a k pochopení odlišností druhých lidí 

Celodenní workshop, 9:00 - 15:00,  1600/2600 Kč, vede Dana Kodešová

 

4. 12. 2020 KREATIVNÍ WORKSHOP POMŮCKY V KOUČOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ A TÝMŮ A FACILITIACI

kreativni-pomucky.pngWorkshop určený pro kouče, mentory, facilitátory, manažery, vedoucí týmů či HR specialisty, učitele, sociální pracovníky a všechny, kteří se v práci setkávají s lidmi nebo pracují s dětmi a mladistvými.

O ČEM TO BUDE?

 • Jak pracovat s kreativními pomůckami a obrázky při koučování a facilitaci
 • Jak obrázkem podpořit komunikaci v týmu či individuálním sezení 
 • Jak zakomponovat příběhy do koučování a facilitace

CO SE NAUČÍTE?

 • Několik způsobů práce s kreativními pomůckami (individuální a skupinové)
 • Využití kreativních pomůcek jako nástroj sebepoznání
 • Individuální koučování za použití vlastní fotografie
 • Facilitační modely pro vedení skupiny či týmové koučování
 • Využívat kreativní pomůcky při rozvoji komunikace a spolupráce ve skupinách
 • Hledat odpovědi v detailech, pomocí kterých si sestavíte skládanku a kompletní obraz situace
 • Nalézat odpovědi pomocí obrázků a fotografií

Celodenní workshop, 9:00 - 16:30,  1600/2600 Kč, vede Barbora Bělová a Dana Kodešová

 

CHCI SE REGISTROVAT NA AKCE AKADEMIE V AKADEMICKÉ - WORKSHOPY, WEBINÁŘE NEBO DVOUDENNÍ VÝCVIKY

registrace-zde-1.png

 

 

Sledujte náš Facebook, kde uveřejňujeme všechny události a pravidelně aktualizujeme všechny informace.

navrh-bez-nazvu-6.png

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2020)
Vstup do informačního systému VŠAPs