DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

AKADEMIE V AKADEMICKÉ

25. 11. 2020 ZMĚNA (přesunuto z 8.10.)  EMPLOYER BRANDING JAKO SOUČÁST HR STRATEGIÍ

empoyer-branding.png

Značka (Brand) je to, co nás činí jedinečnými a co nás odlišuje od ostatních. Značka určuje směr a způsob našeho jednání a pomáhá nám při každodenním rozhodování. Značka je pro nás zpětnou vazbou a předpokladem pro úspěch na trhu i ve společnosti. Značka přitahuje správné lidi do firmy a zvyšuje jejich identifikaci, hrdost a angažovanost. 

Strategický přístup k employer brandingu

 • DNA firmy  - vize, mise a hodnoty
 • Tvoříme a pečujeme o svou značku
 • EVP - unikátní atributy značky – jak je najít a jak s nimi pracovat?
 • Nástroje komunikace a sociální sítě
 • Příklady praxe – jaké jsou trendy na trhu a kam trh směřuje?

Značka a trh práce

 • Co je značka a proč ji budovat?
 • Kdo je nositelem značky?
 • Jak vypadá současný trh práce?
 • Jak to vidí různé generace?
 • Cílové skupiny

kopie-navrhu-webinar.png     9:00 - 11:00,  490 Kč, vede Zuzana Rambousková, Petra Sýkorová

______________________________________________________

 

WEBINÁŘ 27. 11. 2020 CYKLUS "SEBEPOZNÁNÍ 2" MBTI TYPOLOGIE K SEBOPOZNÁNÍ A K POCHOPENÍ DRUHÝCH

typologie.png

Celodenní sebepoznávací workshop Jak využít typologii k sebepoznání a lepšímu pochopení druhých bez nálepkování.
Typologie podle Myersové-Briggsové (MBTI)
MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je zkratka označující populární typologii osobnosti, která vychází z kritérií rakouského psychologa Carla Gustava Junga publikovaných v jeho knize „Psychologické typy“. Kritéria jsou celkem čtyři, každé z nich nabízí dvě možnosti na opačných pólech. Vznikne tak 16 osobnostních typů a čtyři základní temperamenty.
Není tedy diagnostickým nástrojem, ale nástrojem sebeporozumění a pochopení odlišností druhých lidí a má uplatnění v soukromém pracovním životě.
Cíl:
Porozumět typologii jako prostředku sebepoznání a k pochopení odlišností druhých lidí 

kopie-navrhu-webinar.pngWEBINÁŘ,  9:00 - 12:00,  590 Kč, vede Dana Kodešová

___________________________________________________________________

4. 12. 2020 KREATIVNÍ WORKSHOP POMŮCKY V KOUČOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ A TÝMŮ A FACILITIACI

kreativni-pomucky.pngWorkshop určený pro kouče, mentory, facilitátory, manažery, vedoucí týmů či HR specialisty, učitele, sociální pracovníky a všechny, kteří se v práci setkávají s lidmi nebo pracují s dětmi a mladistvými.

O ČEM TO BUDE?

 • Jak pracovat s kreativními pomůckami a obrázky při koučování a facilitaci
 • Jak obrázkem podpořit komunikaci v týmu či individuálním sezení 
 • Jak zakomponovat příběhy do koučování a facilitace

CO SE NAUČÍTE?

 • Několik způsobů práce s kreativními pomůckami (individuální a skupinové)
 • Využití kreativních pomůcek jako nástroj sebepoznání
 • Individuální koučování za použití vlastní fotografie
 • Facilitační modely pro vedení skupiny či týmové koučování
 • Využívat kreativní pomůcky při rozvoji komunikace a spolupráce ve skupinách
 • Hledat odpovědi v detailech, pomocí kterých si sestavíte skládanku a kompletní obraz situace
 • Nalézat odpovědi pomocí obrázků a fotografií

Praha 1, Palác Adria, Jungmannova 31

Celodenní workshop, 9:00 - 16:30,  1590 Kč, vede Barbora Bělová a Dana Kodešová

________________________________________________________________ 

LEDEN 2021

8. 1. 2021 POWER TO LEAD 2

kopie-navrhu-psychicka-odolnost-workshop-1.png

Workshop navazuje na Power to Lead 1

V našem kulturním prostředí má samotné slovo MOC nádech něčeho negativního. Je až příliš spjato s temnou stránkou moci, s jejím zneužitím. Ve skutečnosti většina z nás mocí disponuje, ale neuvědomuje si to. Téma moci a leadershipu se proto týká nás všech, kdo jsme v roli učitelů, mentorů, koučů, terapeutů, lékařů, poradců, manažerů nebo rodičů.

 • Pracovat s mocí k prospěchu svému i ostatních
 • Mapovat svoji moc a z čeho vychází (slepá místa a zdroje)
 • Spojovat se s pocity síly a trénovat chování pramenící ze síly
 • Všímat si zneužívání moci a hledat způsoby, jak ho nedovolit

Praha 1, Palác Adria, Jungmannova 31

Celodenní workshop (Přesun ze 16. 10.2020), 9:00 - 16:30,  1590 Kč, vede Alena Jáchimová, Irena Konečná

___________________________________________________________________ 

CHCI SE REGISTROVAT NA AKCE AKADEMIE V AKADEMICKÉ - WORKSHOPY, WEBINÁŘE NEBO DVOUDENNÍ VÝCVIKY

registrace-zde-1.png

 

 

Sledujte náš Facebook, kde uveřejňujeme všechny události a pravidelně aktualizujeme všechny informace.

navrh-bez-nazvu-6.png

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2020)
Vstup do informačního systému VŠAPs