DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Personální a interkulturní management

Psychologie pro osobní rozvoj

Výcvik koučování

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CŽV Personální a interkulturní management

kopie-navrhu-kopie-navrhu-web-verze-pdf-pim-czv-1-2020.png
kopie-navrhu-kopie-navrhu-web-verze-pdf-pim-czv-1-2020-1.png

INFORMACE O CŽV STUDIJNÍM PROGRAMU PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT 

PROGRAM PROBĚHNE ONLINE NEBO PREZENČNĚ PODLE AKTUÁLNÍ SITUACE.

Studium je koncipované jako vysokoškolský studijní program. Kombinuje přednášky a semináře s online výukou probíhající formou webinářů a systematicky zadávaných úkolů a individuální zpětné vazby. Studium je zaměřené na práci s lidmi v různém prostředí s ohledem na kulturu národní i organizační. Získáte základní poznatky z oblasti aplikované psychologie, interkulturality a managementu. 

Absolvování tohoto programu může být započteno jako první ročník bakalářského programu Personální a interkulturní management v roce 2021, po reakreditaci inovovaného studijního programu.

Dvousemestrální program je garantovaný a certifikovaný Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Proč studovat CŽV?

Vzděláváte se dle svých možností a kapacity. Nemusíte absolvovat všechny předměty v plném rozsahu ani je uzavírat zkouškou nebo zápočtem. Úspěšně absolvované předměty zakončené zkouškou nebo zápočtem mohou být započteny v řádném bakalářském studiu.

Lektorský sbor tvoří pedagogové vysoké školy aplikované psychologie

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., Ing. et Mgr. Milan Svoboda, Ph.D., JUDr. Eva Čermáková, Ing. Radmila Trnková Lorencová, Ph.D., PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD., Ing. et Mgr. Irena Konečná, PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.

Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce, úspěšní absolventi obdrží certifikát z Vysoké školy aplikované psychologie.

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU ZDE

 

 

  FORMA STUDIA

Kombinovaná: 171 hodin v 10 dvoudenních soustředěních (víkendy v čase 9:00 - 17:00) v rozsahu 160 hodin prezenční výuky a 11 hodin on-line výuky - 4 webináře + on-line konzultace s vyučujícími během celého roku.

  POPLATKY ZA STUDIUM

  • Celý program: 49 800 Kč za semestr: 24 900 Kč

  • Při jednorázové platbě oba semestry: 45 900 Kč

  OBDOBÍ STUDIA

  • Říjen 2021 - červen 2022

  ZAHÁJENÍ STUDIA

8. října 2021, 17:00 - 19:00 online úvod do studia  

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2021)
Vstup do informačního systému VŠAPs