DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CZV Psychologie pro osobní rozvoj

kopie-navrhu-kopie-navrhu-web-verze-psyproor-czv-1-2020-1.png
kopie-navrhu-kopie-navrhu-web-verze-psyproor-czv-1-2020-3.png

INFORMACE O CŽV STUDIJNÍM PROGRAMU PYCHOLOGIE PRO OSOBNÍ ROZVOJ 

Studium je koncipované jako dvousemestrální vysokoškolský studijní program. Kombinuje přednášky, semináře a workshopy. Studium je zaměřené na poznatky současného vědního oboru psychologie a jejich aplikaci do osobního i pracovního života účastníků, jejich osobní rozvoj a sebepoznání.

Některé úspěšně absolvované předměty tohoto programu, zakončené zkouškou nebo zápočtem, mohou být započteny v rámci studia bakalářského programu Personální a interkulturní management,po reakreditaci inovovaného studijního programu.

Dvousemestrální program je garantovaný a certifikovaný Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

o vysokých školách).

Proč studovat CŽV?

Vzděláváte se dle svých možností a kapacity. Nemusíte absolvovat všechny předměty v plném rozsahu ani je uzavírat zkouškou nebo zápočtem.

Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce, úspěšní absolventi obdrží certifikát z Vysoké školy aplikované psychologie.

Lekorský sbor tvoří pedagogové vysoké školy aplikované psychologie.

PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, Ing. et Mgr. Irena Konečná, Mgr. Alena Jáchimová, Ing. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D., PhDr. Jan Gruber, Ph.D. , doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

 Leták ke stažení

titulka-pdf-psyproor-czv-1-2020-1.png.

  FORMA STUDIA

  • Kombinovaná - 10 dvoudenních soustředění, celkem 160 hodin prezenční výuky  (víkendy v čase 9:00 - 17:00)

  POPLATKY ZA STUDIUM

  • Celý program: 39 800 Kč
  • za semestr: 19 900 Kč
  • Administrativní poplatek za zkoušku nebo zápočet: 500 Kč
  • Při jednorázové platbě za oba semestry: 35 900 Kč

  OBDOBÍ STUDIA

  • Říjen 2020 - červen 2021

  ZAHÁJENÍ STUDIA

  • 10. - 11.  října 2020  (víkendové soustředěni)

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2020)
Vstup do informačního systému VŠAPs