DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Personální a interkulturní management

Psychologie pro osobní rozvoj

Výcvik koučování

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Vaše dotazy

Tato stránka nabízí odpovědi na Vaše nejčastější otázky. Další rádi zodpovíme na tel. číslech 416 782 369 a 727 863 424 nebo na [javascript protected email]

1. Zajímá mě hlavně psychologie, co bude obsahem studia?

Na rozdíl od čistě akademické psychologie budete vedle teoretických předmětů studovat hlavně ty oblasti psychologie, které můžete aplikovat na osobní i pracovní vztahy, vedení a motivaci lidí a  personální i obchodní činnost. Navíc budou aplikovatelné na styk a spolupráci s cizinci a příslušníky jiných kultur a etnik.

2. Jak se mám přihlásit a kdy?

Registrace zájemců o studium probíhá prostřednictvím online odkazu zde

3. Je možné uznat zkoušky při přestupu z jiné vysoké školy?

Ano je možné uznat zkoušky s hodnocením 1 a 2 z předmětů, které odpovídají předmětům studijního oboru Personální a interkulturní management, pokud o to student požádá.

4. Je možné získat ubytování ?

Ano, nejbližší možnost hezkého ubytování za výhodnou cenu je v Litoměřicích, v hostelu U sv. Štěpána (3 km od Terezína, BUS). Pokoje jsou dvoulůžkové v „buňkovém uspořádání“. Vždy pro 2 pokoje je uprostřed sociální zařízení se sprchou a toaleta. V hostelu je rovněž možnost stravování pro studenty.

Pokyn rektora pro podání žádosti o ubytovací stipendium najdete ve formátu PDF po kliknutí ZDE.

5. Co když nebudu moci platit studium?

Studenti mají několik možností:

 • v případě aktuálního nedostatku finančních prostředků je možné domluvit úhradu školného ve splátkách;
 • přerušit studium na dobu nezbytně nutnou;
 • vzít si studentskou půjčku na studium;
 • najít si brigádu, nebo pracovat na částečný úvazek. :-)

6. Jak probíhá kombinované studium?

Kombinované studium probíhá ve stanovených termínech výuky o víkendech v sobotu a v neděli.

Obsah studia je stejný jako u denního studia, pouze s menším počtem přímé výuky než ve studiu denním.

7. Co mohu jako absolvent VŠAPs dělat, kde najdu uplatnění?

Absolvent studijního Personální a interkulturní management se může zaměstnat jako:

 • personalista nebo odborník na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v personálních útvarech všech typů společností a v poradenských a vzdělávacích organizacích;
 • manažer lidských zdrojů – HR manažer (po získání praxe);
 • koordinátor, ev. projektový manažer vzdělávacích a pomáhajících projektů pro zaměstnance a skupiny ohrožené sociálním vyloučením, např. (ženy na mateřské dovolené, příslušníky jiných národností a etnik);
 • odborný pracovník pro uvedené oblasti ve veřejné a státní správě;
 • specialista na obchodní a další formy spolupráce s jednotlivci a týmy i z jiných zemí a kultur;
 • odborník v práci s lidmi, podnikatel;
 • odborník a poradce v sociálních službách a pomáhajících profesích.

8. Jaká je možnost pokračovat ve studiu?

Absolventi mají samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. 

9. Co se během studia naučím?

Vedle společensko-vědních disciplín, včetně základů ekonomiky a práva především schopnosti jejich aplikace v životě i v práci. Absolvujete také desítku tréninků (komunikace, asertivity, TM, řízení projektů, koučinku, facilitace a dalších, které by Vás kdekoli jinde stály značné prostředky. Výsledkem bude, že se naučíte komunikovat a pracovat s lidmi, pro jakoukoli manažerskou, personalistickou, obchodní či jinou pozici.

10. Jakou mám šanci dostat se na vaši školu?

Máte dobrou šanci, pokud splňujete předpoklady a podáte přihlášku se všemi povinnými přílohami co nejdříve.

11. Je stanovená docházka?

Na každý předmět je stanovené splnit 70% účast.

12. Jak mám vyplnit přihlášku?

 • Vysoká škola: Vysoká škola aplikované psychologie
 • Fakulta: nevyplňujete
 • Studijní Program: Humanitní studia
 • Studijní obor: Personální a interkulturní management
 • Vždy uvádějte i emailovou adresu a číslo mobilního telefonu
 • Dejte pozor na vyplnění akademického roku, správného zaškrtnutí studia (denní nebo kombinované), části o střední škole věnujte velkou pozornost a vyplňujte pečlivě.
 • ON-LINE PŘIHLÁŠKA Vás ve vyplňování povede automaticky.

13. Je ve studiu denním a kombinovaném rozdíl?

Obě dvě formy studia jsou po obsahové stránce totožné. Denní neboli prezenční forma studia je studium, kdy se denně (určené dny v týdnu) dochází do školy. Kombinované studium je studium, kdy se do školy chodí v zásadě v mimopracovní době, každý druhý víkend.

14. Je studentům k dispozici knihovna, ve které by našli potřebnou literaturu?

Součástí školy je vysokoškolská knihovna, a také městská knihovna. Ve vysokoškolské knihovně najdete odbornou literaturu, která je k dispozici studentům. Studenti  mají přístup k seznamům, ve kterých jsou všechny tituly v tištěné i elektronické podobě.

15. Kolik semestrů studuji, získám titul bakalář?

Denní, stejně jako kombinované studium trvá 6 semestrů, tedy 3 roky studia. Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou a titulem Bc.

16. Jak probíhá kombinované studium?

Studium probíhá v mimopracovní době o víkendech jednou za 14 dní, celkem 6 krát za semestr. Pokud máte z jakýchkoli důvodů překážku být na přednášce, lze  tuto situaci řešit domluvou s konkrétními vyučujícími, např. zadáním seminární práce, výjimečně také individuálním studijním plánem.

17. Jaké jsou předměty kombinovaného studia?

Předměty pro denní i kombinované studium jsou totožné.

Aktuality

Právě vyšly 3 nové publikace

kopie-navrhu-kopie-navrhu-kopie-navrhu-miniatura.png

Jiří Kučírek: Überlegungen zur Sprachphilosophie

Václav Masopust: Fenomén lásky v kontextu psychologie mezilidských, partnerských a pracovních vztahů

Roman Králik & Patrik Maturkanič (ed.) Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs