DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Kombinované studium

Studijním oborem je PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT.

Kombinované (dálkové) tříleté bakalářské studium je určeno především pro zaměstnané uchazeče, ženy na mateřské dovolené a další zájemce. Studium probíhá zásadně v mimopracovní době o víkendech. Obsahově je v podstatě totožné s denním studiem.

Absolventi tříletého kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs. 

Přihlásit se můžete prostřednictvím ON-LINE PŘIHLÁŠKY zde

U kombinované formy studia škola v maximální míře umožňuje studentům využití získaných poznatků a dovedností přímo na pracovišti studentů již v průběhu studia, např. v podobě společných projektů se zaměstnavateli. Probíhá zapojování studentů do výzkumných a aplikačních projektů, které jsou podle možnosti propojovány s potřebami pracoviště, na kterém studenti kombinovaného studia působí.

Skutečná doba kombinovaného studia a studijního zatížení odpovídá prezenčnímu studiu. Jednu třetinu tvoří vlastní kontaktní studium, druhou třetinu samostudium s využitím předepsané literatury a studijních opor. Třetí třetinu tvoří rozsáhlý systém konzultací a systém kontroly formou předepsaných písemných prací, zápočtů a zkoušek.

Pro studenty kombinované formy studia jsou zajištěny studijní opory a konzultace s vyučujícími, napomáhají při studiu. Součástí studijních opor jsou také otázky a problémové okruhy, na které je kladen důraz tak, aby vystihovaly podstatu předmětu. Takto zpracované opory nahradí studentům kombinované formy studia část kontaktní výuky.

Propracovaný systém kontroly studia spočívá v předkládání tří typů písemných prací:

-    eseje, především k vybraným teoretickým předmětům,
-    seminární práce, k teoretickým a aplikačním předmětům,
-    projekty k týmové spolupráci, průzkumům a jejich vyhodnocení v konkrétních zadáních.

Tyto typy písemných prací tvoří součást kontroly samostudia. Také prezentace těchto prací před kolegy a vyučujícím se zpětnou vazbou, je součástí výuky, ve které se rozvíjí psychosociální kompetence.

PŘEDMĚTY KOMBINOVANÉHO STUDIA 

I. ročník II. ročník III. ročník
01SPO  01 Úvod do studia, práce s informacemi 01PSY 06 Základy psychologie práce a organizace 01PSY 11 Asertivita, mediace a facilitace v personalistice
01SPO 02 Základy etiky 01INT 03 Sociokulturní aspekty globalizace 01MAN 06 Koučink a mentoring
01PSY 01 Obecná psychologie 01INT 04 Psychologické aspekty multikulturní společnosti 01INT 07 Sociální interakce v multikulturním prostředí
01SPO 03 Základy andragogiky 01INT 05 Současné etnické a kulturní procesy 01PSY 12 Týmová práce a řešení konfliktů
01PSY 02 Psychologie osobnosti 01PSY 07 Kooperace a skupinová dynamika 01MAN 07 Komunikační kompetence v personálním managementu
01PSY 03 Sociální psychologie 01SPO 07 Sociologie sociálních problémů 01SPO 12 Občanské, pracovní a obchodní právo
01APL 01 Základy výzkumných metod ve společenských vědách 01SPO 08 Didaktika osobnostně sociálního rozvoje 01MAN 08 Krizové řízení
01MAN 01 Základy managementu 01APL 03 Příprava zpracování projektů 01MAN 09 Firemní vzdělávání a firemní kultura
01SPO 04 Základy filozofie 01MAN 04 Řízení lidských zdrojů 01PSY 13 Psychologie zaměstnanosti a nezaměstnanosti
01INT 01 Sociální a kulturní antropologie 01APL 04 Aplikovaný výzkum ve společenských vědách 01MAN 10 Firemní vzdělávání a firemní kultura
01PSY 04 Psychologie kultury 01PSY 08 Interkulturní psychologie 01MAN 11 Základy podnikové ekonomiky
01SPO 05 Základy didaktiky 01INT 06 Etnicita v multikulturní společnosti 01INT 08 Migrace a integrace v teorii a praxi
01PSY 05 Ontogenetická psychologie 01SPO 09 Sociální patologie a prevence sociálně patologických jevů 01INT 09 Multikulturalita a společnost
01INT 02 Kulturní studia 01PSY 09 Psychosociální dovednosti 01INT 10 Interkulturní komunikace
01MAN 02 Vedení lidí a leadership 01SPO 10 Sociální projevy interkulturních rozdílů  
01SPO 06 Základy sociologie 01PSY 10 Psychologie zdraví, psychické poruchy  
01APL 02 Matematicko-statistické metody 01MAN 05 Management transferu znalostí  
01MAN 03 Základy personálního managementu 01SPO 11 Základy práva  
01PRA 01 Seminář k semestrálním pracím 01PRA 04 Seminář k ročníkovým pracím 01PRA 07 Seminář k bakalářské práci
01PRA 03 Semestrální práce 01PRA 06 Ročníková práce 01PRA 09 Bakalářská práce
   

Legenda: PSY = psychologie, SPO = společenské vědy, MAN = management,
                 INT = interkulturalita, APL = aplikované vědy, PRA = praktikum


Školné:

Školné pro kombinovanou formu studia za 1 semestr činí 24.900,- Kč.

>> Bankovní spojení a výše školného za semestr (klikněte)
 

Aktuality

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

sample_02.jpg

Otevíráme další kolo přihlášek ke studiu na VŠAPs v denní i kombinované formě. Do 13. září 2017 se ještě stále můžete přihlásit ke studiu on-line zde nebo prostřednictvím přihlášky k vytištění zde. Inspirativní úvodní soustředění studentů prvních ročníků se koná 23. – 24. září 2017. TĚŠÍME SE NA VÁS – PŘIHLASTE SE.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2017)
Vstup do informačního systému VŠAPs