DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Konference s mezinárodní účastí

 

kopie-navrhu-hlavicka-konf.png

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 2017

Sociálně psychologický výcvik (SPV) pro 21. století

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku ČR a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají
u příležitosti  významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV. Je zaměřena na bohaté zkušenosti s aplikací SPV a na vývoj a současné trendy využití SPV v oblastech aplikované psychologie a dalších oborech. 


Konference a workshopy se uskuteční ve čtvrtek 19. října 2017 od 10:00 hodin v prostorách Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně, Akademická 409.*


Odbornou záštitu nad konferencí převzal doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Vystoupí oslovení „invited speakers“ a v programovém kolegiu přijali účast psychologové a další odborníci v oblasti aplikace SPV v příbuzných oborech.

Moderátoři: PhDr. Diana Černohorská, Ph.D. a PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

Program:

  9:00 - 10:00

Registrace účastníků

10:00 - 10:15

Zahájení konference a úvodní slovo rektora, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský a host doc. Elena Lisá, PhD., děkanka Panevropské vysoké školy

10:15 - 10:30

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. – „Počátky osobnostní a sociální výchovy v ČR“

10:30 - 10:45

doc. PhDr. Luděk Kolman, CSc. – „Výcvik v interkulturní komunikaci“

10:45 - 11:00

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. – „Kooperace: porozumění jako základ výcviku“

11:00 - 11:15

PhDr. Dušan Ondrušek, PhD. – „Programy deradikalizácie zážitkovou formou“

11:15 - 11:30

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský – „Výcvik asertivity jako osvobozování člověka“

Přestávka

 

11:45 - 12:00

prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc. (laudácio)
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. – „Doc. Hermochová a SPV“

12:00 - 12:30

Rozhovor s doc. PhDr. Soňou Hermochovou, CSc.

12:30 - 13:00

Zdravice + poděkování doc. Soně Hermochové – prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., PhDr. Allan Gintel, CSc., PhDr. Jaromír Zýka

Přestávka

 

13:45 - 15:15

Workshopy v sekcích:

 

A/ SPV v pedagogické a školské praxi (Mgr. Michal Dubec a PhDr. Zdenko Matula)

  • PhDr. Václav Holeček, Ph.D. – Vliv sociálně psychologických her na úroveň sebepoznání a sebepojetí žáků základní školy
  • Mgr. Ivo Jupa – „Dokážu to – SPV do škol“

 

B/ SPV v manažerské/pracovní oblasti (PhDr. Božena Jiřincová a PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.)

  • Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D., Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D. – „Metody sociálně psychologického výcviku v procesu implementace metod průmyslového inženýrství“
  • doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc. – „Relaxační techniky v sociálně psychologickém výcviku“
  • PhDr. Božena Jiřincová, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D. – „Sociální komunikace jako cíl a prostředek SPV“
  • PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., PhDr. Božena Jiřincová – „Emoce jako jeden z fenoménu sociálně psychologického výcviku“

 

C/ SPV v manželství a partnerských vztazích (PhDr. Vendula Junková a Mgr. Hana Boháčková)

  • PhDr. Škábová Marcela – „Budování identity“

 

D/ Dialogické jednání a další aplikace SPV (DAMU)

  • prof. PhDr. Ivan Vyskočil + studenti DAMU

 

V rámci workshopů budou zařazeny ukázky – výběr technik SPV  z publikací doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. – studenti VŠAPs.

Přestávka

 

15:30 - 16:00

Závěry konference, vize SPV ve 21. století

 

Výstupem  konference bude recenzovaný sborník s ISBN v elektronické podobě. Z vybraných příspěvků bude následně vydána monografie.

Za Programové kolegium zve
PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs

* Z Prahy (autobusové nádraží Holešovice, nástupiště č. 7) jezdí každou hodinu přímý autobus do Terezína, stejně tak z Terezína zpět do Prahy. Před budovou vysoké školy lze pohodlně zaparkovat automobil.


Termín přihlášek na konferenci:

Aktivní účast:

  • Přihlášky uzavřené. V případě vážného zájmu o zapojení do programu kontaktujte prosím organizačního garanta konference na adrese: [javascript protected email]

Pasivní účast:

  • přihlášení do 30. 9. 2017

Konferenční poplatek:

300,- Kč za osobu
100,- Kč za osobu – vstupné pro studenty


Konference - On-line přihláškaŽádám o vystavení daňového dokladu / faktury na následující fakturační údaje

Captcha

Položky označené hvězdičkou jsou nezbytné pro odeslání.


Beru na vědomí, že přihlášení mé účasti na konferenci SPV pro 21. století se stává platným až po úhradě konferenčního poplatku na účet číslo: 5404010005/4000. Jako variabilní symbol uveďte 19102017 a do textu pro příjemce uveďte celé Vaše jméno.

Konferenční poplatky: 300,- Kč / 1 osoba
Studentská sleva: 100,- Kč / 1 osoba *
* při prezenci bude nutné doložit platným dokladem studenta (index, ISIC) 

Informace k přihlášce

Storno podmínky
Storno 30 až 15 kalendářních dnů před konáním akce ... 50 % smluvní částky.
Storno méně než 15 kalendářních dnů před akcí ... 100 % smluvní částky.
(Vyslání náhradního účastníka je možné).

Odesláním tohoto formuláře závazně potvrzuji svou účast na Konferenci SPV pro 21. století dne 19. 10. 2017 v Terezíně.

Aktuality

VÝCVIK KOUČŮ I/skupina B

kopie-navrhu-kopie-navrhu-prijmacky-2.png

PRO VELKÝ ZÁJEM OTEVÍRÁME 2. SKUPINU ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU KOUČŮ na VŠAPs.  Výcvik vede Mgr. Petr Růžička, senior kouč, lektor a vysokoškolský pedagog s 20ti letou praxí v koučování a ve výuce koučování a zahájen bude v sobotu 30. listopadu 2019. Více informací naleznete ZDE.   Přihláška

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2019)
Vstup do informačního systému VŠAPs