DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Kurzy

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) upravuje zákon o vysokých školách a představuje vzdělávací činnost vysokých škol, která je zaměřená na výkon povolání a další vzdělávací činnost.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

VŠAPs získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci instituce (č.j. MSMT-23965/2017-1) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace v oblasti pedagogického a školního poradenství připravila VŠAPs v roce 2018 akreditovaný vzdělávací program pořádaný v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) KRIZOVÁ INTERVENCE PRO PEDAGOGY (číslo akreditace: MSMT- 12865/2017-2-763).

Program v celkovém rozsahu 40 hodin (5 dnů) je určen učitelům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a vychovatelům (v družinách i dětských domovech) i pracovníkům Pedagogicko-psychologických poraden a Speciálních pedagogických center.

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit informace pedagogů o krizových situacích žáků/studentů a zprostředkovat jim způsoby práce se žákem/studentem nacházejícím se v krizi.

Zahájení kurzu: 24. května 2018. Více informací o programu naleznete zde. Přihlásit se můžete prostřednictvím Přihlášky.

PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV

Pokud z jakýchkoli důvodů nemůžete nebo nechcete absolvovat celé bakalářské studium studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů, vybrat a absolvovat některý z následujících základních oborů CŽV na VŠAPs:

1.   Psychologie

2.   Personální management

3.   Interkulturalita

4.   Průřezový výběr předmětů ze studijního programu Personální a interkulturní management

Dvousemestrální programy jsou garantovány a certifikovány Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Bližší informace o Profesně orientovaném celoživotním vzdělávání na VŠAPs v akademickém roce 2018/2019, včetně popisu jednotlivých oborů, režimů studia a cenách naleznete zde. Přihlásit se můžete prostřednictvím Přihlášky.

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ

Roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu bude zahájen v sobotu 20. října 2018 v 9:00 hodin v budově VŠAPs Terezíně. Reference od účastníků výcviku předešlého si můžete přečíst zde.

Výcvik koučování je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Program a rozsah výcviku je koncipován tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli žádat o základní stupeň akreditace u České asociace koučů (ČAKO).

Bližší informace o programu, termínech a ceně naleznete zde. Přihlásit se do výcviku můžete prostřednictvím Přihlášky.

VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na oblast psychoterapie, připravili VŠAPs v Terezíně možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální výcvik psychoterapie.

Třísemestrální certifikovaný výcvik bude zahájen v sobotu 9. února 2019. Výcvik je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi. Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) a absolvování vstupního pohovoru.

Výcvik Rogersovské psychoterapie je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete zde. Přihlásit se můžete prostřednictvím Přihlášky.

Aktuality

„PIETA – PŘIPOMÍNKA – PAMĚŤ“ – VZPOMÍNKOVÁ AKCE DNE 27. LEDNA 2019

logo-small-shadow-35x50.png

Město Terezín, Vysoká škola aplikované psychologie, Institut Terezínské iniciativy a Lukáš Lev Vás zvou na přednášky a diskuzi, spojené s možností komentované prohlídky židovského ghetta. Akce se koná k významnému životnímu jubileu Tomana Broda, historika, pamětníka holocaustu a vězně z Terezína a Osvětimi a u příležitosti výročí osvobození Osvětimi. Uskuteční se v neděli 27. ledna 2019 od 10:00 hodin v aule VŠAPs v Terezíně. Program a informace k rezervaci míst naleznete zde.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2019)
Vstup do informačního systému VŠAPs