DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Kurzy

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) upravuje zákon o vysokých školách a představuje vzdělávací činnost vysokých škol, která je zaměřená na výkon povolání a další vzdělávací činnost.

PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV

Pokud z jakýchkoli důvodů nemůžete nebo nechcete absolvovat celé bakalářské studium studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů, vybrat a absolvovat některý z následujících základních oborů CŽV na VŠAPs:

1.   Psychologie

2.   Personální management

3.   Interkulturalita

4.   Průřezový výběr předmětů ze studijního programu Personální a interkulturní management

Dvousemestrální programy jsou garantovány a certifikovány Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Bližší informace o Profesně orientovaném celoživotním vzdělávání na VŠAPs v akademickém roce 2017/2018, včetně popisu jednotlivých oborů, režimů studia a cenách naleznete zde. Přihlásit se můžete prostřednictvím Přihlášky.

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ

Roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu bude zahájen v sobotu 14. října 2017 v 9:00 hodin v budově VŠAPs Terezíně. Reference od účastníků výcviku předešlého si můžete přečíst zde.

Výcvik koučování je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Program a rozsah výcviku je koncipován tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli žádat o základní stupeň akreditace u České asociace koučů (ČAKO).

Bližší informace o programu, termínech a ceně naleznete zde. Přihlásit se do výcviku můžete prostřednictvím Přihlášky.

 

VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na oblast psychoterapie, připravili VŠAPs v Terezíně možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální výcvik psychoterapie.

Certifikovaný výcvik byl zahájen 3. 3. 2017 a je určen stávajícím studentům a absolventům Vysoké školy aplikované psychologie, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi.

Výcvik Rogersovské psychoterapie je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete zde.

 


PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMAČKY Z PSYCHOLOGIE

Kurz je otevřen i v akademickém roce 2016/2017. Více informací a on-line přihlášku naleznete zde.

 

Aktuality

KONFERENCE SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ

doc_hermochova.png

VŠAPs v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV. Konference s mezinárodní účastí se uskuteční dne 19. října 2017 v aule VŠAPs v Terezíně. Bližší informace o programu a přihláška na konferenci a workshopy zde.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2017)
Vstup do informačního systému VŠAPs