DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Kurzy

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) upravuje zákon o vysokých školách a představuje vzdělávací činnost vysokých škol, která je zaměřená na výkon povolání a další vzdělávací činnost. CŽV má rozsah poloviny studia a u bakalářského programu zahrnuje tři semestry. Protože CŽV na VŠAPs má stejné předměty jako akreditovaný studijní program, absolventům uznáváme úspěšně složené zkoušky a mohou pokračovat ve studiu na VŠAPs jako studenti vysoké školy v akreditovaném studijním oboru.

Centrum celoživotního vzdělávání, které Vysoká škola aplikované psychologie otevřela, umožňuje studovat Psychologii, Sociologii, Cross Cultural Management a Human Resources Management s obsahem obdobným jako ve studijním oboru Personální a interkulturní management v bakalářském studiu a v dalších aplikačních kurzech. Je určeno dospělým posluchačům při zaměstnání, podnikání apod. Probíhá převážně v mimopracovní době a o víkendech

Ke studiu CŽV přijímáme bez přijímacích pohovorů a nedokládáte žádná potvrzení.

Kurzy celoživotního vzdělávání poskytujeme i jako součást profesní přípravy pro jednotlivce i skupiny ze státních i nestátních organizací a firem. 

PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMAČKY Z PSYCHOLOGIE

Motto: Vystupte z řady ostatních a buďte mezi nejlepšími!

PRO KOHO JSOU PŘÍPRAVNÉ KURZY URČENY?

 • Pro studenty středních škol a gymnázií, kteří se chtějí komplexně a systematicky připravovat na filozofické a pedagogické fakulty státních i soukromých vysokých škol se zaměřením na psychologii
 • Všem, kteří mají chuť rozšířit si znalosti v oblasti psychologie

CO VÁM TYTO KURZY PŘINESOU?

 • Připravíme vás s ohledem na aktuální požadavky na přijímací zkoušky z psychologie
 • Získáte ucelený přehled v oblasti psychologie
 • Poradíme vám, jak správně sestavit seznam přečtené literatury (po obsahové, ale i formální stránce)
 • Tipy k analýze mezilidské interakce z videozáznamu
 • Naučíme vás také techniky jak se vyrovnávat se stresem a dostat ze sebe maximum
 • Díky testům a pohovorům nanečisto získáte větší sebedůvěru ve vlastní prezentaci a zbavíte se zbytečného stresu
 • Pohovory nanečisto budou probíhat jednotlivě a zpětnou vazbu studenti dostanou od zkušeného psychologa

OBSAH PŘEDNÁŠEK A SEMINÁŘŮ:

 • Přípravný kurz je zaměřen na člověka a jeho osobnost
 • Na kurzu se budeme věnovat poznatkům z obecné a vývojové psychologie, psychologie osobnosti a také ze sociální, pedagogické a klinické psychologie.
 • Probereme obecné i individuální znaky osobnosti. Biologické i psychosociální determinace osobnosti (jako jsou vztahy k druhým lidem, skupinám a kultuře). Dále osobnost v jejím vývoji a v interakci s prostředím. A v neposlední řadě pozitivní a naopak patologické projevy osobnosti.

ROZSAH KURZU?

 • 50 výukových hodin
 • možnost nástavby – POHOVORY NA NEČISTO – v rozsahu 6 hodin

KDE A KDY?

 • Kurzy budou probíhat v Terezíně (v sídle Vysoké školy aplikované psychologie, náměstí ČSA 85) a v Praze (v budově Podnikatelského institutu PYRAMIDA, s.r.o., Karlštejnská 30, Praha 5)

TERMÍNY:

 • Kurzy se budou konat v období leden až březen 2015. Konkrétní termíny budou vypsány v září 2014.

ORGANIZACE STUDIA:

 • Kurz je veden vysokoškolskou formou zkušenými a přátelskými pedagogy – psychology
 • Po každé probrané kapitole následuje test – pro ověření pochopení látky
 • Výuka probíhá v malé skupině studentů – individuální přístup
 • Návazně lze pro zvýšení vaší úspěšnosti absolvovat také přijímačky a pohovory nanečisto se zpětnou vazbou
 • Přednášející jsou zkušení psychologové, např.: Doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc., PhDr. Eva Drlíková, CSc., PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, PhDr. Zdeněk Kuťák, Mgr. et Mgr. Michal Hanzlovský, PhDr. Ivan Slaměník, CSc., PhDr. et Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., PhDr. Diana Černohorská, Ph.D.
 • Získáte certifikát o absolvování
 • Kurzovné lze platit ve splátkách (po domluvě)
 • Slevy na publikace a učebnice od nakladatelství Grada
 • Studijní materiály (testy, varianty přijímacích zkoušek z minulých let, pracovní listy apod.) zdarma

 

DALŠÍ KURZY

Aktuálně poskytujeme tyto kurzy:

Asertivita nejen pro manažery

Tento interaktivní prožitkový kurz je určen manažerům, vedoucím týmů, podnikatelům a těm, kteří potřebují zvládnout asertivní komunikační styl, pro úspěšnou každodenní pracovní a obchodní komunikaci.

Termín a místo konání:

 • 25. 9. 2014, VŠAPs, Náměstí ČSA 85, Terezín
 • 30. 9. 2014, Podnikatelský institut PYRAMIDA, Karlštejnská 30, Praha 5

Cíle kurzu:

 • zvládnout asertivní komunikační styl pro každodenní pracovní činnost
 • naučit se užívat spektrum potřebných asertivních technik
 • zvládat silné emoce vlastní i druhých
 • umět uplatnit asertivní postupy v manažerských a obchodních situacích
 • získat praktické rady a doporučení, na co si dát při asertivní komunikaci pozor

Po absolvování kurzu budete:

 • umět asertivně komunikovat s jednotlivci a týmy
 • vědět jak asertivně jednat s různými osobnostními typy
 • umět asertivně vyjadřovat nesouhlas, trvat na svém požadavku a řešit konflikty
 • umět pomocí asertivity čelit neoprávněné kritice a manipulaci
 • vědět jak vybrat a uplatnit vhodné asertivní techniky v manažerských situacích na pracovišti

Obsah jednodenního kurzu:

 • seznámíte se s asertivními technikami a naučíte se je použít
 • rozdíly mezi agresivním, pasivním a asertivním jednáním
 • jak rozpoznat manipulátora a jak s ním jednat 
 • reakce na otevřenou a skrytou agresi a projevy zlosti
 • nácvik v modelových situacích
 • na praktických příkladech z manažerské praxe si ověříte, jak použít asertivní postupy tak, abyste dosáhli pozitivní výsledky

Lektor:

 • PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor Vysoké školy aplikované psychologie

Cena kurzu:

 • 2.800,- Kč za osobu

 

Zkroťte svůj stres včas

Tréninkový kurz je vhodný pro přetížené manažery a pro všechny ty, kteří téma stresu cítí jako aktuální a chtějí ho aktivně řešit. Stres může snadno dostoupit nebezpečně vysoké hladiny. Možná si ani neuvědomujete, jak moc stres ovlivňuje i Vás. Můžete se však chránit tím, že se naučíte včas rozpoznat příznaky stresu z přetížení a podniknout potřebné kroky ke snížení a eliminaci jeho škodlivých účinků. Připravili jsme pro Vás intenzivní antistresový kurz, který Vám v tom pomůže.

Termín a místo konání:

 • 2. 10. 2014, Podnikatelský institut PYRAMIDA, Karlštejnská 30, Praha 5
 • 3. 10. 2014, VŠAPs, Náměstí ČSA 85, Terezín

Cíle kurzu:

 • Jak využít osvědčených postupů a nových poznatků pro snížení úrovně stresu.
 • Seznámit účastníky s  jeho projevy a naučit je rozpoznat zdroje vlastního stresu.
 • Ukázat rizika působení stresu. Když stres narůstá a stane se nezvládnutelným, může poškodit vaše zdraví, produktivitu, vztahy a kvalitu celého vašeho života.
 • Rozpoznat varovné příznaky stresu. Každý prožívá stres jinak, existuje však řada společných projevů.
 • Ověřit úroveň aktuálního stresu účastníků kurzu.
 • Nacvičit řadu efektivních technik a fungujících strategií, jak se vyrovnat se stresem a udržet si radost ze života. 
 • Jak se ubránit stresu z přetížení.

Na tomto sebepoznávacím tréninku se naučíte:

 • Kde a jak začít se zvládáním vlastního stresu - pojem,- reakce v těle, - převzetí kontroly za svůj život
 • Jak Identifikovat zdroje stresu
 • skryté zdroje stresu, -skutečné zdroje stresu, - vlastní stres - vyhodnocení míry stresu 
 • Jak si se stresem poradit - nezdravé způsoby, - zdravé způsoby
 • Praktický nácvik fungujících relaxačních technik pro redukci stresu
 • Využití čtyř efektivních strategií pro jednání ve stresových situacích - vyhnutí se zbytečnému stresu,
 • změna situace, přizpůsobení stresoru,- přijetí  nezměnitelného
 • Praktická doporučení, jak si vytvořit potřebný čas pro zábavu a relaxaci
 • Cesta k zdravému životnímu stylu

Lektor:

 • PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský, rektor Vysoké školy aplikované psychologie

Cena kurzu:

 • 2.800,- Kč za osobu

Aktuality

Praha, 23. 10.: odborná konference

logo-small-shadow-35x50.png

Česká asociace psychologů práce a organizace ve spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie a Psychologickým ústavem AV ČR si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci AKTUÁLNÍ OTÁZKY PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE.

>> pozvánka na konferenci (ke stažení)
>> přihláška na konferenci (ke stažení)

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Náměstí ČSA 85
411 55 Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg
grada_logo.png
Mapa stránek  |  Made by OMNIO Interactive, s.r.o. (2011)