DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Kurzy

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) upravuje zákon o vysokých školách a představuje vzdělávací činnost vysokých škol, která je zaměřená na výkon povolání a další vzdělávací činnost.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

VŠAPs získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy akreditaci instituce (č.j. MSMT-23965/2017-1) k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace v oblasti pedagogického a školního poradenství připravila VŠAPs v roce 2018 akreditovaný vzdělávací program Využití Rogersovského přístupu v pedagogickém a školním poradenství (číslo akreditace: MSMT-12865/2017-2-763).

Program v celkovém rozsahu 40 hodin je určen pracovníkům Školních poradenských pracovišť (ŠPP) a Školských poradenských zařízení (ŠPZ), kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti Rogersovského přístupu (vycházejícího z humanistické psychologie) ve své profesi. Kurz je určen pro speciální pedagogy a psychology.

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům způsoby práce v intencích Rogersovského přístupu (PCA psychoterapie a poradenství) a možnosti užití tohoto přístupu v jejich pedagogické praxi. Zvláštní důraz bude kladen na aktivní zapojení účastníků do procesu výuky a na rozvoj a rozšíření jejich dovedností v oblasti pedagogického a školního poradenství.

Zahájení kurzu: 6. dubna 2018. Více informací o programu naleznete zde. Přihlásit se můžete prostřednictvím Přihlášky.

PROFESNĚ ORIENTOVANÉ CŽV

Pokud z jakýchkoli důvodů nemůžete nebo nechcete absolvovat celé bakalářské studium studijního programu Personální a interkulturní management, můžete si podle svého profesního zaměření, svých potřeb nebo zájmů, vybrat a absolvovat některý z následujících základních oborů CŽV na VŠAPs:

1.   Psychologie

2.   Personální management

3.   Interkulturalita

4.   Průřezový výběr předmětů ze studijního programu Personální a interkulturní management

Dvousemestrální programy jsou garantovány a certifikovány Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Bližší informace o Profesně orientovaném celoživotním vzdělávání na VŠAPs v akademickém roce 2017/2018, včetně popisu jednotlivých oborů, režimů studia a cenách naleznete zde. Přihlásit se můžete prostřednictvím Přihlášky.

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ

Roční výcvik koučování s využitím systemického, PCA a gestalt přístupu bude zahájen v sobotu 20. října 2018 v 9:00 hodin v budově VŠAPs Terezíně. Reference od účastníků výcviku předešlého si můžete přečíst zde.

Výcvik koučování je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Program a rozsah výcviku je koncipován tak, aby jeho úspěšní absolventi mohli žádat o základní stupeň akreditace u České asociace koučů (ČAKO).

Bližší informace o programu, termínech a ceně naleznete zde. Přihlásit se do výcviku můžete prostřednictvím Přihlášky.

 

VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na oblast psychoterapie, připravili VŠAPs v Terezíně možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální výcvik psychoterapie.

Certifikovaný výcvik byl zahájen 3. 3. 2017 a je určen stávajícím studentům a absolventům Vysoké školy aplikované psychologie, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi.

Výcvik Rogersovské psychoterapie je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Bližší informace o psychoterapeutickém výcviku naleznete zde.

Aktuality

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA VŠAPs

sample_02.jpg

Přijímání přihlášek ke studiu na akademický rok 2017/2018 bylo ukončeno. Přihlášky ke studiu bakalářského studijního programu Personální a interkulturní management v prezenční a kombinované formě na akademický rok 2018/2019 přijímáme do 31. března 2018. Přihlásit se můžete on-line zde nebo prostřednictvím formuláře v tištěné formě zde.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2018)
Vstup do informačního systému VŠAPs