DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Personální a interkulturní management

Psychologie pro osobní rozvoj

Výcvik koučování

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Publikace

Všechny publikace jsou k zakoupení na studijním oddělení VŠAPs v Terezíně. Lze také poslat na dobírku. Poštovné 140 Kč.

OBJEDNÁVKA ZDE

ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU

  snimek-obrazovky-2021-10-25-104620.png

 

JAN LEPEŠKA: POZDNĚ ANTICKÁ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE - SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A POLITICKÝ POHLED VYBRANÝCH AUTORů

300 Kč

obalka_pozdne_anticka_rimska_rise_format_pdf_.pngPublikace se zabývá historickým obdobím antiky a pozdní antiky. Práce je rozdělena do třech tematických celků, které postupně tvoří politický přehled dějin římského císařství, pohled na pozdně antickou římskou říši římskými historiky a na vybrané germánské kmeny. Jádro knihy představuje komparace pohledů významných osobností období pozdní antiky na situaci v římském impériu a na jeho vztahy k nastupujícím germánským kmenům.

Kniha může oslovit každého čtenáře se zájmem o historii, vysokoškolské studenty a akademické pracovníky z oblasti historických věd, antropologie, etnologie, religionistiky a dalších společenských věd.

 

IVANA TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ: VZŤAHOVÁ VÄZBA V KONTEXTE PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN 

200 Kč

vztahova-vazba-obalka_titl-1.jpg  vztahova-vazba-obalka_rub.jpg

 

IVANA TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ: PSYCHOLÓGIA PRÁCE

200 Kč

psychologia-prace_obalka_titl.jpg navrh-bez-nazvu-16.png

Vědecká monografie pedagožky VŠAPs, PhDr. Ivany Tomanové Čergeťové, PhD., s názvem Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín a zároveň vysokoškolská učebnice Psychológia práce, které vydala Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně. Obě knihy odborným způsobem reflektují psychologické aplikační výzvy dneška, jejichž prostřednictvím lze najít věrohodnou odpověď na námi položené otázky, a to nejen dotýkajíce se lidské práce. 

 

PROKOP PATRIK MATURKANIČ: ETIKA 2

200 Kč

V těchto dnech vyšla nová vysokoškolská učebnice prorektora VŠAPs, doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD., s názvem Etika 2, kterou vydala Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně. Publikace se věnuje aktuálním etickým problémům dneška. 

navrh-bez-nazvu-14.png  navrh-bez-nazvu-15.png

 

METODIKA A POŽADAVKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ROČNÍKOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

snimek-obrazovky-2020-10-13-175118.png

 

ČASOPIS APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE/APPLIED PSYCHOLOGY

STARŠÍ VYDÁNÍ ČASOPISU

  snimek-obrazovky-2021-05-06-161335.png          snimek-obrazovky-2020-11-30-150342.png    

Časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology vydává od akademického roku 2015/2016 Vysoká škola aplikovaná psychologie. Jeho zaměření spočívá v publikační činnosti z oblasti aplikované psychologie a řadí se mezi recenzované odborné časopisy publikující výsledky vědeckého výzkumu. Časopis je předně určený odborníkům a odborné veřejnosti a uveřejňuje články v českém, slovenském a anglickém jazyce. Jeho posláním je rozšířit možnosti publikovat výsledky psychologických výzkumů aplikovaných a aplikovatelných v praxi.

Redakční radu, jmenovanou rektorem VŠAPs, tvoří přední čeští a zahraniční vědečtí a výzkumní pracovníci z oboru psychologie a jejích aplikací. Rovněž autoři článků jsou výlučně akademičtí pracovníci z tuzemských i zahraničních vysokých škol a vědecko-výzkumných pracovišť, které doplňují odborníci z oblastí aplikované psychologie.

Časopis ve formátu A5 vychází s periodicitou 2x ročně a je k dispozici v tištěné i elektronické podobě. Cena jednoho výtisku je 80,- Kč nebo 3 €. Časopis v elektronické formě je zdarma..  

Autoři příspěvků mohou zasílat svoje články v průběhu celého akademického roku na kontaktní odkaz v Pokynech pro autory zde.

Číslo 2020/8 je k dispozici ke stažení zde,

Číslo 2020/7 je k dispozici ke stažení zde.

Číslo 2019/6 je k dispozici ke stažení zde.

Číslo 2018/5 je k dispozici ke stažení zde.

Číslo 2017/4 je k dispozici ke stažení zde.

Číslo 2017/3 je k dispozici ke stažení zde.

Číslo 2016/2 je k dispozici ke stažení zde.

Číslo 2016/1 je k dispozici ke stažení zde.


REDAKČNÍ RADA ČASOPISU:

Šéfredaktor:

 • Prof. PhDr. Karel Paulík, CSc.

Zástupce šéfredaktora:

 • PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D.

Výkonný redaktor:

 • PhDr. Jan Lepeška, Ph.D.

Redakční rada:

 • Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu,DrSc.
 • PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD.
 • Prof. PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D.
 • Doc. PaedDr. PhDr. Peter Kondrla, PhD.
 • Doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
 • PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský
 • PhDr. Zuzana Mičková, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
 • PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Alojz Ritomský, CSc.
 • Prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
 • Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
 • PhDr. Ing. Jiří Stýblo, CSc.
 • Doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc.
 • Doc. PaedDr. Mojmír Vážanský, CSc.
 • Prof. dr hab Jan Zimny, PhD.

SBORNÍK ke stažení

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE SPV

Sborník příspěvků z konference „SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ“, konané v Terezíně dne 19. 10. 2017 

Aktuality

ZASE DOBRE

kopie-navrhu-navrh-bez-nazvu.png

 BILATERÁRNÍ SMLOUVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI. V říjnu 2021 byla uzavřena bilaterární smlouva o mezinárodní spolupráci mezi VŠAPs v Terezíně a UKF v Nitře.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2021)
Vstup do informačního systému VŠAPs