DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Studium

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách: 

  • Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.
  • Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující v kombinované formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné v  e-learningovém prostředí  VŠAPs, které jim při studiu pomáhají a nahrazují denní kontakt s vyučujícím.

PROČ STUDOVAT VŠAPs?

Je to nová možnost jak studovat psychologii. Na dosavadních vysokých školách je velmi malá šance na přijetí ke studiu psychologie. Každoročně se na jednotlivých školách hlásí 10-17 krát více zájemců, než je přijato.

VŠAPs rozšiřuje možnosti studovat psychologii a další společenské vědy absolventům středních škol a také již zaměstnaným zájemcům.

V praktickém uplatňování psychologie a dalších společenských věd navazujeme na 20leté zkušenosti s výukou, tréninky a dlouhodobým vzděláváním psychologie pro manažery, personalisty, podnikatele a obchodníky ve vzdělávací společnosti Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o., který je partnerskou organizací VŠAPs.

Spolu s kolegy a dlouholetými spolupracovníky institutu, z vysokých škol a vědeckých pracovišť, poskytujeme všem na VŠAPs vedle praktických dovedností rovněž všechny teoretické poznatky, které tvoří základ vysokoškolského studia.

Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs.

VEDENÍ ŠKOLY A PEDAGOGICKÝ SBOR ŠKOLY

Rektor vysoké školy:

PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský

Prorektoři vysoké školy:

Ing., Mgr. Irena Konečná, prorektorka pro vzdělávání a pedagogickou činnost
doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., prorektor pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., prorektorka pro rozvoj a vnější vztahy

Tajemnice vysoké školy:

Renáta Šťasenková, tajemnice

Manažerka marketingu a PR:

Dana Kodešová

Pedagogický sbor školy tvoří téměř čtyřicet vysoce kvalifikovaných vyučujících, akademiků - profesorů, docentů, asistentů se zkušenostmi na fakultách jiných vysokých škol, na Univerzitě Karlově, Zemědělské univerzitě, ve výzkumných ústavech a v zahraničí.

Úroveň studia zaručují vyučující profesoři a docenti:

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.
doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.
prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

V pedagogickém sboru školy působí dále například tito odborní asistenti:

PhDr., PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D., PhDr. Jan Lepeška, Ph.D., PhDr. Jana Vaňková, Ph.D., PhDr. Dita Mejtská, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., Ing. Radmila Trnková-Lorencová, Ph.D., PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D., Mgr. Daniel Šimsa, Ph.D., Mgr. Ivana Vrátníková,  Ph.D., PhDr. Jan Gruber, Ph.D. a Mgr. David Karel, Ph.D., Mgr. Valery Senichev, Ph.D.

V praxi působící odborníky zastupují:

JUDr. Radka Šumerová, PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Petr Růžička, Mgr. Jan Zadražil, Ing. Lucie Lišková, JUDr. Eva Čermáková, Mgr. Alena Jáchimová a PhDr. Vendula Junková a další.

Aktuality

TRADIČNÍ PLES VŠAPS V TEREZÍNĚ 6. 3. 2020

kopie-navrhu-miniatura-2.png

Srdečně zveme všechny studenty, absolventy, přátele a partnery Vysoké školy aplikované psychologie na 5. ples VŠAPs, který se koná v pátek 6. března 2020 od 20:00 hodin v Kulturním domě v Terezíně. Přijďte, vrhněte se do víru tance a využijte možnosti dalšího společenského setkání studentů, absolventů, pedagogů školy a příznivců VŠAPs! Vstupenky jsou v prodeji na studijním oddělení v Terezíně, pozvánka ke stažení zde.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2020)
Vstup do informačního systému VŠAPs