DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Studium

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách: 

  • Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.
  • Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující v kombinované formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné v  e-learningovém prostředí  VŠAPs, které jim při studiu pomáhají a nahrazují denní kontakt s vyučujícím.

PROČ STUDOVAT VŠAPs?

Je to nová možnost jak studovat psychologii. Na dosavadních vysokých školách je velmi malá šance na přijetí ke studiu psychologie. Každoročně se na jednotlivých školách hlásí 10-17 krát více zájemců, než je přijato.

VŠAPs rozšiřuje možnosti studovat psychologii a další společenské vědy absolventům středních škol a také již zaměstnaným zájemcům.

V praktickém uplatňování psychologie a dalších společenských věd navazujeme na 20leté zkušenosti s výukou, tréninky a dlouhodobým vzděláváním psychologie pro manažery, personalisty, podnikatele a obchodníky ve vzdělávací společnosti Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o., který je partnerskou organizací VŠAPs.

Spolu s kolegy a dlouholetými spolupracovníky institutu, z vysokých škol a vědeckých pracovišť, poskytujeme všem na VŠAPs vedle praktických dovedností rovněž všechny teoretické poznatky, které tvoří základ vysokoškolského studia.

Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs.

PEDAGOGICKÝ SBOR ŠKOLY

Rektor vysoké školy: PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský

Prorektorka vysoké školy: PhDr. Eva Drlíková, CSc.

Garant studijního oboru: doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.

Pedagogický sbor školy tvoří téměř čtyřicet vysoce kvalifikovaných vyučujících, akademiků - profesorů, docentů, asistentů se zkušenostmi na fakultách jiných vysokých škol, na Univerzitě Karlově, Zemědělské univerzitě, ve výzkumných ústavech a v zahraničí.

Úroveň studia zaručují vyučující profesoři a docenti:
prof. PhDr. Jaromír Janoušek, DrSc.
prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

V pedagogickém sboru školy působí dále například tito odborní asistenti:
PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D., PhDr. Jana Vaňková, Ph.D., Bc. et Bc. Jana Drlíková, M.A., PhDr. Dita Mejtská, PhDr. Rudolf Prázný, PhDr. Ivan Slaměník, CSc., Ing. Irena Štěpánová, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., Ing. Radmila Trnková-Lorencová, Ph.D., PhDr. Diana Černohorská, Ph.D., Mgr. Daniel Šimsa, Mgr. Ivana Vrátníková, Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., Ing. Josef Kutáč, Ph.D., Ing. David Mareš, MBA, Ph.D.

V praxi působící odborníky zastupují např. JUDr. et Ing. Vladimír Běhůnek, PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Petr Růžička, PhDr. et Mgr. Michal Walter, Mgr. Jana Růžičková.

dsc_0186_1.jpg p1230058_2.jpg p1230065_2.jpg

Aktuality

KONFERENCE SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ

doc_hermochova.png

VŠAPs v Terezíně ve spolupráci s Asociací trenérů sociálně psychologického výcviku a Českou asociací psychologie práce a organizace pořádají u příležitosti významného životního jubilea doc. PhDr. Soni Hermochové, CSc. konferenci SPV. Konference s mezinárodní účastí se uskuteční dne 19. října 2017 v aule VŠAPs v Terezíně. Bližší informace o programu a přihláška na konferenci a workshopy zde.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2017)
Vstup do informačního systému VŠAPs