PŘÍPRAVKA NA PŘIJÍMAČKY

Připravujte se u nás již od ledna 2014 na vysokoškolské přijímací zkoušky z psychologie.

CENTRUM CŽV

Kromě denního studia nového oboru Personální a interkulturní management, nabízíme také studium při zaměstnání - program CŽV. Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Studium

VŠAPs poskytuje dvě formy studia:

  • Denní tříleté bakalářské studium, které probíhá prezenční formou, je určeno pro maturanty a zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat praktické dovednosti, odborné praxe a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.
  • Celoživotní vzdělávání (CŽV), které probíhá studiem při zaměstnání v mimopracovní době a vytváří možnosti přechodu na akreditovanou formu bakalářského studia. Relevantní praxi mohou studenti absolvovat u svého zaměstnavatele.

Studijním oborem pro obě formy studia je obor PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT.

PROČ STUDOVAT VŠAPs?

Je to nová možnost, jak studovat psychologii. Na dosavadních vysokých školách je velmi malá šance na přijetí ke studiu psychologie. Každoročně se na jednotlivých školách hlásí 10-17 krát více zájemců, než je přijato.

VŠAPs rozšiřuje možnosti studovat psychologii a další společenské vědy absolventům středních škol a také již zaměstnaným zájemcům.

V praktickém uplatňování psychologie a dalších společenských věd navazujeme na 20leté zkušenosti s výukou, tréninky a dlouhodobým vzděláváním psychologie pro manažery, personalisty, podnikatele a obchodníky ve vzdělávací společnosti Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o.

Spolu s kolegy a dlouholetými spolupracovníky institutu z vysokých škol a vědeckých pracovišť, poskytujeme nyní na VŠAPs vedle praktických dovedností rovněž všechny teoretické poznatky, které tvoří součást bakalářského studijního programu.

Absolventi tříletého denního studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs.

PŘEDMĚTY

I. ročník II. ročník III. ročník
Úvod do studia, práce s informacemi Základy psychologie práce a organizace Asertivita, mediace a facilitace v personalistice
Základy etiky Sociokulturní aspekty globalizace Koučink a mentoring
Obecná psychologie Psychologické aspekty multikulturní společnosti Sociální interakce v multikulturním prostředí
Základy andragogiky Současné etnické a kulturní procesy Týmová práce a řešení konfliktů
Psychologie osobnosti Kooperace a skupinová dynamika Komunikační kompetence v personálním managementu
Sociální psychologie Sociologie sociálních problémů Občanské, pracovní a obchodní právo
Základy výzkumných metod ve společenských vědách Didaktika osobnostně sociálního rozvoje Krizové řízení
Základy managementu Příprava zpracování projektů Firemní vzdělávání a firemní kultura
Základy filozofie Řízení lidských zdrojů Psychologie zaměstnanosti a nezaměstnanosti
Sociální a kulturní antropologie Aplikovaný výzkum ve společenských vědách Firemní vzdělávání a firemní kultura
Psychologie kultury Interkulturní psychologie Základy podnikové ekonomiky
Základy didaktiky Etnicita v multikulturní společnosti Migrace a integrace v teorii a praxi
Ontogenetická psychologie Sociální patologie a prevence sociálně patologických jevů Multikulturalita a společnost
Kulturní studia Psychosociální dovednosti Interkulturní komunikace
Vedení lidí a leadership Sociální projevy interkulturních rozdílů  
Základy sociologie Psychologie zdraví, psychické poruchy  
Matematicko-statistické metody Management transferu znalostí  
Základy personálního managementu Základy práva  
Seminář k semestrálním pracím Seminář k ročníkovým pracím Seminář k bakalářské práci
Exkurze ve firmách Stáže ve firmách Praxe ve firmách
Semestrální práce Ročníková práce Bakalářská práce

 

Aktuality

KOMBINOVANÉ STUDIUM

logo-small-shadow-35x50.png

VŠAPs poskytuje nově také kombinované (dálkové) studium v oboru Personální a interkulturní management. Prodlužujeme současně dobu podávání přihlášek na kombinované a denní studium v 2. kole, do 22. dubna 2014. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity školy.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Náměstí ČSA 85
411 55 Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 734 659 112

Newsletter

Mám zájem o zasílání novinek

Partner školy:
Grada Publishing

grada_logo.png

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Interactive, s.r.o. (2011)