DENNÍ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KOMBINOVANÉ STUDIUM

Choďte do školy mimo pracovní dobu.

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Studium

Vysoká škola aplikované psychologie poskytuje ve studijním programu Personální a interkulturní management možnost studia aplikované psychologie ve dvou formách: 

  • Tříleté denní prezenční bakalářské studium, je určeno pro absolventy středních škol. Studium zahrnuje také exkurze, stáže a praxe, které umožní studentům získat i praktické dovednosti a navázat kontakty s potenciálními zaměstnavateli už v průběhu studia.
  • Kombinovaná forma studia je určena pro uchazeče z praxe. Studium je rovněž tříleté a probíhá zčásti distanční formou a zčásti formou prezenčních soustředění. Tato soustředění probíhají výhradně v mimopracovní době, především o víkendech. Studující v kombinované formě studia mají navíc k dispozici zpracované studijní opory, dostupné v  e-learningovém prostředí  VŠAPs, které jim při studiu pomáhají a nahrazují denní kontakt s vyučujícím.

PROČ STUDOVAT VŠAPs?

Je to nová možnost jak studovat psychologii. Na dosavadních vysokých školách je velmi malá šance na přijetí ke studiu psychologie. Každoročně se na jednotlivých školách hlásí 10-17 krát více zájemců, než je přijato.

VŠAPs rozšiřuje možnosti studovat psychologii a další společenské vědy absolventům středních škol a také již zaměstnaným zájemcům.

V praktickém uplatňování psychologie a dalších společenských věd navazujeme na 20leté zkušenosti s výukou, tréninky a dlouhodobým vzděláváním psychologie pro manažery, personalisty, podnikatele a obchodníky ve vzdělávací společnosti Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o., který je partnerskou organizací VŠAPs.

Spolu s kolegy a dlouholetými spolupracovníky institutu, z vysokých škol a vědeckých pracovišť, poskytujeme všem na VŠAPs vedle praktických dovedností rovněž všechny teoretické poznatky, které tvoří základ vysokoškolského studia.

Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Připravujeme rovněž navazující magisterské studium tak, aby bylo možné pokračovat ve studiu přímo na VŠAPs.

PEDAGOGICKÝ SBOR ŠKOLY

Rektor vysoké školy: PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský

Prorektoři vysoké školy:

Ing. et Mgr. Irena Konečná, prorektorka pro vzdělávání a pedagogickou činnost
PhDr. et PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., prorektorka pro rozvoj a vnější vztahy

Pedagogický sbor školy tvoří téměř čtyřicet vysoce kvalifikovaných vyučujících, akademiků - profesorů, docentů, asistentů se zkušenostmi na fakultách jiných vysokých škol, na Univerzitě Karlově, Zemědělské univerzitě, ve výzkumných ústavech a v zahraničí.

Úroveň studia zaručují vyučující profesoři a docenti:
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D.
doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.
prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc.
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.

V pedagogickém sboru školy působí dále například tito odborní asistenti:
PhDr. Eva Drlíková, CSc., PhDr. et Mgr. Martin Kuška, Ph.D., PhDr. Jan Lepeška, Ph.D., PhDr. Jana Vaňková, Ph.D., PhDr. Dita Mejtská, PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D., Ing. Radmila Trnková-Lorencová, Ph.D., PhDr. Diana Jiřištová, Ph.D., ThDr. Patrik Maturkanič, Ph.D., Mgr. Daniel Šimsa, Ph.D., Mgr. Ivana Vrátníková, Mgr. Antonín Slabý, Ph.D., Ing. Josef Kutáč, Ph.D., PhDr. Jan Gruber, Ph.D. a Mgr. David Karel, Ph.D.

V praxi působící odborníky zastupují např. JUDr. Radka Šumerová, PhDr. Miloslav Čedík, Mgr. Petr Růžička, Mgr. Jan Zadražil, Ing. Lucie Lišková, JUDr. Eva Čermáková, Mgr. Alena Jáchimová a PhDr. Vendula Junková..

Aktuality

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

logo-small-shadow-35x50.png

Rektor Vysoké školy aplikované psychologie vypisuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu bakalářského studijního programu Personální a interkulturní management – forma prezenční a kombinovaná, standardní doba studia 3 roky. Přihlásit se můžete do 15. června 2019 on-line zde nebo prostřednictvím přihlášky k vytištění zde. Informace o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2019/2020 naleznete zde.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Newsletter

…živý obraz ze života školy a zdroj informací z psychologie

Zjistěte více zde »

Mám zájem o zasílání novinek

Partneři školy

logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2019)
Vstup do informačního systému VŠAPs