DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Aktuality

Přijímáme přihlášky na akad. rok 2022/2023

kopie_navrhu_navrh_bez_nazvu.png

Přijímáme přihlášky do studijního programu Personální a interkulturní management na akademický rok 2022/2023

AKTUÁLNÍ INFORMACE

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE - MOJE ŠKOLA PRO ŽIVOT

 

Psychologie v aplikacích, bez přijímaček

prijimame_prihlasky_ke_studiu__1_.png

Vysoká škola aplikované psychologie zahajuje  14. březnu 2022 přijímání přihlášek na akreditovaný studijní program Personální a interkulturní management, pro denní a kombinovanou formu studia.

Personální a interkulturní management je mimořádný studijní program se zajímavými a přitažlivými předměty, které vám otevřou široké možnosti uplatnění. Studium tvoří vedle přednášek také aktivní semináře, workshopy a praxe ve vybraných firmách a organizacích. Zde si prostřednictvím vlastní zkušenosti ověříte používání získaných poznatků v praxi. Zajímavé propojení psychologie s dalšími předměty vám umožní také jejich aplikování v osobním a pracovním životě.

Získáte tak významné profesní dovednosti pro svou kariéru a osobní růst.

subscribe_text_with_comic_effect_instagram_and_tik_tok_videos.png

 

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V těchto dnech vyšly v prestižních databázových časopisech dvě mezinárodní studie pedagogů VŠAPs, doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. a PhDr. Ivany Tomanové Čergeťové, PhD., LL.M., MBA,  zaměřené na aktuální problematiku Covid-19 a vzdělávání.

První studie s názvem: The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic during the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions byla zveřejněna v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), (IF 3.390, Q 1).

Druhá studie se věnovala tématu vzdělávání: The Quality of Life among University of the Third Age Students in Poland, Ukraine and Belarus. Publikována byla v časopise Sustainability (ISSN: 2071-1050) (IF 3.251, Q 2).

Tyto vědecké aktivity se staly cílovým výstupem z mezinárodního vědecko-výzkumného projektu mezi VŠAPs Terezín (Česká republika) a S.H.A.K. v Malaze (Španělsko). Máme radost, že Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně dokázala formou této mezinárodně akceptované impaktované publikační činnosti naplnit poslání vědeckého bádání ve spolupráci s dalšími evropskými univerzitami.

Našim kolegům tímto upřímně blahopřejeme a přejeme další úspěchy na poli vědy a výzkumu!

 


Reportáž z online konference Svět práce 2020-2030

snimek-obrazovky-2021-12-07-215803.png

 

Zveme vás na Mezinárodní konferenci 

slider-konference-specifika-trhu-prace-2.png

Videopozvánka na konferenci

snimek-obrazovky-2021-11-04-165803.png

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PROJEKT

Vedení VŠAPs v Terezíně, v zastoupení rektora PhDr., Mgr. Štefana Medzihorského a dvou prorektorů, se v úterý 7. září 2021 setkalo v Praze na pracovní návštěvě s představitelem španělské univerzity v Granadě. Hlavním cílem této schůzky bylo zahájení a prodiskutování společného mezinárodního vědeckého projektu VŠAPs a španělské univerzity, kterou zastupoval prof. dr. José García Martín. Toto přátelské setkání otevřelo celou řadu možností, ze které budou mít obě smluvní strany významný prospěch, týkající se vědecké činnosti pedagogů a výměnných studijních pobytů studentů.

whatsapp-image-2021-09-08-at-11.36.26.jpeg

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S HEJTMANEM 
A ČLENY RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

V pátek, 3. září 2021, navštívil hejtman ústeckého kraje, Ing. Jan Schiller a členové rady Ústeckého kraje prostory Vysoké školy aplikované psychologie. Setkání se účastnili i čelní představitelé města Terezín, v čele se starostou René Tomáškem a místostarostou Martinem Palou. Předmětem návštěvy bylo vymezení důležitosti vysokoškolského vzdělávání terezínského regionu a možnosti pracovního uplatnění absolventů školy v ústeckém kraji.

20210903_103905-1.jpg

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VŠAPs SE ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ
A ROZŠIŘUJE O DALŠÍ POLSKOU A RUSKOU UNIVERZITU

Prorektor VŠAPs, doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., se dne 4. srpna 2021 setkal v polském městě Wroclav se zástupci místní a moskevské univerzity, dr. Aleksanderem Kobylarkem, PhD. a prof. PaedDr. Romanem Králikem, PhD. Toto přátelské setkání podpořila i paní prorektora z UKF v Nitře, PhDr. Martina Pavlíková, PhD., která s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně sdílí nejen profesní, ale také přívětivé přátelské vztahy. Zástupci těchto čtyř vysokých škol se domluvili na spolupráci při rozličných akademických a vědeckých aktivitách. 

whatsapp-image-2021-08-05-at-16.13.49.jpeg

PŘÁTELSKÉ MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ

Ve středu 21. července 2021 se v Praze uskutečnilo neformální mezinárodní setkání dvou spřátelených vysokých škol. VŠAPs zastupoval rektor PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský a prorektor pro vědu a výzkum, doc. ThDr. Patrik Maturkanič PhD. Ze slovenské univerzity v Nitře přijeli prorektor pro vnější vztahy a sociální věci, doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. a prorektorka pro mezinárodní vztahy, PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Předmětem jednání bylo projednání bilaterální smlouvy mezi UKF Nitra a VŠAPs, možnost vzájemného setkávání a výměnných pobytů pedagogů a studentů, spolupráce na výzkumné a publikační činnosti, apod.

whatsapp-image-2021-07-22-at-14.05.36-1.jpeg

 

VIDEOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍ PROMOCE 25. 6. 2021

kopie-navrhu-pozvanka-promoce-2020.png

 

PROMOCE 2021

pozvanka-promoce-2020-3.png

 

Podívejte se na video 

TÝDEN NA CESTÁCH DOC. MATURKANIČE VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI UNIVERZITAMI

kopie-navrhu-tyden-na-cestach-ve-znameni-spoluprace-se-zahranicnimi-univerzitami-ve-dnech-17.-az-21.-kvetna-2021-doc.-thdr.-patrik-maturkanic-phd.-prorektor-pro-vedu-a-vyzkum-vsaps-navstivil-dve-zahranicni-univer.jpg

O návštěvě napsali na webu UKF

logo-ukf.png

pokyn-rektora.jpg

 

VIDEO VZPOMÍNKA NA LETOŠNÍ PROMOCE

120777916_3638827669490476_1297872970181247289_n.jpg

 

20. 6. 2020 Vzpomínkové video na den otevřené brány na VŠAPs.

img_20200620_1827242.jpg

 

 

Experti z VŠAPs provedli průzkum v Litoměřicích

vyvarujte-se-pretizeni-spatnymi-zpravami.png

Konference VŠAPs 2020 proběhne online.

kopie-navrhu-kopie-navrhu-kopie-navrhu-konference-spiritualita.png

 

Rozhovor s rektorem školy dr. Štefanem Medzihorským o současné situaci

vyvarujte-se-pretizeni-spatnymi-zpravami.png

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs