DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs

 

kopie-navrhu-colorful-hexagon-mind-map-2.png

CŽV PROGRAMY PROFESNĚ ORIENTOVANÉHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠAPs

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) upravuje zákon o vysokých školách a představuje vzdělávací činnost vysokých škol, která je zaměřená na výkon povolání a další vzdělávací činnost.

 

 

 

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

Vede PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, zkušený lektor, psycholog, konzultant, odborník na asertivitu, rétoriku a prezentaci, rektor VŠAPs.

Certifikovaný výcvik sociální komunikace tvoří dva bloky : I. VÝCVIK ASERTIVNÍ KOMUNIKACE a II. VÝCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY.
Výcviky I. a II. lze absolvovat jako navazující, nebo každý samostatně.
Účastníci každého z obou výcviků obdrží učební texty a potvrzení o absolvování kurzu.
Pro získání certifikátu za absolvování celého akreditovaného Výcviku sociální komunikace je nutné úspěšné absolvování obou jeho součástí: I. Výcvik asertivní komunikace a II. Výcvik prezentace a rétoriky, včetně závěrečného kolokvia.

kopie_navrhu_asertivita_a_retorika_2022.png 

Leták s více informacemi ke stažení zde.

I. VÝCVIK ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Intenzivní sebezkušenostní výcvik je určen manažerům, vedoucím týmů, podnikatelům ale i všem lidem, kteří se potřebují zocelit a zvládnout asertivní komunikační styl pro úspěšnou každodenní pracovní, obchodní a osobní komunikaci.

Termíny: 22.-23.října a 5.- 6.listopadu 2022, Cena: 7 800,- Kč za účastníka. Přihlášení zde.

II. VÝCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY

Intenzivní sebezkušenostní výcvik je určen všem, kteří si chtějí umění účinné komunikace, prezentace a rétoriky opravdu osvojit, pro pracovní nebo osobní využití.

Termín: 28.-29. ledna a 11.-12. února 2023, Cena: 7 800,- Kč za účastníka. Přihlášení zde.

 

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY

ZÁKLADNÍ VÝCVIK KOUČOVÁNÍ >>>>

_letak_zvkoucovani__facebook_post__square____uvodni_fotka_akce_n.png             

Přijímáme přihlášky na další běh (od 4. února 2023)     

Komplexní výcvik koučování na úrovni Foundation podle akreditačního a kompetenčního rámce Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC). Teoretická východiska výcviku jsou

  • Gestalt koučování
  • Systemický přístupu a konstelace
  • PCA (Person Centred Approach)

 VÝCVIK je koncipován tak, aby absolventi byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi.

PŘIHLÁŠKA >>>>

LETÁK KE STAŽENÍ >>>>

 

 

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ POWER COACHING 

  prvni_strana_1_.png       irena_video_na_fb__1_.png

Zahájení 12. - 13. ledna 2023

pro zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji, učení se a chtějí se koučování profesionálně věnovat. Vycházíme z poznatků procesně orientované práce (POP), zejména z konceptu Power Inteligence Julie Diamond, systemického přistupu a dalších. Výcvik je postaven tak, aby rozvíjel kompetence pro kouče podle EMCC a připravil tak účastníky na akreditaci EIA EMCC. Vítanými účastníky jsou také manažeři a mentoři a koučové pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat výrazně lepších výsledků. Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců. Koučování chápeme zejména jako nedirektivní prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí.  

Výcvik vedou Alena Jáchimová a Irena Konečná   

Registrace ZDE

LETÁK KE STAŽENÍ

 

 

VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE           

kopie-navrhu-rogers-vycvik.png

VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na oblast psychoterapie, připravili VŠAPs v Terezíně možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální výcvik psychoterapie.

Výcvik je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi. Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) a absolvování vstupního pohovoru.

Výcvik Rogersovské psychoterapie je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Leták ke stažení zde

Další běh zahajujeme na červen 2023

Pokud máte zájem o registraci, můžete se registrovat ZDE

Aktuality

POWER COACHING

prvni_strana_1_.png

Zahájení 12. - 13. ledna 2023

pro zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji, učení se a chtějí se koučování profesionálně věnovat. Vycházíme z poznatků procesně orientované práce (POP), zejména z konceptu Power Inteligence Julie Diamond, systemického přistupu a dalších. Výcvik je postaven tak, aby rozvíjel kompetence pro kouče podle EMCC a připravil tak účastníky na akreditaci EIA EMCC. Vítanými účastníky jsou také manažeři a mentoři a koučové pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat výrazně lepších výsledků. Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců. Koučování chápeme zejména jako nedirektivní prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí. 

PŘIHLÁŠKY ZDE.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo.png  
logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs