DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs

kopie-navrhu-colorful-hexagon-mind-map-2.png

CŽV PROGRAMY PROFESNĚ ORIENTOVANÉHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠAPs

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) upravuje zákon o vysokých školách a představuje vzdělávací činnost vysokých škol, která je zaměřená na výkon povolání a další vzdělávací činnost.

kopie_navrhu_asertivita_a_retorika_2022.png 

 

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY

ZÁKLADNÍ VÝCVIK KOUČŮ

kopie_navrhu_kopie_navrhu_kurz_koucovani1__uvodni_fotka_akce_na_.png             kopie_navrhu_irena_video_na_fb__1_.png

Přijímáme přihlášky na další běh (od 10. září 2022 - leden 2023)                   videopozvánka

Nejžádanějšími dovednostmi pro budoucnost se ukazují sociální a emoční inteligence. Ve výcviku se intenzivně věnujeme rozvoji empatie, schopnosti aktivně naslouchat a porozumět, vytvářet ovzduší příznivé pro spolupráci a kreativitu, pracovat s užitečnými i méně užitečnými emocemi a zvládat stres. V neposlední řadě je součástí výcviku i tzv. sebezkušenost, prostor pro sebepoznání, neboť nemohu správně porozumět druhému, pokud nerozumím sám sobě. ZÁKLADNÍ VÝCVIK KOUČŮ  je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Trénink vychází z poznatků Gestalt a systemického přístupu a z PCA (Person Centred Approach - psychoterapie orientovaná na člověka - tzv. Rogerovský přístup). Je postaven tak, aby rozvíjel kompetence podl

e kompetenčního rámce EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a usnadnil tak absolventům kurzu žádat o individuální akreditaci EIA EMCC, která má mezinárodní platnost. Výcvik vede Mgr. Petr Růžička.   

REGISTRACE ZÁJEMCŮ O DALŠÍ BĚH KURZU ZDE

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ POWER COACHING 

  snimek_obrazovky_2022-06-28_143400.png       irena_video_na_fb__1_.png

Zahájení 26. - 27. října 2022

pro zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji, učení se a chtějí se koučování profesionálně věnovat. Vycházíme z poznatků procesně orientované práce (POP), zejména z konceptu Power Inteligence Julie Diamond, systemického přistupu a dalších. Výcvik je postaven tak, aby rozvíjel kompetence pro kouče podle EMCC a připravil tak účastníky na akreditaci EIA EMCC. Vítanými účastníky jsou také manažeři a mentoři a koučové pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat výrazně lepších výsledků. Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců. Koučování chápeme zejména jako nedirektivní prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí.  

Výcvik vedou Alena Jáchimová a Irena Konečná   

Registrace ZDE

LETÁK KE STAŽENÍ

 

 VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE           

kopie-navrhu-rogers-vycvik.png

VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na oblast psychoterapie, připravili VŠAPs v Terezíně možnost absolvovat akreditovaný třísemestrální výcvik psychoterapie.

Výcvik je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi. Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) a absolvování vstupního pohovoru.

Výcvik Rogersovské psychoterapie je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Leták ke stažení zde

Další běh zahajujeme na podzim 2023

Pokud máte zájem o registraci, můžete se registrovat ZDE

Aktuality

Přijímáme přihlášky na akad. rok 2022/2023

kopie_navrhu_navrh_bez_nazvu.png

Přijímáme přihlášky do studijního programu Personální a interkulturní management na akademický rok 2022/2023

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo.png  
logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs