DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VŠAPs

 

kopie-navrhu-colorful-hexagon-mind-map-2.png

CŽV PROGRAMY PROFESNĚ ORIENTOVANÉHO CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠAPs

Celoživotní vzdělávání (dále CŽV) upravuje zákon o vysokých školách a představuje vzdělávací činnost vysokých škol, která je zaměřená na výkon povolání a další vzdělávací činnost.

 

 

SYSTEMICKÝ PŘISTUP V PRAXI 

systemicky_pristup_v_praxi.pngce-1.png

Jak můžeme změnou svého myšlení a přístupu změnit fungování celého systému? To se dozvíte na workshopu SYSTEMICKÝ PŘISTUP V PRAXI pod vedením Mgr. Zuzany Rambouskové. Program v rozsahu 15 h je vedený aktivní workshopovou praktickou formou a je zamýšlen jako základní nácvik systemického přístupu. Je aplikovatelný jak v osobním, tak profesním životě.

Co je systemika:

Systemika pojmenovává zažité vzorce myšlení, posiluje ty užitečné a neužitečné přepisuje tak, aby užitečné byly. Systemika je způsob myšlení, kdy přijímáme fakt, že jsme součástí systému, který se neustále mění a my se měníme s ním. Rozvoj je tedy celoživotní proces, který nikdy nekončí. Systemika zdůrazňuje důležitost vztahů a vazeb v systému.

Přínosy:

Získáte nástroje pro konstruktivní komunikaci, bezpečnou a rozvojovou zpětnou vazbu, uchopení své role v systému. Pochopíte, že jste odpovědný za svůj život a jak je možné ovlivňovat systém, jehož jste součástí. Získáte nástroje pro rozvoj sebereflexe, posilování silných stránek a identifikaci oblastí pro svůj osobní rozvoj.

Termíny:

26.11.2023 13-18 hodin

9.12.2023 13-18 hodin

7.1.2024 13-18 hodin

Cena:

5 000,- Kč

4 500,- Kč pro studenty VŠAPs
 

Získejte sebejistotu v sobě i vůči okolí

Výcvikový jednodenní kurz se koná v Praze ve dvou různých termínech

ziskej_sebejistotu_v_sobe_i_vuci_okoli__1_.png

 

ziskej_sebejistotu_v_sobe_i_vuci_okoli.png

 

Jednodenní kurz

Program:

I. Zvládnutí strachu, nejistoty a trémy : Jistota nalezená v sobě. Plný jógový dech – nácvik snížení napětí a trémy. Jacobsonova progresivní relaxace. Nácvik autogenního tréninku J.H.Schultze jako autosugestivní metody. Práce na sobě v alfa hladině mozkové aktivity. Všestranný osobní rozvoj

II. Právo nebát se a zdravé sebevědomí : Základní lidská práva a svobody. 11 asertivních práv. Odolávání manipulaci a společenských pověrám. Asertivní neagresivní sebeprosazení. Respekt k sobě a respekt k druhému. Základní asertivní techniky a jejich aplikace v osobních i pracovních situacích

Shrnutí: Soubor získaných dovedností zvyšujících odolnost

Výcvikový jednodenní kurz se koná ve dvou různých termínech :

  • 25. listopadu 2023 , přihláška zde

nebo

  • 02. prosince 2023 , přihláška zde
     

Jednodenní kurz v rozsahu: 9 - 17 hod.

Cena: 2.500,- Kč

Místo konání: Rektorát Vysoké školy aplikované psychologie Karlštejnská 11/30, Praha 5- Jinonice

 

CERTIFIKOVANÝ VÝCVIK SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE

 1_5_.png

Vede PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, zkušený lektor, psycholog, konzultant, odborník na asertivitu, rétoriku a prezentaci, rektor VŠAPs.

Certifikovaný výcvik sociální komunikace tvoří dva bloky :

I. VÝCVIK ASERTIVNÍ KOMUNIKACE a II. VÝCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY.


Výcviky I. a II. lze absolvovat jako navazující na sebe v libovolném pořadí (I. a II. nebo nejdříve II. poté I.), nebo každý samostatně.
Účastníci každého z obou výcviků obdrží učební texty a potvrzení o absolvování kurzu.
Pro získání certifikátu za absolvování celého akreditovaného Výcviku sociální komunikace je nutné úspěšné absolvování obou jeho součástí: I. Výcvik asertivní komunikace a II. Výcvik prezentace a rétoriky, včetně závěrečného kolokvia.

Místo konání obou výcviků: rektorát Vysoké školy aplikované psychologie, Karlštejnská 11/30, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Leták s více informacemi ke stažení  ZDE:

I. VÝCVIK ASERTIVNÍ KOMUNIKACE

Intenzivní sebezkušenostní výcvik je určen manažerům, vedoucím týmů, podnikatelům ale i všem lidem, kteří se potřebují zocelit a zvládnout asertivní komunikační styl pro úspěšnou každodenní pracovní, obchodní a osobní komunikaci.

Termíny: 11. - 12. listopadu  a  9. - 10. prosince 2023

Cena: 7 800,- Kč za účastníka.

Přihláška zde

 

II. VÝCVIK PREZENTACE A RÉTORIKY

Intenzivní sebezkušenostní výcvik je určen všem, kteří si chtějí umění účinné komunikace, prezentace a rétoriky opravdu osvojit, pro pracovní nebo osobní využití.

Termín: 6. - 7. ledna  a  2. - 3. března 2024

Cena: 7 800,- Kč za účastníka.

Přihláška zde

 

SEBEZKUŠENOSTNÍ AUTOGENNÍ TRÉNINK - nové termíny na jaro 2024 budou zvěřejněny začátkem roku 2024.

Výcvik je určen pro studenty VŠAPs denního a kombinovaného studia, nově přihlášené/přijaté a pro absolventy VŠAPs.
Lektor: PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, Europsycholog a mentor EuroPsy
Cíle: Získat spolehlivou základnu pro své psychické zdraví.

Přihláška zde

Leták ke stažení ZDE
 

1.png2.png

 

 

            

DLOUHODOBÉ VÝCVIKY

 

VÝCVIK KOUČOVÁNÍ POWER COACHING 

 1.png       

Přihlásit se můžete zde

Zahájení 11. - 12. ledna 2024

pro zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji, učení se a chtějí se koučování profesionálně věnovat. Vycházíme z poznatků procesně orientované práce (POP), zejména z konceptu Power Inteligence Julie Diamond, systemického přistupu a dalších. Výcvik je postaven tak, aby rozvíjel kompetence pro kouče podle EMCC a připravil tak účastníky na akreditaci EIA EMCC. Vítanými účastníky jsou také manažeři a mentoři a koučové pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat výrazně lepších výsledků. Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců. Koučování chápeme zejména jako nedirektivní prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí.  Leták ke stažení ZDE

Výcvik vedou Alena Jáchimová a Irena Konečná   

 

MASTERCLASS - VÝCVIK PARTNERSKÉ, RODINNÉ A SEXUÁLNÍ TERAPIE ZAMĚŘENÝ NA DIAGNOSTIKU A PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI

Garantkou a vyučující MasterClass výcviku je Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Místo konání:

rektorát Vysoké školy aplikované psychologie, Karlštejnská 11/30,158 00 Praha 5 - Jinonice

Termíny:

únor 2024 - prosinec 2025, 4 semestry. V každém semestru proběhne výuka v rozsahu 38 hodin, 2 x sobota a neděle.

ce-1.png

masterclass.png

Sledujte událost na Facebooku ZDE

Leták ke stažení ZDE

Výcvik organizuje Vysoká škola aplikované psychologie ve spolupráci s Institutem partnerských vztahů.

Výcvik je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání, podle §60 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Pro koho je výcvik určen:

Zájemcům, kteří nemají zkušenosti s partnerským poradenstvím a mají zájem získat profesionální kvalifikaci v oblasti terapie a poradenství v partnerských vztazích.

Zájemcům s aspirací stát se vztahovým a manželským poradcem.

Profesionálům, kteří si přejí rozvinout poradenské dovednosti a znalosti pro uplatnění ve svých pracovních oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání, zákaznický servis, lidské zdroje a supervize pracovního prostředí.

Profesionálům, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v práci s páry a pomoci jim řešit jejich problémy.

Jednotlivcům nebo párům, které chtějí mít o sobě větší povědomí a naučit se zvládat své vlastní vztahy.

Výcvik je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výhodu mají studující na VŠAPs.

Místo výcviku: 

Rektorát Vysoké školy aplikované psychologie
Karlštejnská 11/30
158 00 Praha 5 - Jinonice

Cena výcviku 79 900 Kč.

Pro maximální využití nácviku jednotlivých terapeutických technik je počet účastníků omezen na 15 uchazečů. 

Platbu je možné provést také ve dvou splátkách v částkách 39 950 Kč, na každý rok zvlášť.

Termíny výcviku:

1. semestr 2024 : 24. - 25. února, 29. – 30. června

2. semestr 2024 : 28. - 29. září, 30. listopadu - 1. prosince

3. semestr 2025 : únor, červen

4. semestr 2025 : září, 
prosinec

Konkrétní dny konání výcviku ve 3. a 4. semestru budou s účastníky upřesněny v roce 2024

 

VÝCVIK ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE

1_6_.png

 

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování zájmu o oblast psychoterapie. Sebezkušenostní  kurz je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu)  Kurz je akreditován MŠMT v rámci  programu celoživotního vzdělávání. Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s delší praxí v práci s lidmi a absolvování vstupního pohovoru.

Výcvik Rogersovské psychoterapie je garantován a certifikován Vysokou školou aplikované psychologie, akreditovanou MŠMT, v rámci programu celoživotního vzdělávání podle § 60 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

 

Aktuality

MasterClass výcvik

masterclass.png

Garantkou a vyučující MasterClass výcviku je Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Pro koho je výcvik určen:
Zájemcům, kteří nemají zkušenosti s partnerským poradenstvím a mají zájem získat profesionální kvalifikaci v oblasti terapie a poradenství v partnerských vztazích.
Zájemcům s aspirací stát se vztahovým a manželským poradcem.
Profesionálům, kteří si přejí rozvinout poradenské dovednosti a znalosti pro uplatnění ve svých pracovních oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání, zákaznický servis, lidské zdroje a supervize pracovního prostředí.
Profesionálům, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v práci s páry a pomoci jim řešit jejich problémy.
Jednotlivcům nebo párům, které chtějí mít o sobě větší povědomí a naučit se zvládat své vlastní vztahy.
Výcvik je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výhodu mají studující na VŠAPs.

Místo konání:

rektorát Vysoké školy aplikované psychologie, Karlštejnská 11/30,158 00 Praha 5 - Jinonice

Termíny:

únor 2024 - prosinec 2025, 4 semestry. V každém semestru proběhne výuka v rozsahu 38 hodin, 2 x sobota a neděle.

Cena výcviku 79 900 Kč.
Registrace ZDE

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

logo-ukf.png logo.png
presov2.jpg ucm_trnava.jpg
ukrajina_logo.png granada.png
   

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs