DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CŽV Základy Rogerovské psychoterapie

kopie-navrhu-rogers-vycvik.png

INFORMACE O CŽV PROGRAMU ZÁKLADY ROGEROVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování kvalifikace se zaměřením na oblast psychoterapie. Certifikovaný sebezkušenostní výcvikový kurz je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu) a získané dovednosti chtějí využít při aplikaci tohoto přístupu ve své profesi. Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s delší praxí v práci s lidmi a absolvování vstupního pohovoru.

Předpokládaný počet účastníků: max. 15 osob.

Program tvoří 120 hodin sebezkušenostního skupinového výcvikového kurzu v intencích Rogersovského přístupu z toho:

  • 15 hodin teorie psychoterapie PCA
  • 15 hodin individuální práce a konzultací lektorů s jednotlivými frekventanty (specifikace vlastních projektů závěrečné práce aj.).
  • 120 (+ 15) hodin Výuka bude probíhat na VŠAPs v Terezíně šest intenzivních dvoudenních víkendových bloků o rozsahu 20 hodin 9:00–19:00 hod.

Cíl kurzu
Poskytnout účastníkům základní teoretické i praktické zkušenosti z oblasti Rogersovské psychoterapie, které umožní absolventům využít tyto dovednosti v oblasti mezilidských vztahů, osobnostního růstu, konfliktních a krizových situací v pracovním i osobním životě.

Samotný tento výcvik nepřipraví účastníky k výkonu práce psychoterapeuta

Program kurzu

  • Práce na sobě – prohloubení schopnosti uvědomování sebe sama (skupinový proces, osobní interakce účastníků).
  • Výcvik dovedností – nácviky empatického rozhovoru, terapeutických odpovědí, kongruence.
  • Teorie – základní teoretická východiska PCA psychoterapie, (empatie, bezpodmínečné přijetí, autenticita terapeuta, užití PCA přístupu v různých aplikovaných oblastech praxe). obsahuje tři výcvikové prvky

Lektoři kurzu

PhDr. Vendula Junková Odborná garantka kurzu a spolupracovnice VŠAPs. Předsedkyně Institutu PCA v Praze (Rogersovský přístup), výcvikový lektor a supervizor frekventantů výcviku. Zaměřuje se především na psychoterapii a poradenství, výuku a psychoterapeutické výcviky v Rogersovském přístupu, individuální i skupinovou psychoterapii a supervizi jednotlivců i týmů.

PhDr. Veronika Boháčová Psycholožka a psychoterapeutka. V soukromé praxi se věnuje především individuální a skupinové psychoterapii a psychodiagnostice řidičů. V terapii využívá prvky PCA a Gestalt přístupu.

  FORMA KURZU

  • Výuka bude probíhat prezenčně na VŠAPs v Terezíně.
  • Šest intenzivních dvoudenních víkendových bloků o rozsahu 20 hodin 9:00–19:00 hod.

CENA KURZU

  • 32 900 Kč při platbě najednou za celý kurz (tj. sleva 2.800,- Kč).
  • 11 900 Kč za 1 semestr

 TERMÍNY KURZU

18.-19.6. 2022 1. setkání

10.-11.9.2022  2. setkání

29.-30.10.2022 3. setkání

26.-27.11.2022  4. setkání

7.-8.1. 2023  5. setkání

4.-5.3. 2023  6. setkání

4.4.2023 závěrečná obhajoba

Registrace do kurzu ZDE

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs