DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CŽV Základy Rogerovské psychoterapie

1_6_.png

INFORMACE O CŽV PROGRAMU ZÁKLADY ROGEROVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování zájmu o oblast psychoterapie. Sebezkušenostní  kurz je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu)  Kurz je akreditován MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání. Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s delší praxí v práci s lidmi a absolvování vstupního pohovoru.

Předpokládaný počet účastníků:  15 osob

Program sestává ze 120 hodin sebezkušenostního skupinového výcvikového kurzu v intencích Rogersovského přístupu :

 • 15 hodin teorie psychoterapie PCA
 • 100 hodin skupinového sebezkušenostního programu
 • 5 hodin individuální práce a konzultací lektorů s jednotlivými frekventanty (specifikace vlastních projektů závěrečné práce aj.).

 

Cíl kurzu
Poskytnout účastníkům základní teoretické i praktické zkušenosti z oblasti Rogersovské psychoterapie, které umožní absolventům využít tyto dovednosti v oblasti mezilidských vztahů, osobnostního růstu, konfliktních a krizových situací v pracovním i osobním životě.

Samotný tento výcvik nepřipraví účastníky k výkonu práce psychoterapeuta

Program kurzu

 • Práce na sobě – prohloubení schopnosti uvědomování sebe sama (skupinový proces, osobní interakce účastníků).
 • Výcvik dovedností – nácviky empatického rozhovoru, terapeutických odpovědí, kongruence.
 • Teorie – základní teoretická východiska PCA psychoterapie, (empatie, bezpodmínečné přijetí, autenticita terapeuta, užití PCA přístupu v různých aplikovaných oblastech praxe).

Lektoři kurzu

Ing. Bc. Miluše Danešová
PCA terapeutka, koučka, mediátorka. V soukromé praxi se věnujepsychosociálnímu, krizovému a psychoterapeutickému poradenství vezdravotnickém rehabilitačním zařízení a Institutu psychosociální péče. Přiindividuálních, párových či skupinových terapiích využívá principy Rogersovsképsychoterapie, mediace a systemického koučování. Má dlouholeté zkušenosti vinterpersonálním managementu, lektoruje a je členkou České asociacepsychoterapeutů.

image1_edited.jpg

Bc. Renata Siranová, DiS.
Zakladatelka a ředitelka Institutu psychosociální péče. Poskytuje PCApsychoterapeutické a psychosociální poradenství, krizovou intervenci, lektorujevzdělávací programy. V terapeutické a poradenské praxi se soustředí na podporusebepoznání a seberozvoje klientů s cílem zlepšit jejich akutní nebo dlouhodobépsychické potíže. Dlouhodobým zaměřením je propojení psychosomatického a Rogersovského psychoterapeutického přístupu ve prospěch pacienta s garancíkliniky plastické chirurgie I. lékařské fakulty UK.

renata-siranova-1_edited.jpg

FORMA KURZU

 • Výuka bude probíhat prezenčně na VŠAPs v Terezíně.
 • Šest intenzivních dvoudenních víkendových bloků o rozsahu 20 hodin (sobota, neděle) 9:00–19:00 hod.

CENA KURZU

 • 35 000 Kč při platbě jednorázově za celý kurz .
 • (Platbu za kurz lze rozložit na 2 splátky. Každá splátka činí 18 000 Kč.)

TERMÍNY KURZU

 • 10-11.6. 2023
 • 9-10.9. 2023
 • 21-22.10. 2023
 • 25.-26.11. 2023
 • 6-7.1. 2024
 • 9-10.3. 2024
 • obhajoba v Praze v dubnu 2024
Registrace do kurzu ZDE
Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs