DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

CŽV Základy Rogersovské psychoterapie

1_1_.png

INFORMACE O CŽV PROGRAMU ZÁKLADY ROGERSOVSKÉ PSYCHOTERAPIE

Kurz je koncipován pro zájemce o další rozšiřování a prohlubování zájmu o oblasti psychoterapie.
Sebezkušenostní kurz je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs izájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu).

Kurz je akreditován MŠMT vrámci programu celoživotního vzdělávání.
Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s delší praxí v práci nebo v přímé péči s lidmi a absolvování vstupního pohovoru.

Předpokládaný počet účastníků: max 15. osob.

Obsah a rozsah kurzu

Program sestává ze 150 hodin sebezkušenostního skupinového výcvikového kurzu v intencích Rogersovského přístupu:

  • 100 hodin skupinového sebezkušenostního programu
  • 30 hodin samostudia včetně jeho reflexe v rámci osobních víkendových setkávání
  • 15 hodin teorie psychoterapie PCA
  • 5 hodin individuální práce a konzultací lektorů s jednotlivými frekventanty  (specifikace vlastních projektů závěrečné práce aj.).
  • Výuka bude probíhat na VŠAPs v Terezíně.
  • Šest intenzivních dvoudenních víkendových bloků (sobota a neděle) 9:00 - 19:00 hodin

Program a cíl kurzu

Obsahuje tři výcvikové prvky:

  • Práce na sobě - prohloubení schopnosti uvědomování sebe sama (skupinový proces, osobní interakce účastníků).

  • Výcvik dovedností – nácviky empatického rozhovoru, terapeutických odpovědí,kongruence.

  • Teorie – základní teoretická východiska PCA psychoterapie, (empatie, bez podmínečné přijetí, autenticita terapeuta, užití PCA přístupu v různých aplikovaných oblastech praxe).

Lektorky Rogersovského výcvikového kurzu

 

Výcvikový kurz vedou Ing. Bc. Miluše Danešová a Bc. Renata Siranová, DiS. a je tradičně otevřen v rámci aplikované psychologie napříč obory od roku 2017 a garantován jeho zakladatelkou PhDr. Vendulou Junkovou, předsedkyní PCA Institutu Praha.

mila_danesova.png

 

 

Ing. Bc. Miluše Danešová
PCA terapeutka, koučka, mediátorka. V soukromé praxi se věnuje psychosociálnímu, krizovému a psychoterapeutickému poradenství ve zdravotnickém rehabilitačním zařízení a Institutu psychosociální péče. Při individuálních, párových či skupinových terapiích využívá principy Rogersovské psychoterapie, mediace a systemického koučování. Má dlouholeté zkušenosti v interpersonálním managementu, lektoruje a je členkou České asociace psychoterapeutů.

 

renata_siranova.png

 

 

Bc. Renata Siranová, DiS.
Zakladatelka a ředitelka Institutu psychosociální péče. Poskytuje PCA psychoterapeutické a psychosociální poradenství, krizovou intervenci, lektoruje vzdělávací programy. V terapeutické a poradenské praxi se soustředí na podporu sebepoznání a seberozvoje klientů s cílem zlepšit jejich akutní nebo dlouhodobé psychické potíže. Dlouhodobým zaměřením je propojení psychosomatického a Rogersovského psychoterapeutického přístupu ve prospěch pacienta s garancí kliniky plastické chirurgie I. lékařské fakulty UK.

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky do kurzu

Svůj zájem absolvovat třísemestrální výcvikový kurz v Rogersovské psychoterapii potvrďte prostřednictvím přihlášky zde

ce-1.png

Na základě přihlášky budete pozván/a ke vstupnímu pohovoru.

Cena kurzu

39 000,- Kč při platbě jednorázově za celý kurz . Platbu za kurz lze rozložit na 2 splátky.

Ukončení kurzu

Kurz ukončíte vytvořením závěrečné písemné práce a její obhajobou. Po obhajobě Vám bude udělen certifikát VŠAPs.

Termíny


29. - 30.06.2024
28. - 29.09.2024
26. - 27.10.2024
30.11.2024 - 01.12.2025
04. - 05.01.2025
08. - 09.03.2025
Duben 2025 - obhajoba Praha/Terezín

Dotazy k přihláškám:

Bc. Markéta Bendová

bendova@vsaps.cz

+420 727 826 750


 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs