DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Power Coaching

Přijímáme nové přihlášky na třetí běh kurzu Power Coachingu. Zahájení ÚNOR 2024.

1.1.png

Přihlásit se můžete zde

Koučování chápeme jako prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí. Nejde o mechanickou metodu, koučink od nás vyžaduje plnou koncentraci, velkou dávku porozumění, kreativity a všímavosti.Ve výcviku využijeme rozmanité způsoby osvojování si poznatků. Samozřejmou součástí všech modulů je práce s konkrétními technikami, ukázky a praktický nácvik jejich použití:
 • Osobní i týmová práce kombinuje práci ve velké skupině (výklad, ukázky, cvičení, praktikování a následné sdílení zkušeností) s prací v malých skupinách účastníků (triády).
 • Individuální práce podporuje implementaci poznatků a zkušeností do praxe, jejich sdílení s ostatními. K intenzitě učení přispívá zpětná vazba a trénink dovedností.
 • Program je založen na zážitkovém učení (sebezkušenostní výuka, vnitřní práce, sebereflexe, nácvik dovedností atd.).
 • Mezi jednotlivými částmi pracují účastníci ve dvojicích nebo trojicích a budou v nich pracovat po celou dobu výcviku.

Co se naučíte?

 • Seznámíte se s profesionálními standardy koučování
 • Prohloubíte sebepoznání, prozkoumáte své rozvojové možnosti prostřednictvím bezpečné zpětné vazby ve skupině
 • Posunete svojí schopnost sebereflexe, naučíte se reflektovat svou práci
 • Osvojíte si proces koučování a přijmete za své nastavení mysli pro tuto roli
 • Naučíte se kontraktovat zakázku s klientem
 • Naučíte se, jak navázat profesionální vztah s klientem
 • Budete se učit aktivně naslouchat, vnímat a projevovat tak empatii a zájem
 • Naučíte se efektivnímu kladení otázek
 • Naučíte se koučovací techniky a metody práce
 • Budete rozvíjet svou schopnost dívat se na věci z různých úhlů pohledu
 • Osvojíte si způsoby, jak pracovat s vnitřními bariérami, které často omezují v dosahování cílů
 • Budete vědět, jak posilovat druhé v odhalování osobního a profesionálního potenciálu
 • Naučíte se vyhodnocovat výsledky pokroku klientů a výsledky své práce
 • Naučíte se aplikovat koučování do každodenních (pracovních) interakcí
 • Začnete si vytvářet svůj vlastní koučovací styl a praxi
 • Obohatíte svůj leadership o koučovací dovednosti

1. setkání Vhled do problematiky koučování a mentoringu, základní principy koučování

Úvodní setkání je zaměřené na osvojení základní teoretické výbavy a praktických návyků pro výsledkově orientované koučování. Pracujeme se základním teoretickým rámcem koučovacího přístupu. Společně si vyjasníme obsah jednotlivých kompetencí profesionálního kouče dle EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a jejich význam z hlediska praxe a etiky koučování. Zaměříme se na osvojení procesu koučování, který se stane základem pro všechny další aktivity. Účastníci porozumí rozdílu mezi koučováním a mentoringem a dalšími druhy podpory, jako je trénink, terapie a poradenství. Tato část výcviku je základem pro další části programu, stává se východiskem pro bezpečné získávání zkušeností a praktikování koučovacích dovedností.

2. setkání Role kouče a zdroje osobní síly: koncept POWER TO LEAD v koučování

V druhé části navazujeme na zvládnutý proces a svou pozornost směřujeme na plné vnímání a schopnost podpory klienta v identifikaci a naplňování jeho cílů. Seznámíme se s konceptem celostního přístupu POWER TO LEAD (podle J. DIAMOND) a osvojíme si základy jeho využití v koučování. Dotkneme se důležitého tématu změn a práce s osobní silou (power).

3. setkání dopad koučování na organizaci, tým, učení se v praxi

Na tomto setkání se zaměříme na prohlubování a zpevňování nabytých poznatků o koučování a koučovacím procesu. Budeme trénovat hlubší práci s cíli, všímavost, práci s vnitřními překážkami, které nám často brání uskutečnit své záměry. Klíčovým tématem je “vnitřní síla (power)” každého jednotlivce v roli kouče.

4. setkání Koučování a koučovací přístup jako součást firemní kultury a leadershipu

Ve čtvrté části výcviku se budeme věnovat schopnosti dlouhodobě podporovat klienta v transformačním procesu uvnitř organizace. Zaměříme se na pochopení průběhu změn a možnost podpory interního klienta v implementaci těchto změn do praxe. Opřeme se o znalost hodnotových systémů a koncept POWER TO LEAD, které jsou klíčem k dlouhodobé motivaci a přirozenému vývoji zdravé kultury a vztahů. V této části se budeme zabývat koučováním jako součástí leadershipu v organizaci/skupině (podpora akceptujícího přístupu k osobnímu rozvoji).

5. setkání  Nastavování a vyhodnocování procesů souvisejících s koučováním a význam supervize

V závěrečné části se zaměříme na osobní hranici rozvoje a budeme se učit, jak pomocí větší otevřenosti a specifické zpětné vazby, ještě více podpořit klienta v dosahování jeho cílů. Klíčovým tématem bude vyvažování podpory a výzvy pro dosahování náročných cílů v době rychlých změn, které přináší dnešní doba a nové technologie.

LETÁK KE STAŽENÍ

 

 

1.1.png

Power Coaching

Vedení výcviku

 Alena Jáchimová a Irena Konečná

Zkušené akreditované seniorní koučky a mentorky s individuálními přístupem ke koučování a dlouholetou praxí v oblasti rozvoje lidí.

Termíny a rozvržení výcviku

Celkem 120 hodin

80 hodin prezenčně (5 x dvoudenní soustředění)

1 hodina koučinku s profesionálním koučem (za příplatek)

2 hodiny individuální supervize

2 hodiny skupinové supervize

5 hodin Peer to Peer koučinku

30 hodin samostudia - doporučená literatura

Termíny třetího běhu:

22. - 23. únor 2024,  start

14.-15. březen 2024

4. - 5. duben 2024

16. - 17. května 2024

20. - 21. června 2024, závěr

Poplatek za výcvik

43.900 Kč, poplatek zahrnuje účast na 5 víkendových blocích, studijní materiály, lehký coffee break a závěrečné Ověření znalostí a dovedností. Ve skupině bude max 16 osob.

V poplatku není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.

Platbu je možné rozdělit do dvou splátek.

Místo konání: Praha

 

 

 

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2024)
Vstup do informačního systému VŠAPs