DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Základní výcvik koučování

Přijímáme přihlášky na nový běh od dubna 2023

REGISTRACE ZÁJEMCŮ ZDE

Nejžádanějšími dovednostmi pro budoucnost se ukazují sociální a emoční inteligence. Ve výcviku se intenzivně věnujeme rozvoji empatie, schopnosti aktivně naslouchat a porozumět, vytvářet ovzduší příznivé pro spolupráci a kreativitu, pracovat s užitečnými i méně užitečnými emocemi a zvládat stres. V neposlední řadě je součástí výcviku i tzv. sebezkušenost, prostor pro sebepoznání, neboť nemohu správně porozumět druhému, pokud nerozumím sám sobě.

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Trénink vychází z poznatků Gestalt a systemického přístupu a z PCA (Person Centred Approach - psychoterapie orientovaná na člověka - tzv. Rogerianský přístup). Je postaven tak, aby rozvíjel kompetence podle akreditačního a  kompetenčního rámce EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a usnadnil tak absolventům kurzu žádat o individuální akreditaci EIA EMCC, která má mezinárodní platnost.

Co se naučíte 

 • Sebepoznání a sebeporozumění
  • Budete rozvíjet sebeporozumění, které je založeno na znalosti vlastního modelu chování
 • Závazek k seberozvoji
  • Seznámíte se s etickým kodexem
  • Získáte náhled jak se kontinuálně rozvíjet
 • Kontraktování
  • Dozvíte se jak uzavřít kontrakt s klientem
  • Budete umět popsat přínosy koučování a vlastní koučovací proces
 • Vytváření vztahu
  • Naučíte se jak vytvořit potřebnou hloubku důvěry, aby bylo koučování efektivní
 • Podpora vhledu a učení se
  • Naučíte se technikám aktivního naslouchání
  • Naučíte se principy pokládání otázek
  • Naučíte se poskytovat vhodným způsobem zpětnou vazbu
 • Orientace na výsledek a akci
  • Naučíte se jak napomáhat klientovi, aby si vytvořil a identifikoval akci, která nejlépe odráží jeho osobní preference
  • Využívání modelů a technik
  • Naučíte se využívat několik zavedených technik a nástrojů, které podporují klienta na cestě za stanoveným cílem a výsledky
 • Vyhodnocování
  • Budete rozvíjet schopnost sebereflexe své koučovací praxe, a také toho, co, jak a proč v koučovacím procesu děláme
  • Získávání informací a přemýšlení o kvalitě své práce se stane nedílnou součástí vaší koučovací praxe

 

Výcvikem vás provedou

_letak_zvkoucovani__facebook_post__square____3_.png                                   _letak_zvkoucovani__facebook_post__square____4_.png

      Mgr. Petr Růžička                                                                 Bc. Dana Kodešová

 

Petr je senior kouč, člen EMCC, lektor a VŠ pedagog s 25 letou praxí v koučování a výuce koučování, psychoterapeut a párový terapeut.

Více na www.kouc.eu

Dana je akreditovaná koučka na úrovni Senior Practitioner, lektorka a supervizorka, členka a výkonná ředitelka EMCC Czechia & Slovakia. Jako mentorka podporuje kouče při jejich vlastním akreditačním procesu.

 

Ukázka z programu ke shlédnutí ZDE

LETÁK KE STAŽENÍ

CO ŘÍKAJÍ O VÝCVIKU JEHO ABSOLVENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

kopie_navrhu__letak_zvkoucovani__facebook_post__square____webova.png

 

Vedení výcviku

Výcvik vedou Mgr. Petr Růžička a Bc. Dana Kodešová

Termíny a rozvržení výcviku

1.- 2. dubna 2023

13. - 14. května 2023

10. - 11. června 2023

 23. - 24. září 2023

21. - 22. října 2023

Výcvik je rozvržen do 6 měsíců v celkovém rozsahu 153 hodin.

80 hodin prezenčně (5 x dvoudenní víkendové soustředění)

73 hodin individuálního nácviku koučování, supervize, reflexe vlastních zkušeností a samostudia.

Každý účastník absolvuje 1 hodinu koučování s profesionálním

koučem.(není v ceně výcviku)

Poplatek za výcvik

39 000 Kč, poplatek zahrnuje účast na 5 víkendových blocích, studijní materiály, lehký coffee break a závěrečné Ověření znalostí a dovedností. Ve skupině bude max 16 osob.

V poplatku není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.

Platbu je možné rozdělit až do 4 splátek (4x 10 000 Kč).  

Místo konání

prostory Vysoké školy aplikované psychologie

Akademická 409, Terezín

Dobré spojení z Prahy autem nebo autobusem. Velmi dobrá možnost parkování před budovou.

 Ubytovací možnosti v blízkém okolí školy.

ce-1.png

 

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs