DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Základní výcvik koučů

Přijímáme přihlášky na nový běh od února 2023

REGISTRACE ZÁJEMCŮ ZDE

Nejžádanějšími dovednostmi pro budoucnost se ukazují sociální a emoční inteligence. Ve výcviku se intenzivně věnujeme rozvoji empatie, schopnosti aktivně naslouchat a porozumět, vytvářet ovzduší příznivé pro spolupráci a kreativitu, pracovat s užitečnými i méně užitečnými emocemi a zvládat stres. V neposlední řadě je součástí výcviku i tzv. sebezkušenost, prostor pro sebepoznání, neboť nemohu správně porozumět druhému, pokud nerozumím sám sobě.

Výcvik je koncipován tak, aby absolventi výcviku byli schopni pracovat jako koučové či využívat koučovací přístup k rozvoji lidí v práci manažera či v jiných oblastech práce s lidmi. Trénink vychází z poznatků Gestalt a systemického přístupu a z PCA (Person Centred Approach - psychoterapie orientovaná na člověka - tzv. Rogerianský přístup). Je postaven tak, aby rozvíjel kompetence podle akreditačního a  kompetenčního rámce EMCC (Evropská rada pro mentoring a koučování) a usnadnil tak absolventům kurzu žádat o individuální akreditaci EIA EMCC, která má mezinárodní platnost.

Co se naučíte 

 • Sebepoznání a sebeporozumění
  • Budete rozvíjet sebeporozumění, které je založeno na znalosti vlastního modelu chování
 • Závazek k seberozvoji
  • Seznámíte se s etickým kodexem
  • Získáte náhled jak se kontinuálně rozvíjet
 • Kontraktování
  • Dozvíte se jak uzavřít kontrakt s klientem
  • Budete umět popsat přínosy koučování a vlastní koučovací proces
 • Vytváření vztahu
  • Naučíte se jak vytvořit potřebnou hloubku důvěry, aby bylo koučování efektivní
 • Podpora vhledu a učení se
  • Naučíte se technikám aktivního naslouchání
  • Naučíte se principy pokládání otázek
  • Naučíte se poskytovat vhodným způsobem zpětnou vazbu
 • Orientace na výsledek a akci
  • Naučíte se jak napomáhat klientovi, aby si vytvořil a identifikoval akci, která nejlépe odráží jeho osobní preference
  • Využívání modelů a technik
  • Naučíte se využívat několik zavedených technik a nástrojů, které podporují klienta na cestě za stanoveným cílem a výsledky
 • Vyhodnocování
  • Budete rozvíjet schopnost sebereflexe své koučovací praxe, a také toho, co, jak a proč v koučovacím procesu děláme
  • Získávání informací a přemýšlení o kvalitě své práce se stane nedílnou součástí vaší koučovací praxe

 

Výcvikem vás provedou

_letak_zvkoucovani__facebook_post__square____3_.png                                   _letak_zvkoucovani__facebook_post__square____4_.png

      Mgr. Petr Růžička                                                                 Bc. Dana Kodešová

 

Petr je senior kouč, člen EMCC, lektor a VŠ pedagog s 25 letou praxí v koučování a výuce koučování, psychoterapeut a párový terapeut.

Více na www.kouc.eu

Dana je akreditovaná koučka na úrovni Senior Practitioner, lektorka a supervizorka, členka a výkonná ředitelka EMCC Czechia & Slovakia. Jako mentorka podporuje kouče při jejich vlastním akreditačním procesu.

 

Ukázka z programu ke shlédnutí ZDE

LETÁK KE STAŽENÍ

CO ŘÍKAJÍ O VÝCVIKU JEHO ABSOLVENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

_letak_zvkoucovani__facebook_post__square____uvodni_fotka_akce_n.png

 

Vedení výcviku

Výcvik vedou Mgr. Petr Růžička a Bc. Dana Kodešová

Termíny a rozvržení výcviku

4.-5. února 2023

4.-5. března 2023

1.- 2. dubna 2023

13. - 14. května 2023

10. - 11. června 2023

Výcvik je rozvržen do 6 měsíců v celkovém rozsahu 153 hodin.

80 hodin prezenčně (5 x dvoudenní víkendové soustředění)

73 hodin individuálního nácviku koučování, supervize, reflexe vlastních zkušeností a samostudia.

Každý účastník absolvuje 1 hodinu koučování s profesionálním

koučem.(není v ceně výcviku)

Poplatek za výcvik

39 000 Kč, poplatek zahrnuje účast na 5 víkendových blocích, studijní materiály, lehký coffee break a závěrečné Ověření znalostí a dovedností. Ve skupině bude max 16 osob.

V poplatku není zahrnuta strava, doprava ani ubytování účastníků.

Platbu je možné rozdělit do dvou splátek, 2x 20 000 Kč 

Místo konání

prostory Vysoké školy aplikované psychologie

Akademická 409, Terezín

Dobré spojení z Prahy autem nebo autobusem. Velmi dobrá možnost parkování před budovou.

 Ubytovací možnosti v blízkém okolí školy.

ce-1.png

 

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs