DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Vaše dotazy

Tato stránka nabízí odpovědi na Vaše nejčastější otázky. Další dotazy vám rádi zodpovíme. Spojte se s námi viz. záložka KONTAKTY.

 • Zajímá mě hlavně psychologie, co bude obsahem studia?

Vedle vybraných teoretických předmětů, jako jsou např. Psychologie osobnosti a Sociální psychologie, budete studovat hlavně ty oblasti psychologie, které můžete aplikovat na osobní i pracovní vztahy, vedení a motivaci lidí a  personální i obchodní činnost. Navíc budou aplikovatelné na styk a spolupráci s cizinci a příslušníky jiných kultur a etnik.

 • Co se během studia naučím?

Vedle společensko-vědních disciplín, jako jsou psychologie, sociologie a management, včetně základů ekonomiky a práva, získáte především schopnosti jejich aplikace v životě i v práci. Absolvujete také desítku tréninků (komunikace, asertivity, prezentace a rétorika, řešení konfliktů, řízení projektů, koučinku, mentoringu  a dalších, které kdekoli jinde vyžadují značné prostředky. Přínosem pro Vás bude, že se naučíte komunikovat a pracovat s lidmi, pro jakoukoli manažerskou, personalistickou, obchodní či jinou pozici.

 • Jak se mám přihlásit a kdy?

Registrace zájemců o studium probíhá prostřednictvím online odkazu zde

 • Jak mám vyplnit přihlášku?

 • Vysoká škola: Vysoká škola aplikované psychologie
 • Fakulta: nevyplňujete
 • Studijní program: Personální a interkulturní management
 • Vždy uvádějte i emailovou adresu a číslo mobilního telefonu
 • Dejte pozor na vyplnění akademického roku, správného zaškrtnutí studia (denní nebo kombinované), části o střední škole věnujte velkou pozornost a vyplňujte pečlivě.
 • ON-LINE PŘIHLÁŠKA Vás ve vyplňování povede automaticky.

 

 • Jakou mám šanci dostat se na vaši školu?

Máte dobrou šanci, pokud splňujete předpoklady a podáte přihlášku se všemi povinnými přílohami co nejdříve. Přijímáme bez přijímací zkoušky na základě dodaných dokumentů.

 • Je možné uznat zkoušky při přestupu z jiné vysoké školy?

Ano, je možné uznat zkoušky s hodnocením 1 a 2 z předmětů, které odpovídají předmětům studijního programu Personální a interkulturní management, pokud o to student požádá. Více informací zde

 • Je možné získat ubytování?

Ano, možnost ubytování za zvýhodněnou cenu je v Litoměřicích v Hotelu Koliba, který se nachází nedaleko historického centra Litoměřic (4,5 km z Terezína). Pro studenty VŠAPs nabízí za zvýhodněnou cenu ubytování ve stylově zařízených pokojích. Součástí každého pokoje je WC, sprcha, LCD televizor a wi-fi připojení zdarma. V hotelu je valašská restaurace (otevřena dle obsazenosti hotelu) a wellness (pivní a relaxační lázně a masáže). Parkování pro ubytované je bezplatné. https://www.kolibahotel.cz/

Další možností ubytovaní za zvýhodněnou cenu je přímo na přízemí v areálu budovy vysoké školy v Dělostřeleckých kasárnách. Ubytovací kapacity malých pokojů (vhodnější pro jednotlivce) 2+3+2 lůžka, společná předsíň s mikrovlnkou, konvicí, základním nádobí, společné WC a sprcha. Či větší pokoje (4-7 lůžek), pokoj vždy má vlastní předsíňku s mikrovlnkou, konvicí, nádobí a samostatné WC, sprchu k pokoji, možno využít i pro jednotlivce v případě, že pokoj je volný. Bez snídaně. Sebou pouze ručník a základní vlastní hygienu, ostatní je součástí ceny. https://www.pevnost-terezin.cz/ubytovani-a-pronajem

Ubytování si student zajišťuje sám dle instrukcí, které mu budou poskytnuty na studijním oddělení VŠAPs.

Pokyn rektora pro podání žádosti o ubytovací stipendium najdete ve formátu PDF po kliknutí ZDE.

 • Co když nebudu moci platit studium?

Studenti mají několik možností:

v případě aktuálního nedostatku finančních prostředků je možné :

 • domluvit úhradu školného ve splátkách;
 • přerušit studium na dobu nezbytně nutnou;
 • vzít si studentskou půjčku na studium;
 • najít si brigádu, nebo pracovat na částečný úvazek. :-)

 

Ano, platbu můžeme na vyžádání fakturovat na vašeho zaměstnavatele. Pokyn rektora pro podání žádosti o vystavení faktury najdete ve formátu PDF zde

 • Kde dostanu potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení VŠAPs, případně elektronickou formou po domluvě s referentkami studijního oddělení.

 • Jak probíhá kombinované studium?

Kombinované studium probíhá o víkendech jednou za dva týdny, v sobotu a v neděli (cca od 9h do 16:40h). Konkrétní informace k aktuálnímu akademickému roku naleznete v záložce STUDIUM.

Konkrétní termíny výuky kombinovaného studia oznamujeme studentům přibližně měsíc před začátkem příslušného semestru.

Pokud máte z jakýchkoli důvodů překážku být na víkendové výuce, lze  tuto situaci řešit domluvou s konkrétními vyučujícími a studijním oddělením, např. zadáním seminární práce, event. individuálním studijním plánem.

 • Je ve studiu denním a kombinovaném rozdíl?

Obsah studia je stejný jako u denního studia, pouze s menším počtem přímé výuky než ve studiu denním. Denní neboli prezenční forma studia je studium, kdy se dochází do školy v určené dny v týdnu. Kombinované studium je studium, kdy se do školy chodí v zásadě v mimopracovní době, o víkendu.

Ano, v případě, že je student mimořádně pracovně vytížený, může rektora VŠAPs požádat o přiznání individuálního studijního plánu.

Status studenta mají i studenti kombinované formy studia. Nemohou však čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy studia (např. nelze uplatnit slevu na dani za studenta kombinované formy studia a není možné získat studentskou kartu s licencí ISIC a tudíž ani nelze využít žádné výhody a slevy s ní spojené).

 • Status studenta 2023 - do kdy jsem student po maturitě?

Status studenta – nejčastější dotazy, co obnáší status studenta a zákony, které status upravují, naleznete na odkaze zde:

https://www.vysokeskoly.com/zajimavosti-pro-studenty-slevy-nabidky-akce-1/status-studenta-2022-do-kdy-jste-studenty-po-ma#co%20obn%C3%A1%C5%A1%C3%AD 

Bohužel ne – tato výhoda se týká pouze studentů prezenčního studia.

Přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.

 • Je stanovená docházka?

Na každý předmět je stanovené splnit 70% účast (pro denní i kombinované studium). Docházka může být ze strany vyučujícího stanovena jako jedno z kritérií závěrečného hodnocení / uzavření předmětu

Účast není povinná.

Na přednášky a semináře určené pro studenty prezenční formy studia mohou po dohodě s vyučujícími docházet i studenti formy kombinované.

Ano, většina materiálů použitá při výuce (přednáškové prezentace, studijní opory, výuková či instruktážní videa) jsou studentům k dispozici v informačním systému školy a v prostředí Teams.

Zkoušky jsou vypsány vždy v několika termínech. Když vám ani jeden z termínů pro kombinované studium nevyhovuje, můžete se individuálně domluvit s vyučujícím na účasti na termínu pro prezenční studenty.

 • Co mohu jako absolvent VŠAPs dělat, kde najdu uplatnění?

 • Po úspěšném absolvování profesního studijního programu Personální a interkulturní management najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech:
 • vedení a řízení jednotlivců a týmů,
 • v odborných činnostech personálního řízení,
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství, 
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních a jiných rozdílů při řízení,
 • vlastního samostatného podnikání. 

 

 • Jaká je možnost pokračovat ve studiu?

Absolventi mají samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. 

 • Mám dotazy k výuce, na koho se mohu obrátit?

Obrátit se můžete v úředních hodinách od pondělí do pátku mezi 8 a 15 hodinou na referentky studijního oddělení VŠAPs. Ty jsou přítomné na studijním oddělení také během víkendové výuky studentů.

Studijní referentky:

Ilona Skácelová :

e-mail: [javascript protected email] 

telefon: +420 727 863 424

všeobecné dotazy o studiu, nové přihlášky+ dotazy zájemců o studium, sociální sítě Facebook, Instagram a Youtube, kurzy CŽV - krátkodobé kurzy

 

Bc. Markéta Bendová :

e-mail: [javascript protected email]

telefon:+420  727 826 750

všeobecné dotazy o studiu, kurzy CŽV - dlouhodobé výcviky (Základní výcvik koučování, Power Coaching, Výcvik Rogersovské psychoterapie)

 

 

 • Je studentům k dispozici knihovna, ve které by našli potřebnou literaturu?

Součástí školy je studovna a vysokoškolská knihovna. Úzce spolupracujeme také s městskými knihovnami v Terezíně a v Praze.

Knihovna VŠAPs buduje a spravuje knihovní fond v souladu s profilem akreditovaných studijních programů. Studenti mají prostřednictvím informačního systému přístup k seznamům, ve kterých jsou uvedeny všechny tituly v tištěné i elektronické podobě.

 • Kolik semestrů studuji, získám titul bakalář?

Denní, stejně jako kombinované studium trvá 6 semestrů, tedy 3 roky studia. Studium je zakončeno Státní závěrečnou zkouškou a titulem Bc.

Aktuality

MasterClass výcvik

masterclass.png

Garantkou a vyučující MasterClass výcviku je Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Pro koho je výcvik určen:
Zájemcům, kteří nemají zkušenosti s partnerským poradenstvím a mají zájem získat profesionální kvalifikaci v oblasti terapie a poradenství v partnerských vztazích.
Zájemcům s aspirací stát se vztahovým a manželským poradcem.
Profesionálům, kteří si přejí rozvinout poradenské dovednosti a znalosti pro uplatnění ve svých pracovních oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání, zákaznický servis, lidské zdroje a supervize pracovního prostředí.
Profesionálům, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v práci s páry a pomoci jim řešit jejich problémy.
Jednotlivcům nebo párům, které chtějí mít o sobě větší povědomí a naučit se zvládat své vlastní vztahy.
Výcvik je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výhodu mají studující na VŠAPs.

Místo konání:

rektorát Vysoké školy aplikované psychologie, Karlštejnská 11/30,158 00 Praha 5 - Jinonice

Termíny:

únor 2024 - prosinec 2025, 4 semestry. V každém semestru proběhne výuka v rozsahu 38 hodin, 2 x sobota a neděle.

Cena výcviku 79 900 Kč.
Registrace ZDE

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

logo-ukf.png logo.png
presov2.jpg ucm_trnava.jpg
ukrajina_logo.png granada.png
   

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs