DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Vaše dotazy

Tato stránka nabízí odpovědi na Vaše nejčastější otázky. Další rádi zodpovíme na tel. číslech 416 782 369 a 727 863 424 nebo na [javascript protected email]

 • Zajímá mě hlavně psychologie, co bude obsahem studia?

Vedle vybraných teoretických předmětů, jako jsou např. Psychologie osobnosti a Sociální psychologie, budete studovat hlavně ty oblasti psychologie, které můžete aplikovat na osobní i pracovní vztahy, vedení a motivaci lidí a  personální i obchodní činnost. Navíc budou aplikovatelné na styk a spolupráci s cizinci a příslušníky jiných kultur a etnik.

 • Co se během studia naučím?

Vedle společensko-vědních disciplín, jako jsou psychologie, sociologie a management, včetně základů ekonomiky a práva, získáte především schopnosti jejich aplikace v životě i v práci. Absolvujete také desítku tréninků (komunikace, asertivity, prezentace a rétorika, řešení konfliktů, řízení projektů, koučinku, mentoringu  a dalších, které kdekoli jinde vyžadují značné prostředky. Přínosem pro Vás bude, že se naučíte komunikovat a pracovat s lidmi, pro jakoukoli manažerskou, personalistickou, obchodní či jinou pozici.

 • Jak se mám přihlásit a kdy?

Registrace zájemců o studium probíhá prostřednictvím online odkazu zde

 • Jak mám vyplnit přihlášku?

 • Vysoká škola: Vysoká škola aplikované psychologie
 • Fakulta: nevyplňujete
 • Studijní program: Personální a interkulturní management
 • Vždy uvádějte i emailovou adresu a číslo mobilního telefonu
 • Dejte pozor na vyplnění akademického roku, správného zaškrtnutí studia (denní nebo kombinované), části o střední škole věnujte velkou pozornost a vyplňujte pečlivě.
 • ON-LINE PŘIHLÁŠKA Vás ve vyplňování povede automaticky.

 

 • Jakou mám šanci dostat se na vaši školu?

Máte dobrou šanci, pokud splňujete předpoklady a podáte přihlášku se všemi povinnými přílohami co nejdříve. Přijímáme bez přijímací zkoušky.

 • Je možné uznat zkoušky při přestupu z jiné vysoké školy?

Ano, je možné uznat zkoušky s hodnocením 1 a 2 z předmětů, které odpovídají předmětům studijního oboru Personální a interkulturní management, pokud o to student požádá.

 • Je možné získat ubytování?

Ano, nejbližší možnost hezkého ubytování za výhodnou cenu je v Litoměřicích, v hostelu U sv. Štěpána (3 km od Terezína, BUS). Pokoje jsou dvoulůžkové v „buňkovém uspořádání“. Vždy pro 2 pokoje je uprostřed sociální zařízení se sprchou a toaleta. V hostelu je rovněž možnost stravování pro studenty.

Pokyn rektora pro podání žádosti o ubytovací stipendium najdete ve formátu PDF po kliknutí ZDE.

 • Co když nebudu moci platit studium?

Studenti mají několik možností:

 • v případě aktuálního nedostatku finančních prostředků je možné domluvit úhradu školného ve splátkách;
 • přerušit studium na dobu nezbytně nutnou;
 • vzít si studentskou půjčku na studium;
 • najít si brigádu, nebo pracovat na částečný úvazek. :-)

 

Ano, platbu můžeme na vyžádání fakturovat na vašeho zaměstnavatele.

 • Kde dostanu potvrzení o studiu?

Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení v Terezíně, případně elektronickou formou po domluvě s pracovnicemi studijního oddělení.

 • Jak probíhá kombinované studium?

Kombinované studium probíhá ve stanovených termínech výuky o víkendech, v sobotu a v neděli (5 – 6 víkendových soustředění, jednou za 2 týdny).

Konkrétní termíny výuky kombinovaného studia oznamujeme studentům přibližně měsíc před začátkem příslušného semestru.

Pokud máte z jakýchkoli důvodů překážku být na víkendovém soustředění, lze  tuto situaci řešit domluvou s konkrétními vyučujícími, např. zadáním seminární práce, event. Individuálním studijním plánem.

 • Je ve studiu denním a kombinovaném rozdíl?

Obsah studia je stejný jako u denního studia, pouze s menším počtem přímé výuky než ve studiu denním. Denní neboli prezenční forma studia je studium, kdy se denně (určené dny v týdnu) dochází do školy. Kombinované studium je studium, kdy se do školy chodí v zásadě v mimopracovní době, o víkendu.

Ano, v případě, že je student mimořádně pracovně vytížený, může rektora VŠAPs požádat o přiznání individuálního studijního plánu.

Status studenta mají i studenti kombinované formy studia. Nemohou však čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy studia (např. nelze uplatnit slevu na dani za studenta kombinované formy studia a není možné získat studentskou kartu s licencí ISIC a tudíž ani nelze využít žádné výhody a slevy s ní spojené).

 • Status studenta 2022 - do kdy jsem student po maturitě?

Status studenta – nejčastější dotazy, co obnáší status studenta a zákony, které status upravují, naleznete na odkaze zde:

https://www.vysokeskoly.com/zajimavosti-pro-studenty-slevy-nabidky-akce-1/status-studenta-2022-do-kdy-jste-studenty-po-ma#co%20obn%C3%A1%C5%A1%C3%AD 

Bohužel ne – tato výhoda se týká pouze studentů prezenčního studia.

Přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.

 • Je stanovená docházka?

Na každý předmět je stanovené splnit 70% účast.

Účast není povinná, může být však ze strany vyučujícího stanovena jako jedno z kritérií závěrečného hodnocení / uzavření předmětu.

Na přednášky a semináře určené pro studenty prezenční formy studia mohou po dohodě s vyučujícími docházet i studenti formy kombinované.

Ano, většina materiálů použitá při výuce (přednáškové prezentace, studijní opory, výuková či instruktážní videa) jsou studentům k dispozici v informačním systému školy a v prostředí Teams.

Zkoušky jsou vypsány vždy v několika termínech. Když vám ani jeden z termínů pro kombinované studium nevyhovuje, můžete se individuálně domluvit s vyučujícím na účasti na termínu pro prezenční studenty.

 • Co mohu jako absolvent VŠAPs dělat, kde najdu uplatnění?

 • Po úspěšném absolvování profesního studijního programu Personální a interkulturní management najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech:
 • vedení a řízení jednotlivců a týmů,
 • v odborných činnostech personálního řízení,
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství, 
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních rozdílů při řízení,
 • vlastního samostatného podnikání. 

 

 • Jaká je možnost pokračovat ve studiu?

Absolventi mají samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. 

 • Mám dotazy k výuce, na koho se mohu obrátit?

Obrátit se můžete v úředních hodinách na pracovnice studijního oddělení v Terezíně. Ty jsou přítomné v určených hodinách na studijním oddělení také během víkendových soustředění studentů. Další rádi zodpovíme na tel. číslech 416 782 369 a 727 863 424 nebo na [javascript protected email]

 • Je studentům k dispozici knihovna, ve které by našli potřebnou literaturu?

Součástí školy je studovna a vysokoškolská knihovna. Úzce spolupracujeme také s městskými knihovnami v Terezíně a v Praze.

Knihovna VŠAPs buduje a spravuje knihovní fond v souladu s profilem akreditovaných studijních programů. Studenti mají prostřednictvím informačního systému přístup k seznamům, ve kterých jsou uvedeny všechny tituly v tištěné i elektronické podobě.

 • Kolik semestrů studuji, získám titul bakalář?

Denní, stejně jako kombinované studium trvá 6 semestrů, tedy 3 roky studia. Studium je zakončeno Státní závěrečnou zkouškou a titulem Bc.

Aktuality

Přijímáme přihlášky na akad. rok 2022/2023

kopie_navrhu_navrh_bez_nazvu.png

Přijímáme přihlášky do studijního programu Personální a interkulturní management na akademický rok 2022/2023

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo.png  
logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs