DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Kombinované studium

Studijním oborem je PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT.

Kombinované (dálkové) tříleté bakalářské studium je určeno především pro zaměstnané uchazeče, rodiče na rodičovské dovolené a další zájemce. Studium probíhá zásadně v mimopracovní době o víkendech. Obsahově je v podstatě totožné s denním studiem.

Absolventi tříletého kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. před jménem. Budou mít samozřejmě možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách.

Přihlásit se můžete prostřednictvím ON-LINE PŘIHLÁŠKY zde

U kombinované formy studia škola v maximální míře umožňuje studentům využití získaných poznatků a dovedností přímo na pracovišti studentů již v průběhu studia, např. v podobě společných projektů se zaměstnavateli. Probíhá zapojování studentů do výzkumných a aplikačních projektů, které jsou podle možnosti propojovány s potřebami pracoviště, na kterém studenti kombinovaného studia působí.

Skutečná doba kombinovaného studia a studijního zatížení odpovídá prezenčnímu studiu. Jednu třetinu tvoří vlastní kontaktní studium, druhou třetinu samostudium s využitím předepsané literatury a studijních opor. Třetí třetinu tvoří rozsáhlý systém konzultací a systém kontroly formou předepsaných písemných prací, zápočtů a zkoušek.

Pro studenty kombinované formy studia jsou zajištěny studijní opory a konzultace s vyučujícími, napomáhají při studiu. Součástí studijních opor jsou také otázky a problémové okruhy, na které je kladen důraz tak, aby vystihovaly podstatu předmětu. Takto zpracované opory nahradí studentům kombinované formy studia část kontaktní výuky.

Propracovaný systém kontroly studia spočívá v předkládání tří typů písemných prací:

-    eseje, především k vybraným teoretickým předmětům,
-    seminární práce, k teoretickým a aplikačním předmětům,
-    projekty k týmové spolupráci, průzkumům a jejich vyhodnocení v konkrétních zadáních.

Tyto typy písemných prací tvoří součást kontroly samostudia. Také prezentace těchto prací před kolegy a vyučujícím se zpětnou vazbou, je součástí výuky, ve které se rozvíjí psychosociální kompetence.

PŘEDMĚTY KOMBINOVANÉHO STUDIA 

I. ročník II. ročník III. ročník
K-01SPO  01 Úvod do studia, práce s informacemi K-01PSY 06 Základy psychologie práce a organizace K-01PSY 11 Asertivita, mediace a facilitace v personalistice
K-01SPO 02 Základy etiky K-01INT 03 Sociokulturní aspekty globalizace K-01MAN 06 Koučink a mentoring
K-01PSY 01 Obecná psychologie K-01INT 05 Současné etnické a kulturní procesy K-01INT 07 Sociální interakce v multikulturním prostředí
K-01SPO 03 Základy andragogiky K-01PSY 07 Skupinová dynamika, kooperace a týmová práce K-01PSY 12 Řešení konfliktů
K-01PSY 02 Psychologie osobnosti K-01SPO 07 Sociologie sociálních problémů K-01MAN 07 Komunikační kompetence v personálním managementu
K-01PSY 03 Sociální psychologie K-01SPO 08 Didaktika osobnostně sociálního rozvoje K-01SPO 12 Občanské, pracovní a obchodní právo
K-01APL 01 Základy výzkumných metod ve společenských vědách K-01APL 03 Příprava zpracování projektů K-01MAN 08 Krizové řízení
K-01MAN 01 Základy managementu K-01MAN 04 Řízení lidských zdrojů K-01MAN 09 Firemní vzdělávání a firemní kultura
K-01SPO 04 Základy filozofie K-01APL 04 Aplikovaný výzkum ve společenských vědách K-01MAN 10 Firemní vzdělávání a firemní kultura
K-01INT 01 Sociální a kulturní antropologie K-01PSY 08 Interkulturní psychologie K-01MAN 11 Základy podnikové ekonomiky
K-01PSY 04 Psychologie kultury K-01INT 06 Etnicita v multikulturní společnosti K-01INT 08 Migrace a integrace v teorii a praxi
K-01SPO 05 Základy didaktiky K-01SPO 09 Sociální patologie a prevence sociálně patologických jevů K-01INT 09 Multikulturalita a společnost
K-01PSY 05 Ontogenetická psychologie K-01PSY 09 Psychosociální dovednosti K-01INT 10 Interkulturní komunikace
K-01INT 02 Kulturní studia K-01SPO 10 Sociální projevy interkulturních rozdílů  
K-01MAN 02 Vedení lidí a leadership K-01PSY 10 Psychologie zdraví, psychické poruchy  
K-01SPO 06 Základy sociologie K-01MAN 05 Management transferu znalostí  
K-01APL 02 Matematicko-statistické metody K-01SPO 11 Základy práva  
K-01MAN 03 Základy personálního managementu K-01PRA 04 Seminář k ročníkovým pracím K-01PRA 07 Seminář k bakalářské práci
K-01PRA 01 Seminář k semestrálním pracím K-01PRA 06 Ročníková práce K-01PRA 09 Bakalářská práce
K-01PRA 03 Semestrální práce    

Legenda: PSY = psychologie, SPO = společenské vědy, MAN = management,
                 INT = interkulturalita, APL = aplikované vědy, PRA = praktikum


Školné:

Školné pro kombinovanou formu studia za 1 semestr činí 24.900,- Kč.

>> Bankovní spojení a výše školného za semestr (klikněte)
 

Aktuality

MasterClass výcvik

masterclass.png

Garantkou a vyučující MasterClass výcviku je Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Pro koho je výcvik určen:
Zájemcům, kteří nemají zkušenosti s partnerským poradenstvím a mají zájem získat profesionální kvalifikaci v oblasti terapie a poradenství v partnerských vztazích.
Zájemcům s aspirací stát se vztahovým a manželským poradcem.
Profesionálům, kteří si přejí rozvinout poradenské dovednosti a znalosti pro uplatnění ve svých pracovních oblastech, jako je zdravotnictví, sociální služby, vzdělávání, zákaznický servis, lidské zdroje a supervize pracovního prostředí.
Profesionálům, kteří chtějí zlepšit své dovednosti v práci s páry a pomoci jim řešit jejich problémy.
Jednotlivcům nebo párům, které chtějí mít o sobě větší povědomí a naučit se zvládat své vlastní vztahy.
Výcvik je určen zájemcům s ukončeným středoškolským vzděláním. Výhodu mají studující na VŠAPs.

Místo konání:

rektorát Vysoké školy aplikované psychologie, Karlštejnská 11/30,158 00 Praha 5 - Jinonice

Termíny:

únor 2024 - prosinec 2025, 4 semestry. V každém semestru proběhne výuka v rozsahu 38 hodin, 2 x sobota a neděle.

Cena výcviku 79 900 Kč.
Registrace ZDE

 

 

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

logo-ukf.png logo.png
presov2.jpg ucm_trnava.jpg
ukrajina_logo.png granada.png
   

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs