studijni@vsaps.cz
727 863 424

Cena rektora

Cena rektora

Na zasedání Kolegia rektora, které proběhlo v pondělí 22. dubna 2024, udělil PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs, cenu rektora čtyřem studentům VŠAPs za mimořádné studijní výsledky a osobní angažovanost v akademickém roce 2023/2024.

Ceny byly odevzdány při zahajovacím ceremoniálu Mezinárodní vědecké konference a Festivalu Svět 2030 Na mou duši v aule docentky Soni Hermochové v Terezíně dne 30. května 2024. Cenu rektora také převzala Júlie Votrubová za minulý akademický rok 2022/2023. Srdečně blahopřejeme!

Ocenění studenti v akademickém roce 2023/2024:

Aneta Šorbanová (1. ročník denního studia)

Leona Hrtánková (1. ročník kombinovaného studia)

Eva Vostárková (2. ročník denního studia)

Martina Nezdarová (2. ročník kombinovaného studia)

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!