studijni@vsaps.cz
727 863 424

Harmonogram studia

Harmonogram akademického roku 2023/2024 – zimní semestr

ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024: 7. 10. 2023
Slavnostní imatrikulace v 10:00 hodin

DENNÍ STUDIUM

1. ROČNÍK:

 

výuka v zimním semestru:

7. 10. 2023 – 31. 1. 2024

zkouškové období:

1. 2. 2024 – 28. 2. 2024

2. ROČNÍK:

 

výuka v zimním semestru:

9. 10. 2023 – 31. 1. 2024

zkouškové období:

1. 2. 2024 – 28. 2. 2024

                                         

KOMBINOVANÉ STUDIUM

1. ROČNÍK:

výuka v zimním semestru:

7. 10. 2023 – 31. 1. 2024

zkouškové období:

1. 2. 2024 – 28. 2. 2024

2. ROČNÍK:

výuka v zimním semestru:

21. 10. 2023 – 31. 1. 2024

zkouškové období:

1. 2. 2024 – 28. 2. 2024

Důležité termíny 

Adaptační soustředění
(budova VŠAPs)

7.10. – 8.10. 2023

Imatrikulace 1. ročníku
(Wieserův dům)

7.10.2023 v 10:00 hodin

Promoce absolventů
(Aula VŠAPs)

22.9.2023 ve 13:00 hodin

 

Harmonogram akademického roku 2023/2024 - letní semestr 

DENNÍ STUDIUM

1. ROČNÍK:

 

výuka v letním semestru:

březen – květen 2024

zkouškové období:

červen 2024

Odborná praxe/projektová laboratoř:

březen – září 2024

2. ROČNÍK:

 

výuka v letním semestru:

březen – květen 2024

zkouškové období:

červen 2024

Odborná praxe/projektová laboratoř:

březen – září 2024

                     

KOMBINOVANÉ STUDIUM

 1. ROČNÍK:

výuka v letním semestru:

           březen – květen 2024

zkouškové období:

           červen 2024

Odborná praxe/projektová laboratoř:

           březen – září 2024

 2. ROČNÍK:

výuka v letním semestru:

           březen – květen 2024

zkouškové období:

           červen 2024

Odborná praxe/projektová laboratoř:

           březen – září 2024

* ODEVZDÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE JE PODMÍNKOU K POSTOUPENÍ DO 3. ROČNÍKU.

termín odevzdání ročníkové práce (2. ročník)   – 31.5.2024

termín odevzdání zadání ročníkové práce (1.ročník)  – 31.5.2024

PLATBA ŠKOLNÉHO

(viz pokyn rektora č. 23, ze dne 1. 6. 2016) 

ZA LETNÍ SEMESTR 2023/2024: 

Denní studenti i kombinovaní studenti: nejpozději do 31. 1. 2024

ZA ZIMNÍ SEMESTR 2024/2025: 

Denní studenti a kombinovaní studenti: nejpozději do 31. 7. 2024

Číslo účtu:                                  289 722 927 / 0300
Variabilní symbol:                      datum narození
Konstantní symbol:                    0308
Poznámka:                                  Do poznámky pro příjemce uveďte celé své jméno a příjmení

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!