DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Publikace

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ ČASOPISU APLIKOVANÁ PSYCHOLOGIE

Webové stránky časopisu Aplikovaná psychologie/Applied psychology včetně archivu předchozích vydání a pokynů pro autory naleznete ZDE.

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs II.

V první polovině června 2022 vyšly čtyřem pedagogům VŠAPs další dvě karentované studie (Q1, IF 3.390) v mezinárodně uznávaných databázovaných časopisech. Rádi bychom našim kolegům, doc. Patrikovi Maturkaničovi, dr. Ivaně Tomanové Čergeťové, dr. Martinovi Kuškovi a Ing. Ireně Konečné, nejen upřímně pogratulovali, ale také poděkovali za zahraniční reprezentaci školy v oblasti vědy a výzkumu. 

Odkazy na studie: 

Well-Being in the Context of COVID-19 and Quality of Life in Czechia

Psychotherapists’ Reports regarding the Impact of the COVID-19 Pandemic on Their Patients: A Cross-National Descriptive Study Based on the Social-Ecological Model (SEM)

 

 

 

NOVĚ VYDANÉ PUBLIKACE - ROK 2021

snimek-obrazovky-2021-12-07-204029.png

Roman Králik & Patrik Maturkanič (ed.) Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu

200 Kč

Na podzim roku 2021 skupina dvou spřátelených vysokoškolských institucí Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře, působících v České a Slovenské republice, a také ve spolupráci s teologickou fakultou ve slovinské Ljublani, vydalo společný vědecký sborník s názvem: Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu. Jednotlivé studie i našich pedagogů reflektují řešenou problematiku z pohledu humánních věd se zaměřením na sociální oblasti v souvislosti zajímavých pohledů na transcendentní výhled z pozice tohoto fenoménu.

 

 

 

snimek-obrazovky-2021-12-07-203640.png

 

Václav Masopust: Fenomén lásky v kontextu psychologie mezilidských, partnerských a pracovních vztahů

190 Kč

Publikace se zabývá komplementárností lásky a žárlivosti a hledá odpověď na otázku, zda je žárlivost vnímána jako součást lásky, zda je tolerována, vítána, nebo nežádoucí. Podobně se zamýšlí se nad dopady projevů žárlivosti v pracovních vztazích. Přináší také pohled na přirozenost monogamie a úvahu nad polyamorními vztahy v kontextu naší kultury. Dále nabízí téma laskavosti jako silného nástroje pro leadership. Součástí monografie je odborný výzkum.

 

 

 

 

 

obalka_pozdne_anticka_rimska_rise_format_pdf_.png

 

JAN LEPEŠKA: POZDNĚ ANTICKÁ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE - SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A POLITICKÝ POHLED VYBRANÝCH AUTORů300 Kč

Publikace se zabývá historickým obdobím antiky a pozdní antiky. Práce je rozdělena do třech tematických celků, které postupně tvoří politický přehled dějin římského císařství, pohled na pozdně antickou římskou říši římskými historiky a na vybrané germánské kmeny. Jádro knihy představuje komparace pohledů významných osobností období pozdní antiky na situaci v římském impériu a na jeho vztahy k nastupujícím germánským kmenům.

Kniha může oslovit každého čtenáře se zájmem o historii, vysokoškolské studenty a akademické pracovníky z oblasti historických věd, antropologie, etnologie, religionistiky a dalších společenských věd.

300 Kč

 

 

vztahova-vazba-obalka_titl-1.jpg

 

IVANA TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ: VZŤAHOVÁ VÄZBA V KONTEXTE PSYCHOLOGICKÝCH DISCIPLÍN 

200 KČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psychologia-prace_obalka_titl.jpg

 

IVANA TOMANOVÁ ČERGEŤOVÁ: PSYCHOLÓGIA PRÁCE

200 Kč

Vědecká monografie pedagožky VŠAPs, PhDr. Ivany Tomanové Čergeťové, PhD., s názvem Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín a zároveň vysokoškolská učebnice Psychológia práce, které vydala Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně. Obě knihy odborným způsobem reflektují psychologické aplikační výzvy dneška, jejichž prostřednictvím lze najít věrohodnou odpověď na námi položené otázky, a to nejen dotýkajíce se lidské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

navrh-bez-nazvu-14.pngPROKOP PATRIK MATURKANIČ: ETIKA 2

 

200 Kč

V těchto dnech vyšla nová vysokoškolská učebnice prorektora VŠAPs, doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD., s názvem Etika 2, kterou vydala Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně. Publikace se věnuje aktuálním etickým problémům dneška. 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODIKA A POŽADAVKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ROČNÍKOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

snimek-obrazovky-2020-10-13-175118.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODIKA A POŽADAVKY PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ROČNÍKOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE - Třetí rozšířené vydání 2021

metodika_a_pozadavky.jpg

 

 

SBORNÍK ke stažení

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z KONFERENCE SPV

Sborník příspěvků z konference „SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK PRO 21. STOLETÍ“, konané v Terezíně dne 19. 10. 2017 

 

Aktuality

Den otevřených dvěří

dod_13.2.2023.png

13. února 2023 v 16 hodin

Srdečně vás zveme na osobní setkání se zástupci VŠAPs. Přijďte a dozvíte se více o tříletém bakalářském studijním programu Personální a interkulturní management, který je zaměřen na manažerskou psychologii, interkulturní psychologii a personální management.

Sledujte naši událost na Facebooku https://fb.me/e/2kg6KKUt1

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo.png  
logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs