DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Studium

TŘÍLETÉ BAKALÁŘSKÉ STUDIUM  PERSONÁLNÍ A INTERKULTURNÍ MANAGEMENT

Přijímáme online přihlášky ke studiu. Uzávěrka 2. kola je 31. března 2023.

subscribe_text_with_comic_effect_instagram_and_tik_tok_videos.png

 

Studijní program Personální a interkulturní management je zaměřen na aplikovanou psychologii v oblasti managementu a lze jej studovat ve dvou formách: 

 • Tříleté denní prezenční bakalářské studium
 • Tříleté kombinované (dálkové) bakalářské studium

Součástí profesně zaměřeného studijního programu je absolvování pracovních stáží a praxí, které zvyšují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce.

Kombinované (dálkové) studium probíhá dva víkendy v měsíci (sobota a neděle v časech 9 - 16:40h)

kopie_navrhu_kopie_navrhu_banner_do_mailu.png

 

PROČ STUDOVAT NA VŠAPs?

Nastartujete svoji pracovní kariéru pod vedením odborníků. Vše, co vás naučíme, využijete rovnou v praxi i osobním životě.

 • Personální a interkulturní management je mimořádný studijní program, kde jsou s psychologií propojené další zajímavé předměty, které vám otevřou široké možnosti uplatnění.
 • Cílem této soukromé vysoké školy je poskytnout studentům vysokoškolskou kvalifikaci s aplikací psychologie a dalších společenskovědních oborů pro výkon práce v oblasti managementu a personalistiky s domácími i zahraničními pracovníky, menšinami a etniky, jak v České republice, tak kdekoli ve světě.
 • VŠAPs dává nové možnosti studia aplikované psychologie v managementu pro absolventy středních škol (maturanty) formou denního studia a pro zájemce z praxe (při zaměstnání) formou kombinovaného studia (dálkové studium – dva víkendy v měsíci).
 • Absolventi tříletého denního a kombinovaného studia získají titul bakalář - Bc. a možnost pokračovat v magisterských studijních programech na veřejných i soukromých vysokých školách. Více informací ke stažení zde.

ŠKOLNÉ - Změna ceny školného od 1.4.2023

CENA ŠKOLNÉHO DO 31.3.2023 platné po celé 3 roky studia

Cena školného : 24.900,- Kč za semestr  pro denní i kombinované studium (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 47.300,- Kč)

Cena 1 semestru studia s individuálním studijním plánem v denní i kombinované formě činí 29.900,- Kč (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 57.300,- Kč)

Podmínkou studia za tuto cenu je:

DENNÍ STUDIUM: do 31.3.2023

 • Podat online přihlášku a uhradit 400,- Kč administrativní poplatek
 • Dodat dokumentaci nutnou pro přijímací řízení (viz níže). Ověřenou kopii maturitního vysvědčení dodat co nejdříve po úspěšném složení maturitní zkoušky

KOMBINOVANÉ(DÁLKOVÉ) / INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM: do 31.3.2023

 • Podat online přihlášku a uhradit 400,- Kč administrativní poplatek
 • Dodat kompletní dokumentaci nutnou pro přijímací řízení (viz níže)
 • Uzavřít smlouvu o studiu a uhradit školné (minimálně za 1. semestr) v průběhu měsíce dubna 2023

CENA ŠKOLNÉHO OD 1.4.2023

Denní i kombinované studium: 27.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 53.000,- Kč)

Studium s individuálním studijním plánem: 32.900,- Kč za semestr (zvýhodněná cena při současné úhradě dvou semestrů je 63.000,- Kč)

Individuální studijní plán je vstřícnou variantou pro velmi zaměstnané studenty, pro studenty s omezenými časovými možnostmi, či zdravotním znevýhodněním. Představuje také nadstandardní podporu při psaní ročníkové a bakalářské práce, individuální možnost plnění jednotlivých předmětů, osobní přístup a individuální konzultace s pedagogy. Probíhá prostřednictvím přiděleného tutora, který se studujícím věnuje při řešení studijních záležitostí.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

 • Podání online přihlášky ke studiu a uhrazení administrativního poplatku ve výši 400,- Kč za přihlášku (Doložte potvrzením. Číslo účtu: 289 722 927 / 0300, variabilní symbol: datum narození, do textu uveďte celé svoje jméno)  
 • Základní podmínkou přijetí uchazeče je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (doložte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení – lze doložit i dodatečně po složení maturity. V případě dosaženého vyššího vzdělání doložte úředně ověřenou kopii diplomu)  
 • Zaslání strukturovaného životopisu – vlastní formát anebo  formulář Europass ONLINE zde
  FORMULÁŘ WORD ZDE
 • Zaslání motivačního dopisu – uveďte důvody, které vás vedou ke studiu na Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně (rozsah cca 1 strana A4)

Dokumenty zašlete na email [javascript protected email]

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • Bez přijímací zkoušky.
 • Přijímací řízení probíhá na základě uchazečem předložených dokumentů.
 • O přijetí ke studiu na VŠAPs rozhoduje v souladu s § 50, odst. 3 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) rektorem pověřená komise.
 • Členové přijímací komise kontrolují úplnost všech požadovaných dokumentů a náležitostí spojených s přihlášením ke studiu. VŠAPs vás vyrozumí o výsledku do 30 dnů od aktuálního dne uzávěrky přihlášek ke studiu.

VÍCE O STUDIJNÍM PROGRAMU

Studijní program Personální a interkulturní management je multidisciplinární kombinovaný program, ve kterém získáte znalosti a praktické dovednosti ve třech hlavních oblastech: 

1. Psychologie

Díky studiu psychologických předmětů budete lépe rozumět sobě i ostatním. Předměty jako psychologie osobnosti, sociální psychologie a další, jsou zacíleny do pracovního kontextu a na práci s lidmi. Naučíte se jednat a pracovat s různými typy lidí, a také zohledňovat, jak funguje lidská mysl při nastavování procesů v organizacích. Osvojíte si metody účinné komunikace a interakce v týmech a mezilidských vztazích. Stanete se profesionály v oblasti řízení lidských zdrojů a proniknete do základů psychologie práce a organizace. 

2. Sociologie a interkulturalita

Prostřednictvím studia těchto předmětů porozumíte odlišnostem různých kultur, zákonitostem jejich vzniku, ale také tomu, jak nás ovlivňují v každodenní práci v organizacích. Naučíte se pracovat s rozdíly přínosným způsobem, jak pro budoucí zaměstnavatele, tak i ve vašem vlastním podnikání. Díky interkulturnímu pohledu budete schopni pomáhat organizaci nejen při práci s cizinci, ale i při řešení dalších výzev současnosti jako jsou diversita, age management, generace X a Y a další.  

3. Management, ekonomie a ekonomika

Předměty z oblasti ekonomických oborů, do nichž spadá i management, vám umožní získat orientaci v tržním prostředí, seznámíte se s jeho zákonitostmi a možnostmi, jak je aplikovat do procesů a postupů v manažerské praxi.   

Studijní plán bakalářského programu Personální a interkulturní management (předměty a jejich rozložení v jednotlivých semestrech) a informace o Státní závěrečné zkoušce zde

 

PROFIL ABSOLVENTA A MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ

Absolvent získá základní kompetence pro řízení organizačního útvaru jako celku a ucelený soubor odborných kompetencí personálního a interkulturního managementu uplatnitelných ve státních i nestátních organizacích, v managementu soukromých firem a neziskových organizací, v tuzemském a mezinárodním prostředí. 

Absolvent je systematicky připravován na vykonávání kvalifikovaných činností v oblasti řízení lidských zdrojů a souvisejících personálních agend. Další kompetence absolventa zahrnují schopnost vytvářet systémy plánování, výběru, rozmisťování a hodnocení zaměstnanců. Dokáže zajišťovat a vytvářet personální řešení pro zaměstnance v interkulturním prostředí a při organizačních změnách.

Absolvent je kompetentní zabývat se vedením lidí, organizací práce, odměňováním, motivací k práci, řízením pracovního výkonu, ochranou zdraví a bezpečnosti při práci. Je schopen využívat personální informační systémy v kontextu legislativních požadavků i s ohledem na interkulturní dimenzi konkrétní organizace.

Po úspěšném absolvování tohoto profesního programu najdou absolventi uplatnění především v pozicích specialistů, liniového a středního managementu v oblastech:

 • vedení a řízení jednotlivců a týmů,
 • v odborných činnostech personálního řízení,
 • personálního, manažerského a interkulturního poradenství, 
 • vedení školení, tréninků a koučování v profesně orientovaném vzdělávání nebo ve vzdělávání zaměřeném na překonávání kulturních rozdílů při řízení,
 • vlastního samostatného podnikání. 

Typické pracovní pozice, které může absolvent zastávat:

 • Personalista, HR specialista, HR generalista
 • HR manažer
 • Manažer organizační jednotky nebo organizace
Těšíme se na vás.

 

Aktuality

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

inzerat.png

Obsazujeme místo akademického pracovníka/pracovnice:

Místo odborného asistenta/ky či docenta/ky pro výuku a tvůrčí činnost v oboru management a/nebo ekonomie.

Přihlášky do 16.4.2023 na e-mail stasenkova@vsaps.cz

skolne_.png

PODEJ PŘIHLÁŠKU DO 31.3.2023

A STUDUJ ZA CENU ŠKOLNÉHO Z RPKU 2022.

 

Využijte do 31.3.2023 možnost studovat za cenu školného z roku 2022.

Podmínky a více informací v záložce DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM.

 

Partneři školy

logo.png  
logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs