DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

TEEN AGE UNIVERSITY (TAU)

PSYCHOLOGIE V ŽIVOTĚ A VE VZTAZÍCH 

Teen Age University (TAU) je samostatnou nekomerční aktivitou Vysoké školy aplikované psychologie. Studium bude poskytováno studentům gymnázií a středních škol ve věku 16 - 19 let s aktivním zájmen o společenské vědy a s dobrým prospěchem bezplatně.

  • Poslání: dát mladým lidem v citlivém období motivaci a prostor k uplatnění své energie, dále uvolnit jejich kreativitu a umožnit jim vymýšlet, navrhovat i realizovat společensky pozitivní činnosti, programy a projekty, které jim umožní lepší poznání sebe i druhých a pozvednou etiku, sebeuvědomění a pocit seberealizace. Souběžným motivem je také zvýšit touhu po poznání a sebeuplatnění studentů.
  • Cíl: zábavným a neformálním způsobem poskytnout mladým lidem potřebné a užitečné poznatky, dovednosti a kompetence pro aplikaci společenských věd v praxi i v životě.
  • Metody: rozsáhlý soubor aktivizujících metod v podobě her, modelování životních, vztahových i studijních situací, testů, dotazníků, soutěží, týmových řešení až po využití prvků projektového řízení.
  • Obsah: vybrané kapitoly z psychologie, sociologie, filozofie, etiky s přístupy k různým menšinám a etnikům, logiky a dalších společenských věd, vč. základů práva a ekonomie.
  • Učitelé, lektoři: základ týmů pedagogů budou tvořit učitelé VŠAPs. Budou je doplňovat ověření a úspěšní lektoři a trenéři, kteří se osvědčili v kurzech pro veřejnost, nebo pracující dlouhodobě s mládeží moderními metodami.

Začínáme v březnu!

Uděláte si představu o studiu na VŠAPs a získáte diplom.
Lze se přihlásit do 15. března 2012.

Aktuality

POWER COACHING

prvni_strana_1_.png

Zahájení 12. - 13. ledna 2023

pro zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji, učení se a chtějí se koučování profesionálně věnovat. Vycházíme z poznatků procesně orientované práce (POP), zejména z konceptu Power Inteligence Julie Diamond, systemického přistupu a dalších. Výcvik je postaven tak, aby rozvíjel kompetence pro kouče podle EMCC a připravil tak účastníky na akreditaci EIA EMCC. Vítanými účastníky jsou také manažeři a mentoři a koučové pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat výrazně lepších výsledků. Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců. Koučování chápeme zejména jako nedirektivní prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí. 

PŘIHLÁŠKY ZDE.

Kontakt

sample_04.jpg

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.
Akademická 409
411 55  Terezín

E-mail: [javascript protected email]
Telefon: 416 782 369

Partneři školy

logo.png  
logo-pyramida.jpg grada-200_1.jpg
hennlich_gif_1.jpg znak-terezin_1.jpg
cargo-200.jpg logo-mfi-200.jpg

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs