studijni@vsaps.cz
727 863 424

Další zahraniční aktivity

Diferencované zahraniční aktivity, kterých se aktivně účastní nejen pedagogové, ale i studenti VŠAPs, poskytují širokou formu prezentace a propojování vědecké a výzkumné sféry s praxí:

  • Zařazení časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology do mezinárodní databáze ERIH PLUS (Bergen, 2/2-2023)
  • Letní světové univerzitní hry (Chengdu, 28/7-8/8-2023)
  • 5th International Week (WUNU Ternopil, 4-8/9-2023)
  • Vědecko-odborná stáž tři polských pedagogů (VŠAPs Terezín, 11-16/9-2023)
  • Výběrová přednáška Jozefa Kučery, MSc (MŠVVaŠ SR) pro studenty VŠAPs na téma: Sociálně-ekonomický impakt sportu (VŠAPs Terezín, 10-11/11-2023)
  • Mezinárodní soutěž EIT Challange Labs 2023 (Slovak Business Agency Bratislava, 22/11-2023)
zahranicni aktivity

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!