studijni@vsaps.cz
727 863 424

Vědecký časopis - Aplikovaná psychologie/Applied Psychology

Vědecký časopis - Aplikovaná psychologie

Významným počinem v oblasti publikační vědecko-odborné činnosti je vydávání časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, kterou vydává od akademického roku 2015/2016 VŠAPs. Zaměřuje se na publikační činnosti v oblasti aplikované psychologie a řadí se mezi recenzované vědecké časopisy (ERIH PLUS) publikující výsledky vědeckého výzkumu. 

Navštívit vědecký časopis

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!