studijni@vsaps.cz
727 863 424

Vydavatelství VŠAPs

Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs) má jako vysoká škola v ČR také své vědecko-odborné vydavatelství.

Za období pěti let vydala VŠAPs vědecké a odborné publikace nejen svých pedagogů a studentů, ale i dalších akademických pracovníků z  jiných univerzit, které je možné také na VŠAPs zakoupit nebo zapůjčit v knihovně VŠAPs:

  • Patrik Maturkanič, Etika 2, 2020, ISBN 978-80-87871-08-9.
  • Ivana Tomanová Čergeťová, Vzťahová väzba v kontexte psychologických disciplín, 2020, ISBN 978-80-87871-10-2.
  • Ivana Tomanová Čergeťová, Psychológia práce, 2020, ISBN 978-80-87871-09-6.
  • Roman Králik & Patrik Maturkanič, Aktuální otázky filozoficko-sociálního výzkumu, 2021, ISBN 978-80-87871-16-4.
  • Václav Masopus, Fenomén lásky v kontextu psychologie mezilidských partnerských a pracovních vztahů, 2021, ISBN 978-80-87871-14-0.
  • Jan Lepeška, Pozdně antická římská říše – sociální, kulturní a politický pohled vybraných autorů, 2021, ISBN 978-80-87871-11-9.
  • Jan Lepeška, Interkulturalita a její vztah k českým dějinám, 2022, ISBN 978-80-87871-17-1.
  • Martin Majda & Peter Bešenyei, Rómovia v minulosti a súčasnosti, 2023, ISBN 978-80-87871-21-8.

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!