studijni@vsaps.cz
727 863 424

doc. Ing. Milan Fiľa, PhD.

doc. Ing. Milan Fila, PhD.

Prorektor pro zahraniční spolupráci

V kompetenci prorektora jsou tyto oblasti: Mezinárodní spolupráce (Bilaterální smlouvy, Memoranda), Mezinárodní konference, Zahraniční návštěvy, Koordinátor pracovních stáží v zahraničí, program Erasmus+

• Kancelář: Prorektoři školy
• Konzultační hodiny: dle osobní domluvy
• EmailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• Telefon: +421 905 292 815

O mně

Ekonom, byznys konzultant, projektový manažer a vysokoškolský pedagog. Je prorektorem a docentem Vysoké školy aplikované psychologie, se sídlem v Praze a Terezíně, dlouholetým projektovým manažerem a byznys konzultantem v oblasti rozvojových, investičních, vzdělávacích a R&D&I projektů. V letech 2017 - 2022 působil jako hlavní koordinátor Národního podnikatelského centra (NPC) Nitra v gesci Slovak Business Agency (SBA) a před tím jako Odborný garant pro spolupráci vysokých škol a podnikové sféry na Centru vědecko-technických informací SR v gesci Ministerstva školství, vědy , výzkumu a sportu SR.

Je členem projektů a pracovních skupin rady vlády SR pro politiku soudržnosti, města Nitra a Nitranského samosprávného kraje zaměřených na regionální rozvoj, podporu inovací a podnikání. Je autorem/co-autor 100+ vědeckých a odborných publikací včetně analýz a hodnocení pro vybraná ministerstva a vládní agentury. 

Profesní charakteristika:

 • Vysoká škola aplikované psychologie s. r. o.
 • Funkce (pracovní pozice): docent, prorektor pro zahraniční spolupráci (od 1. 8. 2023)
 • Výuka/Garant předmětů: Základy ekonomie, Podniková ekonomika I., Podniková ekonomika II.

Vzdělání:

 • Vysokoškolské vzdělání prvního a druhého stupně: FEM SPU Nitra, 2007
 • Vysokoškolské vzdělání třetího stupně: FEM SPU Nitra, 2010
 • Titul docent: EF UMB Banská Bystrica, 2018

Odkazy:

SCOPUS Research Gate Registr docentů a profesorů vysokých škol

Projekty

 • Vědecký projekt (hlavný riešiteľ) Hodnotenie kvality podnikateľského prostredia na Slovensku s akcentom na vstup do podnikania v pred a po-pandemickom období (2021-2023), No. VEGA č. 1/0466/21
 • Vědecký projekt (spoluřešitel) Hodnotenie výkonov miestnych samospráv. (2018-2020), VEGA č. 1/0407/18
 • Národní projekt (Odborný koordinátor) NPC v regiónoch ITMS kód projektu: 313031I870, Přijímatel: Slovak Business Agency (2017-2022)
 • Národní projekt (Odborný garant aktivity Národního projektu) Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti. ITMS kód projektu: 26110230120 Přijímatel: CVTI SR
 • Odborně-vědecký projekt (Expert za SR). Smarter Cluster Policies for South East Europe – ClusterPoliSEE (2013-2014)

Publikace

Významné publikace za posledních 5 let

 • Fiľa, M., & Levický, M. (2020). Development and Current Status of Business Environment in Slovakia / Fiľa Milan & Michal Levický; Mustafa Arslan – Givi Amaglobeli. In 15th International Silk Road Virtual Conference – SILK ROAD CONFERENCES. Conference Proceedings / Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Givi Amaglobeli, Ph.D.c. Tbilisi, Georgia: International Black Sea University, 112-119. ISBN 978-9941-8- 2892-8.
 • Fiľa, M., & Levický, M. (2021). Hodnotenie vývoja novovzniknutých a zaniknutých podnikateľských subjektov na Slovensku v predpandemickom období = Evaluation of Selected Indicators of the Business Environment in Slovakia in the Pre-pandemic Period / Fiľa Milan & Michal Levický. Scientific Journal Public administration and Regional Development 17(1), 46-53. ISSN 1337-2955.
 • Fiľa, M., & Urbaníková, M. (2020). Hodnotenie podnikateľského prostredia s akcentom na začínajúcich podnikateľov v Slovenskej republike. vyd. Nitra: UKF, s. 143. ISBN 978-80-558-1649-4.
 • Fiľa, M., Levický, M., Mura, L., Maroš, M., & Kořenková, M. (2020). Innovations for Business Management: Motivation and Barriers. Marketing and Management of Innovations 11(4), 266-278. ISSN 2218-4511. [Web of Science]
 • Korenková, M., Maroš, M., Levický, M., & Fiľa, M. (2020). Consumer Perception of Modern and Traditional Forms of Advertising. Sustainability 12(23), 9996 1-25. ISSN 2071-1050 [CC, Web of Science, Scopus]
 • Kučera, J., & Fiľa, M. (2022). R&D Expenditure, Innovation Performance and Economic Development of the EU Countries. Entrepreneurship and Sustainability Issues 9(3), 227-241. ISSN 2345-0282 [Web of Science]
 • Levický, M., & Fiľa, M. (2020). The Level of Circular Economy in Slovakia on the Basis of Selected Indicators / Levický, Michal & Milan Fiľa; Mustafa Arslan – Givi Amaglobeli. In 15th International Silk Road Virtual Conference – SILK ROAD CONFERENCES. Conference Proceedings / Assoc. Prof. Dr. Mustafa Arslan, Givi Amaglobeli, Ph.D.c. Tbilisi, Georgia: International Black Sea University, 67-73. ISBN 978-9941-8- 2892-8.
 • Levický, M., Fiľa, M., Korenková, M., & Maroš, M. (2020). Economic Value of Bee Pollination in Slovakia / Patrycja Chodnicka – Jaworska. In 19th RSEP International Economics, Finance & Business Conference Conference Proceedings. FULL PAPERS. Praha, Česká republika: BC Publishing, 7-15. ISBN 978-605- 06961-6-5.
 • Levický, M., Fiľa, M., Maroš, M., & Korenková, M. (2022). Barriers to the Development of the Circular Economy in Small and Medium-Sized Enterprises in Slovakia. Entrepreneurship and Sustainability Issues 9(3), 76-87. ISSN 2345-0282 [Web of Science]
 • Maroš, M., Korenková, , Fiľa, M., Levický, M., & Schoberová, M. (2020). Project-based Learning and its Effectiveness: Evidence from Slovakia. Interactive Learning Environments 31(7), 4147-4155. ISSN 1049-4820 [Web of Science, Scopus]
 • Vojtech, F., & Fiľa, M. (2021). Innovation processes in the European Union and in Slovakia. Scientific Journal Public administration and Regional Development 17(1), 81-89. ISSN 1337-2955.

Zahraničí

Mezinárodní vědecké konference (aktivní účast za posledních 5 let):

 • Fiľa, M. (2023). SlovakiaTech FORUM-EXPO (19-20 September 2023, Košice, Slovak Republic)
 • Fiľa, M. (2023). „Vnímanie korupcie a dostupnosti informácií a ich vplyv na podnikateľské prostredie a správanie sa podnikateľov“ Psychology of Economic Behavior in the Context of Cultural Changes in the 21st century (11 May 2023, VŠAPs Terezín, Czech Republic)
 • Fiľa, M., & Tóthová, V. (2023). „Start-ups and innovations as an important part of economic development“ The South Caucasus and Neighboring Regions and the War in Ukraine: Chances and Risks for Trans-Caspian Transport Routes between China and Europe (18-19 October 2023, Black Sea University Tbilisi, Georgia)
 • Fiľa, M., & Viglaský, J. (2023). „Development of the Shared Economy in the Current Era of Globalization“ Psychosocial Resources of the Personal and Social Develompment in the Era of Globalization (3-4 November 2023, WUNU Ternopil, Ukraine) 

Působení v zahraničí:

 • Cukrova State University, Adana, Turecko (2011)
 • Technologieoffensive Burgenland, GmbH (2011 – 2012),
 • Projekt ClusterPoliSEE: Výbor regiónů EÚ, Bruxelles, Belgie (2014)
 • Projekt ClusterPoliSEE: University of Novi Sad, Srbsko (2014)
 • International Black Sea University, Tbilisi, Georgia (2019)

Vlastní

Členství ve vědeckých organizacích, redakčních radách vědeckých časopisů doma i v zahraničí:

 • Členství v Akademické radě Vysokej školy Aplikovanej psychológie (Terezín, Česko) od 2022 – doposud
 • Členství v Redakční radě vědeckého časopisu Aplikovaná Psychologie/Applied Psychology (Terezín, Česko) od 2022 – doposud
 • Externí hodnotitel Slovenská akreditačná agentura pre vysoké školstvo, Slovenská republika od 2021 – doposud
 • Člen Rady pro vniterné hodnocení kvality, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Slovenská republika, št. Programy: Účtovníctvo, Obchod a podnikanie od 2021 – doposud
 • Školitel a člen Pracovní skupiny odborové komise FPEDAS, Žilinská univerzita v Žiline, Obory: Ekonómia a manažment . odvetvové a prierezové ekonomiky, Ekonomika dopravy, spojov a služieb od 2022 – doposud
 • Předseda Expertní skupiny pro spolupráci vysokých škol a podnikové sféry, Ministerstvo školství, védy, výzkumu a sportu SR v gesci CVTI SR CVTI SR 2014 – 2015

Vedení závěrečných prací:

 • Počet vedených / ukončených bakalářských a diplomových prací: 53
 • Počet aktuálně vedených dizertačních prací (PhD.): 2 

Expertizní a posuzovatelská činnost doma i v zahraničí

 • Kulturní a edukační grantová agentura MŠ SR v Bratislavě (KEGA): 3
 • Hodnocení Operačního programu Efektivní veřejná správa, Ministerstvo vnitra SR: 4
 • Členství v dizertačních komisích: 2

Odborné výstupy pro praxi:

 • Feasibility study – Premena rurálnej oblasti na priemyselnú zónu v obci Dolný Bar.
 • Fiľa, M. (2017). Aktuálne možnosti financovania inovácií v MSP z prostriedkov EŠIF v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Finančný manažér 17(3), 27-31. ISSN 1335-5813.
 • Fiľa, M. (2019). Investičná pomoc podnikom na Slovensku podľa nových pravidiel. Finančný manažér 19(1), 9-14. ISSN 1335-5813.
 • Fiľa, M., & Fiľová, S. (2022). Plastikársky, chemický a sklársky priemysel / Fiľa, M., & Fiľová, S. In Analýza kľúčových odvetví hospodárstva SR za roky 2019 a 2020 / Holešová, V. & Kiselicová, R., 214-231, Bratislava: Centire, 2022. ISBN 978-80-570-3809-2.
 • Fiľa, M., & Fiľová, S. (2022). Strojársky, hutnícky a zlievarenský priemysel. In Analýza kľúčových odvetví hospodárstva SR za roky 2019 a 2020 / Holešová, V. & Kiselicová, R., 165-187, Bratislava: Centire. ISBN 978-80-570-3809-2.
 • Fiľa, M., & Krištofík, P. (2017). Investičná pomoc ako nástroj externého spolufinancovania investičných projektov v podnikoch na Slovensku. Finančný manažér 17(3), 6-12. ISSN 1335-5813.
 • Fiľa, M. et al. (2013). Stratégia pre rozvoj elektrotechnického priemyslu v Trnavskom samosprávnom kraji.  Trnava: Elektrotechnický klaster - západné Slovensko s podporou Ministerstva hospodárstva SR.
 • Fiľa, M. et al. (2015). Stratégia pre rozvoj klastrových aktivit. Trnava: Elektrotechnický klaster - západné Slovensko.
 • Kolektív autorov (2015). Identifikácia bariér a odporúčania pozitívnych zmie spolupráce vysokých škôl s podnikovou praxou. Bratislava: CVTI SROV.
 • Lazorčáková, E., & Fiľa, M. (2009). Akčný plán rozvoja cestovného ruchu vo väzbe na územie Trnavského samosprávného kraja.  

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!