DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

Výcvik sociální komunikace

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Aktuality

Rogersovská psychoterapie

1.png

ČERVEN 2024

Zahájení 29.6. - 30.6.2024

Výcvikový kurz je tradičně koncipován pro zájemce o přístup zaměřený na člověka napříč obory i profesemi včetně rozšiřování a prohlubování zájmu rogersovskou psychoterapii (empatii, bezpodmínečné přijetí a kongruenci).
Sebezkušenostní kurz je určen stávajícím studentům a absolventům VŠAPs i zájemcům z širší veřejnosti, kteří mají předpoklady a motivaci vzdělávat se v oblasti psychoterapeutického přístupu PCA (Rogersovského přístupu). Kurz je akreditován MŠMT v rámci programu celoživotního vzdělávání.
Podmínkou přijetí zájemců mimo VŠAPs je věk min. 21 let, vysokoškolské vzdělání (min. bakalářské) nebo úplné střední vzdělání s delší praxí v práci nebo v přímé péči s lidmi a absolvování vstupního pohovoru.

Samotný výcvikový kurz neopravňuje účastníky k výkonu práce psychoterapeuta.

PŘIHLÁŠKY ZDE.

Leták ke stažení ZDE

Výcvikový kurz vedou Ing. Bc. Miluše Danešová a Bc. Renata Siranová, DiS. a je tradičně otevřen v rámci aplikované psychologie napříč obory od roku 2017 a garantován jeho zakladatelkou PhDr. Vendulou Junkovou, předsedkyní PCA Institutu Praha.

 

AKADEMIE 3.VĚKU - PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN

a3v_2024_2025.png

 

 

 

 

 

 

ŘÍJEN 2024

Zahájení 17.10.2024

Pro velký zájem otvíráme další běh Akademie 3. věku - PSYCHOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN. 

Pro více informací klikněte ZDE

Přihlášení ZDE

 

POWER COACHING

1.1.png

ÚNOR 2024

Zahájení 22. - 23. února 2024

pro zájemce o koučování, kteří chtějí profesionálně a lidsky růst, umět vytvářet kvalitní vztahy, účinně ovlivňovat a podporovat druhé v jejich rozvoji, učení se a chtějí se koučování profesionálně věnovat. Vycházíme z poznatků procesně orientované práce (POP), zejména z konceptu Power Inteligence Julie Diamond, systemického přistupu a dalších. Výcvik je postaven tak, aby rozvíjel kompetence pro kouče podle EMCC a připravil tak účastníky na akreditaci EIA EMCC. Vítanými účastníky jsou také manažeři a mentoři a koučové pracující uvnitř firem, kteří tak významně rozšíří svoji manažerskou kvalifikaci a posílí osobní zralost. To jim umožní dosahovat výrazně lepších výsledků. Výcvik ocení také všichni, kteří pracují v oblasti řízení lidských zdrojů (HR) a jejich hlavním zájmem je vzdělávání, rozvoj a koučování zaměstnanců. Koučování chápeme zejména jako nedirektivní prostředek k učení se a rozvoji druhých lidí.  

Výcvik vedou Alena Jáchimová a Irena Konečná   

Více o výcviku Power Coaching naleznete v záložce CŽV zde  

Přihlásit se můžete zde

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Přijímáme přihlášky na nový akademický rok 2024/2025 od 1.11.2023

Chceš se stát naším studentem? Vyplň přihlášku, pošli CV, motivační dopis, ověřenou kopii maturitního vysvědčení a uhraď administrativní poplatek 500,- Kč za přihlášku. Budeš zařazen do přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025.

Odkaz na přihlášku nalezneš ZDE. 

prihlasky_spusteny.png

VŠAPs, Nativitas z.s. a Spolek přátel 5B

vás srdečně zvou na 1. ročník konference Ars vivendi 2024.

Termín: čtvrtek 7. 3. 2024 v čase 10:00 - 17:00.

Místo konání konference: Vysoká škola aplikované psychologie (VŠAPs), Terezín, Akademická 409

Více informací zde:


konference_ars_vivendi.png

prohlaseni_vsaps.png

 

PF 2024

pf_2024_vsaps.jpg

Dovolte, abych Vám spolu s vedením vysoké školy popřál klidné a příjemné vánoční svátky a mnoho energie a úspěchů v roce 2024.
Srdečně Vás zdraví, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, rektor

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs V.

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V druhé polovině roku 2023 vyšlo čtyřem pedagogům Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně (dr. Lorencová, doc. Maturkanič, dr. Antošová a dr. Ivana Tomanová Čergeťová) šest databázovaných zahraničních publikací (Web of Science, Scopus), které i tímto způsobem přispěly k dalšímu vědeckému rozvoji VŠAPs. Zároveň v nich vidíme vzájemnou spolupráci mezi naší akademickou institucí a zahraničními univerzitami, se kterými nás spojují smlouvy o spolupráci (UKF Nitra, UCM Trnava). Gratulujeme a děkujeme!

Odkazy na studie:

Variability in Cultural Understandings of Consciousness: A Call for Dialogue with Native Psychologies Odkaz ZDE

Editorial Introduction: Indigenous Philosophies of  Consciousness Odkaz ZDE:

The Philosophical Context of Curriculum Innovations with a Focus on Competence Development Odkaz ZDE:

Online Media Audience during the Covid-19 Pandemic as an Active Amplifier of Disinformation: Motivations of University Students to Share Information on Facebook    Odkaz ZDE:

The Relationship of Attitudes Towards Death, Perceived Hope, and Life Satisfaction in the Context of the War in Ukraine Odkaz ZDE:

Regional Manufacturing in the Czech Republic  Odkaz ZDE:

 

Studenti VŠAPs na mezinárodní soutěži EIT Challange Labs 2023 na téma      Jak dostat na pulty víc lokálních potravin

Studenti VŠAPs jsou aktivní nejen na výuce v lavicích vysoké školy. V rámci studia mají možnost aktivního zapojení se do dalších příležitostí, které i aktivně využívají. Jednou z nich je také soutěž EIT Food Challange Labs 2023, kterou organizovala Slovak Business Agency, agentura na podporu malého a středního podnikání na Slovensku. Pro více informací odkaz ZDE

pxl_20231122_095119328.jpg

Návštěva ze Slovenska

Na Vysokou školu aplikované psychologie v Terezíně zavítal v pátek a v sobotu 10. a 11. listopadu 2023 představitel Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky (MŠVVaŠ SR). Pozvání přijal Ing. Jozef Kučera, MSc, hlavní státní poradce MŠVVaŠ SR, který přednesl studentům denního a kombinovaného studia výběrovou přednášku na téma Sociálně-ekonomický impakt sportu. V té se zaměřil na vybrané makroekonomické indikátory dopadu sportu a jeho postavení v ekonomice států EU-27, zvláště České a Slovenské republiky. Prezentoval také výstupy výzkumu zaměřeného na ekonomický output a zaměstnanost ve sportu a její vliv na sportovní aktivitu obyvatelstva. Přednáška se setkala s pozitivním ohlasem a následovala rozsáhlá diskuze se studenty a pedagogy. Poté Ing. Jozefa Kučeru osobně přijal prorektor VŠAPs pro zahraniční spolupráci, doc. Ing. Milan Fiľa, PhD., přičemž neformálně diskutovali o možné odborné i vědecké spolupráci, včetně pozvání zástupců MŠVVaŠ SR na plánovanou konferenci VŠAPs a jejích partnerů Svět zdraví 2030, která se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2024 v Terezíně.

navsteva.jpg

Nová smlouva o partnerské spolupráci

Rektor VŠAPs v Terezíně, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský a děkan FPEDAS Žilinské univerzity v Žilině, prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., podepsali 9. listopadu 2023 zahraniční Smlouvu o spolupráci. Tím se otevírají další možnosti kooperace v ekonomicko-manažerské oblasti, které se za VŠAPs ujal prorektor pro mezinárodní vztahy, doc. Ing. Milan Fiľa, PhD.

Odkaz ZDE

logo_zilina.jpg

VŠAPs vydala novou monografii

Na konci října 2023 vydala VŠAPs monografii s názvem RÓMOVIA v minulosti a súčasnosti, která se věnuje tradicím, ale především integraci romského způsobu života v propojenosti ostatních kultur. Renomovaní autoři publikace, dr. Martin Majda a dr. Peter Bešenyei, se této problematice dlouhodobě věnují nejen na Ružomberské univerzitě, se kterou VŠAPs aktivně spolupracuje, ale také ve své mnoholeté aplikační terénní praxi, což ukazuje na kvalitu této publikace. Knihu si můžete zapůjčit nebo zakoupit v knihovně VŠAPs v Terezíně.

romovia.jpg

VŠAPs spoluorganizátorem další mezinárodní vědecké konference

Tři pedagogové VŠAPs (doc. Patrik Maturkanič, doc. Milan Fiľa, dr. Ivana Tomanová Čergeťová) a dvě studentky kombinovaného studia I. a II. ročníku (Jana Veselá, Věra Koubová) se ve dnech 3. a 4. listopadu 2023 aktivně účastnili na mezinárodní vědecké konferenci v Ternopile. Na konferenci s názvem Psychosocial resources of the personal and social development in the era of globalization přispěla svými příspěvky výše uvedená delegace VŠAPs, za což všem patří velké poděkování za příkladnou reprezentaci. Je dobrým zvykem, že s touto západoukrajinskou univerzitou vysoká škola v Terezíně spolupracuje prostřednictvím pořádání mezinárodních konferencí, na přípravě projektů, ale také v publikační a vědecko-výzkumné činnosti.

Názvy příspěvků členů delegace VŠAPs:

Assoc. Prof. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. – What does it Mean to be Human in the Context of the Development of Socio-Humanitarian Values

Assoc. Prof. Ing. Milan Fiľa, PhD. – Development of the Shared Economy in the Current Era of Globalization

PhDr. Ivana Tomanová Čergeťová, PhD., MBA. LL.M. – Attachment and The Psychological Dimensions of Subjective Security and Trust Among Students with Special Educational Needs in Slovakia and Finland (Comparative Study)

Jana Veselá – Historical Definition of Culture in Aspects of the Social Heritage and Tradition of the Czech Republic

Věra Koubová – The Family as a Psycho-Spiritual Source of Human Formation in the Dimension of Financial Literacy

Kompletní program mezinárodní konference v Ternopile ke stažení ZDE.

mezinarodni_konference_ternopil_2023.pdf.png

Akademie 3. věku v Terezíně zahájena

Ve zcela zaplněné přednáškové aule doc. Soni Hermochové byl ve čtvrtek 26. října 2023 otevřen první ročník Akademie 3. věku, kterou ve spolupráci s městem Terezín a Nativitas z.s. připravila Vysoká škola aplikované psychologie. Úvodní přednášky s názvem "Na čem v životě záleží? 10 praktických rad pro život", se ujal prorektor VŠAPs a odborný garant programu, doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. Cyklus osmi přednášek s navazujícími diskusemi je určen pro zájemce (bez omezení věku i místa bydliště) o psychologii, seberozvoj a oblast mezilidských vztahů. Už nyní se těšíme na další setkání, které je naplánováno na čtvrtek 30. listopadu 2023 v 15:00 hod. v aule VŠAPs v Terezíně.

0001.png

VŠAPs spoluorganizátor a aktivní účastník mezinárodní konferenci v Gruzii

Vysoká škola aplikované psychologie pokračuje v budování mezinárodních vztahů. Ve dnech 18. - 19.10.2023 spoluorganizovala s domácí International Black Sea University v Tbilisi mezinárodní konferenci Silk Road s podtitulem The South Caucasus and Neighboring Regions and the War in Ukraine: Chances and Risks for Trans-Caspian Transport Routes between China and Europe.

Konference se jako Keynote Speaker zúčastnil prorektor pro zahraniční spolupráci doc. Ing. Milan Fiľa, PhD., který k účastníkům z mnoha zemí promluvil a přednesl svůj příspěvek v rámci hlavního programu plenárního zasedání konference společně se zahraničními zástupci akademické sféry z Zwickau University of Applied Sciences, Armenian State University of Economics a Georgian National University. Podrobnější informace zde.

Imatrikulace nových studentů/začátek nového akademického roku 2023/24

V sobotu 7. října 2023 se ve Wieserově domě v Terezíně uskutečnila imatrikulace nových studentů VŠAPs. Za účasti vedení školy, tajemnice města Terezína a dalších významných hostů, složilo slavnostní imatrikulační slib sedmdesát pět nových studentů, kteří byli přijati do akademické obce VŠAPs. Novým studentům blahopřejeme a zároveň jim přejeme hodně úspěchů nejen při tříletém bakalářském studiu, ale i v osobním a profesním životě.

imatrikulace__7.10.2023.png

 

Prorektor VŠAPs, doc. Ing. Milan Fila, PhD. na akci SlovakiaTech FORUM-EXPO

Ve dnech 19. - 20. 9. 2023 se doc. Milan Fiľa, prorektor pro zahraniční spolupráci VŠAPS zúčastnil akce SlovakiaTech FORUM-EXPO. SlovakiaTech FORUM-EXPO je největší mezinárodní odborná konference a inovačně technologický veletrh firem i univerzit a vysokých škol na Slovensku, jejichž cílem je setkání slovenských a zahraničních odborníků v oblasti inovací, průmyslu a průmyslových technologií, energetiky, dopravy a logistiky, v oblasti životního prostředí a vzdělávání, včetně prezentace vědeckého a inovačního potenciálu slovenských technologických firem. Akce se konala pod záštitou Ministerstva hospodářství SR, Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR, Ministerstva investic a regionálního rozvoje SR a dalších 6 ministerstev, města Košice a Košického samosprávného kraje. Tématem již 5. ročníku byla umělá inteligence (AI) a její využití ve vědě, podnikové sféře, vzdělávání či veřejné správě.

Akci tradičně otevřel prezident SlovakiaTech a bývalý ministr hospodářství SR Juraj Miškov. V rámci konference zazněly příspěvky mnoha domácích a zahraničních odborníků jako Matthew Griffin, či Alexander Hanff, zástupců Slovenské technické univerzity v Bratislavě, Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košicích či Technické univerzity v Košicích i Ministra hospodářství SR Petra Dovhuna. Na akci vystoupil i vedoucí zastoupení Evropské komise na Slovensku a bývalý ředitel Join Research Centre Evropské unie, Vladimír Šucha.

V rámci mezinárodní odborné konference probíhalo také Expo inovativních firem a univerzit i bilaterální jednání mezi účastníky. Doc. Milan Fiľa v rámci akce absolvoval několik přátelských setkání a jednání, včetně prezidenta SlovakiaTech, Juraje Miškova, ředitele sekce inovací a mezinárodní spolupráce Slovenské inovační a energetické agentury SR (SIEA) Artura Bobovnického a zástupců Technické univerzity v Košicích. VŠAPs takto pokračuje a rozvíjí aktivity mezinárodní spolupráce na Slovensku.

vsaps_sablony_2022__strivo__dokument_a4___1_.png

 

 

 

Student 1. ročníku VŠAPs v univerzitním týmu ČR na Letních světových univerzitních hrách v čínském Chengdu

Výprava České asociace univerzitního sportu se ve dnech 28.7. - 8. 8. 2023 zúčastnila Letních světových univerzitních her (LSUH), které se konaly v čínském Chengdu.

Blahopřejeme a děkujeme našemu studentovi 1. ročníku, Radkovi Sudovi, který i tímto způsobem přispěl k šíření dobrého jména VŠAPs nejen u nás, ale i v zahraničí. Více informací v dopise od České asociace univerzitního sportu ZDE

ceska_asociace_univerzitniho_sportu.png

 

 

Nové ubytovací prostory pro studenty VŠAPs

Jedna z možností ubytování studentů VŠAPs (za zvýhodněné ceny) je v přízemí budovy Dělostřeleckých kasáren, ve které vysoká škola v Terezíně působí. Ubytovací kapacity malých pokojů (vhodnější pro jednotlivce) jsou 2+3+2 lůžka, se společnou předsíní, mikrovlnkou, rychlovarnou konvicí, základním nádobím, společným WC a sprchou. Větší pokoje mají kapacitu 4-7 lůžek. Všechny pokoje mají vlastní předsíňku s mikrovlnkou, rychlovarnou konvici, nádobí a samostatné WC a sprchu. Možno využít i pro jednotlivce v případě, že pokoj je volný (vhodné pro skupiny studentů).

Bližší informace ZDE.

ubytovani_terezin.jpg

Zasedání Pedagogické a Akademické rady VŠAPs

V pátek 22. září 2023 se v prostorách VŠAPs v Terezíně uskutečnilo zasedání Pedagogické a následně Akademické rady. Je pravidlem, že se tyto důležité institucionální složky, ale i jiné vysokoškolské komise, pravidelně schází k projednání různých záležitostí, potřebných pro zdárný chod vysoké školy. Jsme rádi, že se těchto dvou setkání zúčastnila většina členů, jak z domácího, tak zahraničního akademicko-profesního prostředí. Další setkání Pedagogické rady je naplánováno na 31. května 2024 a Akademické rady na 21. června 2024.

logo_skoly.jpg
 

 

Nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VIII., 15/2023

V polovině září 2023 vychází nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VIII, 15/2023, které nabízí devět zajímavých vědecko-odborných příspěvků se zaměřením na aplikovanou psychologii. Zároveň je toto vydání obohaceno dvěma odbornými recenzemi na knižní novinky letošního roku. Webové stránky časopisu s aktuálním vydáním naleznete ZDE

obrazek_na_web.jpg

 

Vědecko-odborná stáž polských pedagogů

Před začátkem nového akademického roku 2023/2024 navštívili tři polští pedagogové VŠAPs v Terezíně, aby pod vedením doc. Patrika Maturkaniče a doc. Laury Janáčkové absolvovali týdenní vědecko-odbornou stáž (11.-16. září 2023). Zároveň doc. Mirosław Kowalski (Uniwersytet Zielonogórski), doc. Wojciech Duczmal (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu) a dr. Sławomir Śliwa (Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu) získali nové zahraniční zkušenosti nejen s chodem naší školy, ale také při setkání se zajímavými partnerskými organizacemi VŠAPs. Věříme, že i naši pedagogové v budoucnu využijí možnosti obdobné návštěvy u našich polských kolegů, na níž jsme dostali pozvání, za které velmi děkujeme.

logo_skoly.jpg

Pátý mezinárodní týden na ukrajinské univerzitě

Evropská akademicko-plenární diskuse za účasti VŠAPs

Ve dnech 4.-8. září 2023 se na Západoukrajinské národní univerzitě v Ternopile uskutečnil 5th International Week ve formě akademicko-plenárních diskusí. V letošním roce k této diskusi za účasti několika evropských univerzit byla pozvána i VŠAPs v Terezíně, kdy ve středu 6. září 2023 se svým příspěvkem The Concept and Importance of Information or Interpersonal Communication Specific to the Czech Environment vystoupil i náš prorektor, doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. Jsme rádi, že i touto formou dochází k uskutečnění nastolených cílů, tedy k mezinárodní spolupráci, jež vyplývá z nedávno uzavřené bilaterální smlouvy mezi VŠAPs a univerzitou v Ternopile.

Informace k 5th International Week  naleznere ZDE

logo_uk.png

 

Nový prorektor pro zahraniční spolupráci

Rektor VŠAPs v Terezíně, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, jmenoval s účinností od 1. srpna 2023 nového prorektora pro zahraniční spolupráci, pana doc. Ing. Milana Fiľu, PhD. Poděkoval současně za vykonanou práci paní Ing. Mgr. Ireně Konečné, která tuto pozici zastávala v posledním roce. Zároveň poděkoval paní Ing. Radmile Trnkové Lorencové, Ph.D., která z osobních důvodů ukončila své působení ve funkci prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost. Dočasně tuto oblast z pověření rektora VŠAPs povede doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD.

logo_skoly.jpg

PŘIVEĎ KAMARÁDA A MÁŠ SLEVU 10% NA 1 SEMESTR

Platí pro současné i nově nastupující studenty. Studuješ na VŠAPs, anebo k nám nastupuješ do prvního semestru? Máš v okolí někoho, kdo by k nám rád nastoupil také? Tak nám dej o něm vědět. V případě úspěšného přijetí máš od nás 10% slevu na 1 semestr.

prived_kamarada.png
 

PROMOCE 22.9.2023 VE 13 HODIN

Jménem rektora Vysoké školy aplikované psychologie PhDr. Mgr. Štefana Medzihorského srdečně zveme naše absolventy na

SLAVNOSTNÍ PROMOCI 22. září 2023 ve 13 hodin. Místo konání Aula doc. Soni Hermochové na VŠAPs, Terezín.  

pozvanka_promoce.png

Přátelská pracovní návštěva z Ružomberské univerzity

Léto bývá obdobím nejen zaslouženého odpočinku studentů a pedagogů po uplynulém akademickém roce, ale také příležitostí pro různá setkávání. Jedním z nich byla osobní návštěva prof. PhDr. Amantia Akimjaka, PhD. ze slovenské Ružomberské univerzity ve středu 4. července 2023 na VŠAPs v Terezíně. Přátelské pracovní setkání, kterého se za naši školu zhostil doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. ukázalo na navazující spolupráci a plánování společných vědeckých konferencí, publikačních výstupů, ale také na možnosti výměnných studijních pobytů akademických pracovníků a studentů.

photo-2023-07-04-14-54-10.jpg

Ocenění rektora

Na zasedání Kolegia rektora, které proběhlo ve středu 28. června 2023, udělil PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs, ocenění rektora studentce prvního ročníku kombinovaného studia, Júlii Votrubové za mimořádné studijní výsledky a osobní angažovanost v akademickém roce 2022/2023. Srdečně blahopřejeme a přejeme nejen oceněné studentce, ale také všem našim studentům zasloužený prázdninový odpočinek a úspěšný začátek nového akademického roku 2023/2024.

logo_skoly.jpg

 

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs IV.

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

Za poslední období vyšly některým našim pedagogům v zahraničí (jeden doma) jejich publikační výstupy, které i tímto způsobem chtějí přispět k vědeckému rozvoji a kvality těch, kteří dbají na akademickou úroveň VŠAPs. Poděkování je adresováno doc. ThDr. Patrikovi Maturkaničovi, PhD., doc. PhDr. Dr. Phil. Lauře Janáčkové, CSc., doc. Ing. Milanovi Fiľovi, PhD., PhDr. Janovi Gruberovi, PhD., PhDr. Dianě Jiřišťové, PhD. a PhDr. Janovi Lepeškovi, PhD.  

Odkazy na studie: 

Social Interventions in the Family in the Post-COVID Pandemic Period

Socio-Psychological Aspects of Anorexia Nervosa

Development and Forecast of the Number of Enterprises in the Regions of Slovakia

North Bohemian" God – Does he Speak or Remain Silent? A Pastoral-Theological Reflection on the Phenomena of the "Absent" God in the Litomerice Diocese and its Psycho-Social Dimension.

C. G. Jung and B. Kafka – comparison of two personalities from the perspective of applied social psychology

Fenomén vzdělání v kontextu globalizačního myšlení

 

Nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VIII., 14/2023 

ap_14_obrazek_na_web.jpg

Na konci akademického roku 2022/2023 vychází další číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VIII., 14/2023, které je zároveň i výstupním vědeckým materiálem z nedávno proběhlé vědecko-odborné mezinárodní konference na VŠAPs v Terezíně. Čtenářům se tímto nabízí prostor k seznámení se nejen se zajímavými, ale i vysoce erudovanými příspěvky, které i vzhledem časově omezené době, nemohly v celém svém rozsahu zaznít na již zmíněné konferenci. Webové stránky časopisu s aktuálním vydáním naleznete ZDE

Vědecko-odborná konference s mezinárodní účastí na VŠAPs

Ve čtvrtek 11. května 2023 se v prostorách VŠAPs v Terezíně uskutečnila celodenní vědecko-odborná konference s mezinárodní účastí na téma Psychologie ekonomického chování v kontextu kulturních změn v 21. století. Cílem konference bylo propojení třech významných oblastí – ekonomie, managementu a psychologie – které se podílejí na aktuálním vývoji a trendech současné moderní společnosti. Multidisciplinární rozměr a zkušenosti z mezinárodního prostředí přinesly konferenční příspěvky odborníků z šesti evropských zemí (ČR, Ukrajina, Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko).

Konference byla pořádána pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, pana Ing. Jana Schillera, kterého v Terezíně zastoupila paní Ing. Jindra Zalabáková, radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. V aule docentky Soni Hermochové na VŠAPs, v téměř zaplněné hosty, studenty a pedagogy VŠAPs, ale také studenty z partnerské AWL Wrocław, zaznělo celkem 11 zajímavých konferenčních příspěvků ze tří výše jmenovaných oblastí.

Kompletní program konference zde

VIDEO Z KONFERENCE ZDE

konference.png

Jmenování prorektorů na VŠAPs

Rektor VŠAPs v Terezíně, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, jmenoval a zároveň potvrdil na další tříleté období s účinností od 9. května 2023 prorektora pro vědu a výzkum, pana doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. a prorektorku pro rozvoj a vnější vztahy, paní doc. PhDr. Dr. phil. Lauru Janáčkovou, CSc. Toto jmenování bylo rektorem VŠAPs sděleno na jednání Akademické rady, jejíž první letošní zasedání se uskutečnilo dne 12. května 2023 v Terezíně.

Oběma našim pedagogům přejeme hodně profesních i osobních úspěchů.

logo_skoly.jpg

Vzácná návštěva ze slovenské UCM v Trnavě

Rektor VŠAPs, dr. Štefan Medzihorský, přijal ve čtvrtek 13. dubna 2023 v prostorách terezínské vysoké školy významnou návštěvu ze slovenské trnavské univerzity, kterou zastupovala paní rektorka, prof. Katarína Slobodová Nováková. Celodenní pracovní návštěva, která se nesla v přátelském duchu, navázala na ujednání nedávno podepsané mezinárodní smlouvy o spolupráci mezi oběma vysokoškolskými institucemi. Pracovní jednání otevřelo i další konkrétní formy oboustranné spolupráce, především v oblasti společné vědecko-výzkumné činnosti a výměnných studijních pobytů pedagogů a studentů.

image_1_.png

 

KONFERENCE "Postav se svému strachu"

22.4.2023 se rektor VŠAPs PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský zůčastní konference "Postav se svému strachu" s workshopem na téma "Jak pracovat se strachem". Konference je speciálně věnovaná tématu, jak pracovat se strachem, jak v něm objevit potenciál a to vše pomocí přednášek, workshopů a koučinků. Přidej se na konferenci i ty https://www.riseandshine.cz/postav-se-svemu-strachu-2023/

konference_rs_letak.png

Pátá mezinárodní smlouva

V polovině března 2023 uzavřela VŠAPs v Terezíně bilaterální smlouvu se Západoukrajinskou národní univerzitou v Ternopile (West Ukrainian National University). Smlouva byla podepsána na základě předešlé spolupráce čtyř pedagogů VŠAPs, kteří se ve dnech 4. – 5. listopadu 2022 účastnili online mezinárodní vědecko-profesní konference pořádané Západoukrajinskou univerzitou. Z dalších, již probíhajících aktivit mezi oběma vysokoškolskými institucemi, je členství zástupce Západoukrajinské univerzity, prof. Iuriiho Shcherbiaka, v Akademické radě VŠAPs a na druhé straně členství doc. Patrika Maturkaniče z VŠAPs v Redakční radě ukrajinského vědeckého časopisu Humanistyczne studia.

Věříme, že tato nově uzavřená bilaterální smlouva rozšíří další možnosti zahraniční spolupráce, včetně výměnných pobytů pedagogů a studentů obou přátelených stran.

Našemu ukrajinskému partnerovi na tomto místě upřímně přejeme, aby v jejich zemi byl co nejdříve nastolen trvalý mír, který umožní jeho obyvatelům žít v prostředí pokojného a šťastného soužití.

Bilaterální smlouva s West Ukrainian National University ZDE

 bilateralni_smlouva_uk.jpg

Pouze pro absolventy VŠAPs

Milé absolventky a milí absolventi,srdečně vás zveme k nám na VŠAPs dne 22. dubna 2023 ve 14 hodin. Budeme společně tvořit základ KLUBU ALUMNI.

Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku NEJPOZDĚJI DO 5.4.2023. https://forms.office.com/e/QYZ3dC0sJD

klub_alumni.png


Online přístup do Národní digitální knihovny

Všem pedagogům a studentům VŠAPs s potěšením sdělujeme, že Ministerstvo kultury udělilo Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně OSVĚDČENÍ o evidenci knihovny pod evidenčním číslem 6674/2022 (zde odkaz na osvědčení).

Získání tohoto osvědčení přináší možnost pedagogům a studentům VŠAPs využívání vzdáleného přístupu do Národní digitální knihovny, kde je bezplatně k dispozici více než 42 tisíc svazků.

 

online_pristup_do_narodni_digitalni_knihovny_vsem_pedagogum_a_st.png

 

Zařazení časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology do mezinárodní databáze ERIH PLUS 

Ve čtvrtek 2. února 2023 byl časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology zařazený do mezinárodní databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), čímž se zvyšuje jeho kvalifikační stupeň. Zde

Časopis vydává od roku 2016 VŠAPs. Jeho zaměření spočívá v publikační činnosti z oblasti aplikované psychologie a řadí se mezi recenzované vědecké časopisy publikující výsledky vědeckého výzkumu. Renomované periodikum, kde publikuje celá řada akademicko-profesních odborníků vychází v pravidelných intervalech 2 x ročně a je možné ho najít elektronické podobě na https://appliedpsychology.cz/cs/ nebo v tištěné formě v knihovně VŠAPs v Terezíně. 

erih_plus.png

Nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VII., 13/2022

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VII., 13/2022. Prostřednictvím osmi recenzovaných příspěvků a dvou recenzí se čtenářům odkrývá prostor k získání zajímavých a obohacujících vědeckých témat, která pravidelné periodikum VŠAPs 2x ročně nabízí. Webové stránky časopisu s aktuálním vydáním naleznete ZDE 

apl_psych_stevo_upoutavka_120x_85_1_.jpg

 

VŠAPs SPOLUORGANIZÁTOREM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE NA SLOVENSKÉ UNIVERZITĚ V RUŽOMBERKU

V úterý 29. listopadu 2022 se v Spišské Kapitule uskutečnila Mezinárodní vědecká konference s názvem SOCIÁLNA PRÁCA V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI II., kterou ve spolupráci s VŠAPs pořádala Ružomberská univerzita. Terezínskou vysokoškolskou institucí zastupovali se svými příspěvky tito akademici a odborníci z praxe:

PhDr. Michal Svoboda, PhD. – Sociálně pedagogické výzvy v ohrožených oblastech ústeckého kraje I.

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. – Sociálně pedagogické výzvy v ohrožených oblastech ústeckého kraje II.

PhDr., Mgr. Jaroslav Zeman, MBA – Závislost na alkoholu a její důsledky I.

Mgr. Tereza Lepešková – Závislost na alkoholu a její důsledky II.

Konferenční příspěvky budou uveřejněny v plném znění v připravovaném sborníku, který bude zároveň výstupem vědeckého výzkumného projektu The relationship between ethical norms and attachment characteristics in professional and pastoral practice (2021-2024), No. SAE Gr. 30.10.21 P.SK. Na mezinárodní spolupráci tří zahraničních univerzit se aktivně podílí také pedagogové VŠAPs (doc. Patrik Maturkanič – hlavní řešitel projektu). Sborník vyjde v první polovině r. 2023 a následně si ho bude možné vypůjčit v knihovně VŠAPs.

Úplný program konference ke stažení zde

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs III.

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

Stalo se dobrou tradicí, že pedagogové vyučující na VŠAPs, publikují v mezinárodně uznávaných databázovaných periodikách (Web of Science, Scopus atd.), což významným způsobem napomáhá kvalitě školy po vědecko-odborné stránce. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat doc. ThDr. Patrikovi Maturkaničovi, PhD., Ing. Mgr. Ireně Konečné a PhDr. Mgr. Michalu Svobodovi, Ph.D., kteří i tímto způsobem v podzimních měsících 2022 reprezentovali naši vysokoškolskou instituci. Upřímně blahopřejeme!

Odkazy na studie:

At-Risk Youth in the Context of Current Normality – Psychological Aspects

Philosophy of Education in Postmetaphysical Thinking

Lifelong learning and development for social workers

 

VŠAPs SPOLUORGANIZÁTOREM MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-PRAKTICKÉ KONFERENCE NA UNIVERZITĚ V TERNOPILU 

Ve dnech 4. – 5. listopadu 2022 se uskutečnila v ukrajinském Ternopilu mezinárodní vědecko-praktická konference s názvem: PSYCHOSOCIAL RESOURCES OF THE PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION. VŠAPs, jako spoluorganizátora konference, zastupovali čtyři pedagogové, kteří vystoupili (online) s níže uvedenými příspěvky, za což jim patří poděkování za vzornou reprezentaci vysoké školy: 

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. – Effective forms of psychological interventions in organizations 

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSs. – Phenomenology of the human psyche 

PhDr. Diana Jiřišťová, Ph.D. – Communication behavior in an intercultural context 

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. – Personal and social development as a part of company culture 

Úplný program konference ke stažení zde

image_8_.jpeg

 

IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTŮ

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně slavnostně zahájila 15.10.2022 akademický rok 2022/2023 a přivítala nové studenty v Kostele Vzkříšení Páně v Terezíně. Všem našim novým studentům přejeme hodně štěstí a píle v následujících letech studia.

Video ZDE.

dsc_0025.jpg

PROMOCE NAŠICH STUDENTŮ

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně pustila do světa další absolventy. Jejich slavnostní promoce proběhla v sobotu 15. října přímo v centru města, v kostele Vzkříšení Páně. Kostel byl zaplněn do téměř posledního místa a vše proběhlo ve velmi slavnostním duchu. 1f469_200d_1f393.png1f468_200d_1f393.pngVšem našim absolventům ještě jednou gratulujeme.

Video ZDE.

dsc_0022.jpg

PŘÍPRAVA VÝMĚNNÝCH STUDIJNÍCH POBYTŮ

V polovině října 2022 navštívila na své pracovní cestě Ing. Mgr. Irena Konečná, prorektorka pro zahraniční spolupráci dvě slovenské univerzity, které úzce spolupracují s VŠAPs v Terezíně. Jednalo se o Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnavě zastoupenou paní rektorkou prof. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. (viz. foto). Dále navštívila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitře zastoupenou paní prorektorkou pro mezinárodní vztahy doc. PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD. Věříme, že obě pracovní návštěvy přinesou pozitivní výsledky ve výměnných studijních pobytech pedagogů a studentů uvedených vysokoškolských institucí.    

1666773738874.jpg 

 

KONFERENCE SVĚT 2030, 19. ŘÍJNA 2022, HRAD LITOMĚŘICE

Ve středu 19. října 2022 se na litoměřickém Hradě koná mezinárodní konference s názvem Svět 2030, jejímž spolupořadatelem je Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně.

Konference přinese zajímavé inspirace ze zahraničí, praktické tipy z Česka a příklady dobré praxe nejen z Ústeckého kraje. Jak se udržitelně chovat nejen v byznysu, napříč sektory, organizacemi, věkem a společností, v souladu s 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs).

Vystoupí zástupci OSN, Charity Česká republika, městského úřadu Litoměřice a dalších institucí, organizací i firem. S pedagogy VŠAPs, dr. Medzihorským, dr. Trnkovou Lorencovou a dr. Svobodou, se můžete osobně potkat na konferenci pro „tvůrce světa“, ve kterém se dobře žije a pracuje.

Přijďte na konferenci, vyslechněte a diskutujte s odborníky a zajímavými hosty!

Více informací najdete tady1f449.pnghttps://fb.me/e/3thW0zSee

Anebo se rovnou registrujte1f449.png https://bit.ly/3SkVomY

keyframe.jpg

NOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SE SLOVENSKOU UNIVERZITOU

Na začátku akademického roku 2022/2023 uzavřela VŠAPs v Terezíně novou smlouvu o zahraniční spolupráci se slovenskou Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Na UCM v Trnavě studuje 5500 studentů, které na pěti fakultách vyučuje cca 500 pedagogů. V čele univerzity stojí od jara 2022 rektorka, prof. Katarína Slobodová Nováková, která o možnostech uzavření smlouvy o mezinárodní spolupráci jednala s rektorem VŠAPs, dr. Štefanem Medzihorským, na červnovém pracovním setkání v Praze. Tím se otevírá nejen pedagogům, ale také studentům obou vysokoškolských institucí, další možnost různorodých mezinárodních akademických a studentských aktivit.

 

Nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 12/2022

Koncem srpna 2022 vyšlo další číslo odborného recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, který VŠAPs vydává už od roku 2016. Recenzované periodikum, vycházející 2x ročně, se věnuje rozličným relevantním psychologickým tématům, které nacházejí uplatnění nejen v rovině teoretického uvažování, ale především v každodenní praxi, což také reflektují jednotlivé domácí i zahraniční studie.

Odkaz na aktuální vydání časopisu zde

 

 

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs II. 

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V první polovině června 2022 vyšly čtyřem pedagogům VŠAPs další dvě karentované studie (Q1, IF 3.390) v mezinárodně uznávaných databázovaných časopisech. Rádi bychom našim kolegům, doc. Patrikovi Maturkaničovi, dr. Ivaně Tomanové Čergeťové, dr. Martinovi Kuškovi a Ing. Ireně Konečné, nejen upřímně pogratulovali, ale také poděkovali za zahraniční reprezentaci školy v oblasti vědy a výzkumu. 

Odkazy na studie: 

Well-Being in the Context of COVID-19 and Quality of Life in Czechia

Psychotherapists’ Reports regarding the Impact of the COVID-19 Pandemic on Their Patients: A Cross-National Descriptive Study Based on the Social-Ecological Model (SEM)

 

REPORTÁŽ - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 6. 2022

 snimek_obrazovky_2022-06-20_143428.png

 

 

NOVÁ MEZINÁRODNÍ SMLOUVA

whatsapp_image_2022-06-20_at_10.48.57.jpeg

V červnu 2022 byla podepsána další bilaterální smlouva mezi VŠMP ISM v Prešove a VŠAPs v Terezíně. Na pracovním jednání dne 18. 6. 2022 v Prešově zastupoval VŠAPs prorektor, doc. Patrik Maturkanič, a slovenskou Vysokou školu medzinárodného podnikania v roli hostitele její prorektor, doc. Marián Ambrozy. Projednána byla především budoucí akademicko-pedagogická spolupráce. Také prostřednictvím tohoto osobního setkaní představitelů dvou vysokých škol se pro VŠAPs otevírá další možnost rozvoje nejen tuzemských, ale i zahraničních vztahů.

 

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA V TEREZÍNĚ

whatsapp_image_2022-06-07_at_22.44.26_1.jpeg

Vysokou školu aplikované psychologie v Terezíně poctili svou návštěvou v úterý 7. června 2022 zástupci Vysoké demokratické školy z Polska. Hlavní cílem mezinárodního setkání bylo uzavření bilaterální smlouvy o partnerské spolupráci obou akademických organizací. Ta mimo jiné obsahuje vzájemnou výměnu informací v oblastech společného zájmu obou vysokých škol za účelem jejich permanentní aktualizace (společný vědecký výzkum, participace na mezinárodních konferencích, společná publikační činnost, konzultace tvorby studijních programů, realizace studijních výměnných pobytů pedagogů a studentů). Bylo nám velkou ctí přivítat mezi námi paní kancléřku a zakladatelku WSD, Mgr. Angeliku Kubalu, a zároveň paní rektorku WSD, dr. Izabelu Liczmańsku se svým doprovodem, jak na závěr tohoto setkání konstatoval rektor VŠAPs, dr. Štefan Medzihorský.

Děkovný dopis

 

Setkání rektorů 3.6.2022

whatsapp_image_2022-06-04_at_20.05.25.jpeg

V pátek 3. června 2022 se v Praze setkali čelní představitelé Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. VŠAPs zastupoval rektor, dr. Štefan Medzihorský, a slovenskou univerzitu, rektorka, prof. Katarína Slobodová Nováková. Předmětem jednání byla budoucí mezinárodní spolupráce, která by se měla zahájit na podzim letošního roku. Cílem přátelského pracovní jednání na úrovni rektorů bylo projednání bilaterální smlouvy, zahrnující řadu aktivit, jak ve formě Erasmus+, vědecko-výzkumné činnosti a také mezinárodně uznávaných publikačních činností. Setkání rektorů se za VŠAPs účastnil také prorektor pro vědu a výzkum, doc. Patrik Maturkanič.

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V těchto dnech vyšly v prestižních databázových časopisech dvě mezinárodní studie pedagogů VŠAPs, doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. a PhDr. Ivany Tomanové Čergeťové, PhD., LL.M., MBA,  zaměřené na aktuální problematiku Covid-19 a vzdělávání.

První studie s názvem: The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic during the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions byla zveřejněna v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), (IF 3.390, Q 1).

Druhá studie se věnovala tématu vzdělávání: The Quality of Life among University of the Third Age Students in Poland, Ukraine and Belarus. Publikována byla v časopise Sustainability (ISSN: 2071-1050) (IF 3.251, Q 2).

Tyto vědecké aktivity se staly cílovým výstupem z mezinárodního vědecko-výzkumného projektu mezi VŠAPs Terezín (Česká republika) a S.H.A.K. v Malaze (Španělsko). Máme radost, že Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně dokázala formou této mezinárodně akceptované impaktované publikační činnosti naplnit poslání vědeckého bádání ve spolupráci s dalšími evropskými univerzitami.

Našim kolegům tímto upřímně blahopřejeme a přejeme další úspěchy na poli vědy a výzkumu!

 


Reportáž z online konference Svět práce 2020-2030

snimek-obrazovky-2021-12-07-215803.png

 

Zveme vás na Mezinárodní konferenci 

slider-konference-specifika-trhu-prace-2.png

Videopozvánka na konferenci

snimek-obrazovky-2021-11-04-165803.png

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PROJEKT

Vedení VŠAPs v Terezíně, v zastoupení rektora PhDr., Mgr. Štefana Medzihorského a dvou prorektorů, se v úterý 7. září 2021 setkalo v Praze na pracovní návštěvě s představitelem španělské univerzity v Granadě. Hlavním cílem této schůzky bylo zahájení a prodiskutování společného mezinárodního vědeckého projektu VŠAPs a španělské univerzity, kterou zastupoval prof. dr. José García Martín. Toto přátelské setkání otevřelo celou řadu možností, ze které budou mít obě smluvní strany významný prospěch, týkající se vědecké činnosti pedagogů a výměnných studijních pobytů studentů.

whatsapp-image-2021-09-08-at-11.36.26.jpeg

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S HEJTMANEM 
A ČLENY RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

V pátek, 3. září 2021, navštívil hejtman ústeckého kraje, Ing. Jan Schiller a členové rady Ústeckého kraje prostory Vysoké školy aplikované psychologie. Setkání se účastnili i čelní představitelé města Terezín, v čele se starostou René Tomáškem a místostarostou Martinem Palou. Předmětem návštěvy bylo vymezení důležitosti vysokoškolského vzdělávání terezínského regionu a možnosti pracovního uplatnění absolventů školy v ústeckém kraji.

20210903_103905-1.jpg

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VŠAPs SE ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ
A ROZŠIŘUJE O DALŠÍ POLSKOU A RUSKOU UNIVERZITU

Prorektor VŠAPs, doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., se dne 4. srpna 2021 setkal v polském městě Wroclav se zástupci místní a moskevské univerzity, dr. Aleksanderem Kobylarkem, PhD. a prof. PaedDr. Romanem Králikem, PhD. Toto přátelské setkání podpořila i paní prorektora z UKF v Nitře, PhDr. Martina Pavlíková, PhD., která s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně sdílí nejen profesní, ale také přívětivé přátelské vztahy. Zástupci těchto čtyř vysokých škol se domluvili na spolupráci při rozličných akademických a vědeckých aktivitách. 

whatsapp-image-2021-08-05-at-16.13.49.jpeg

PŘÁTELSKÉ MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ

Ve středu 21. července 2021 se v Praze uskutečnilo neformální mezinárodní setkání dvou spřátelených vysokých škol. VŠAPs zastupoval rektor PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský a prorektor pro vědu a výzkum, doc. ThDr. Patrik Maturkanič PhD. Ze slovenské univerzity v Nitře přijeli prorektor pro vnější vztahy a sociální věci, doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. a prorektorka pro mezinárodní vztahy, PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Předmětem jednání bylo projednání bilaterální smlouvy mezi UKF Nitra a VŠAPs, možnost vzájemného setkávání a výměnných pobytů pedagogů a studentů, spolupráce na výzkumné a publikační činnosti, apod.

whatsapp-image-2021-07-22-at-14.05.36-1.jpeg

 

VIDEOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍ PROMOCE 25. 6. 2021

kopie-navrhu-pozvanka-promoce-2020.png

 

PROMOCE 2021

 

 

Podívejte se na video 

TÝDEN NA CESTÁCH DOC. MATURKANIČE VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI UNIVERZITAMI

kopie-navrhu-tyden-na-cestach-ve-znameni-spoluprace-se-zahranicnimi-univerzitami-ve-dnech-17.-az-21.-kvetna-2021-doc.-thdr.-patrik-maturkanic-phd.-prorektor-pro-vedu-a-vyzkum-vsaps-navstivil-dve-zahranicni-univer.jpg

O návštěvě napsali na webu UKF

logo-ukf.png

VIDEO VZPOMÍNKA NA LETOŠNÍ PROMOCE

120777916_3638827669490476_1297872970181247289_n.jpg

 

20. 6. 2020 Vzpomínkové video na den otevřené brány na VŠAPs.

img_20200620_1827242.jpg

 

 

Experti z VŠAPs provedli průzkum v Litoměřicích

Konference VŠAPs 2020 proběhne online.

kopie-navrhu-kopie-navrhu-kopie-navrhu-konference-spiritualita.png

 


 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2024)
Vstup do informačního systému VŠAPs