DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Aktuality

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

den_otevrenych_dveri_3.6.2023_.png

3. června 2023 ve 14 hodin

Den otevřených dveří na VŠAPs v Terezíně.  Sledujte událost na Facebooku ZDE

Program naleznete ZDE

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Den otevřených dveří 3.6.2023 ve 14 hodin

Srdečně vás zveme 3. června ve 14 hodin na Den otevřených dveří. Můžete se těšit na představení studijního programu, volnou i moderovanou diskuzi se zástupci VŠAPs i některými našimi absolventy, prohlídku školy a mnoho dalšího.

Program naleznete ZDE

3.6.23_dod_1_.png
 

Přijímáme přihlášky na akademický rok 2023/2024

Tříletý bakalářský studijní program Personální a interkulturní management je zaměřen na aplikovanou psychologii v oblasti managementu a lze jej studovat ve dvou formách: denní prezenční studium a kombinované studium. Bez přijímacích zkoušek, individuální přístup ke studentům. Online přihláška ZDE

prihlasky.png

Vědecko-odborná konference s mezinárodní účastí na VŠAPs

Ve čtvrtek 11. května 2023 se v prostorách VŠAPs v Terezíně uskutečnila celodenní vědecko-odborná konference s mezinárodní účastí na téma Psychologie ekonomického chování v kontextu kulturních změn v 21. století. Cílem konference bylo propojení třech významných oblastí – ekonomie, managementu a psychologie – které se podílejí na aktuálním vývoji a trendech současné moderní společnosti. Multidisciplinární rozměr a zkušenosti z mezinárodního prostředí přinesly konferenční příspěvky odborníků z šesti evropských zemí (ČR, Ukrajina, Polsko, Rakousko, Německo, Slovensko).

Konference byla pořádána pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje, pana Ing. Jana Schillera, kterého v Terezíně zastoupila paní Ing. Jindra Zalabáková, radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu. V aule docentky Soni Hermochové na VŠAPs, v téměř zaplněné hosty, studenty a pedagogy VŠAPs, ale také studenty z partnerské AWL Wrocław, zaznělo celkem 11 zajímavých konferenčních příspěvků ze tří výše jmenovaných oblastí.

Kompletní program konference zde

konference.png

Jmenování prorektorů na VŠAPs

Rektor VŠAPs v Terezíně, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, jmenoval a zároveň potvrdil na další tříleté období s účinností od 9. května 2023 prorektora pro vědu a výzkum, pana doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. a prorektorku pro rozvoj a vnější vztahy, paní doc. PhDr. Dr. phil. Lauru Janáčkovou, CSc. Toto jmenování bylo rektorem VŠAPs sděleno na jednání Akademické rady, jejíž první letošní zasedání se uskutečnilo dne 12. května 2023 v Terezíně.

Oběma našim pedagogům přejeme hodně profesních i osobních úspěchů.

logo_skoly.jpg

Vzácná návštěva ze slovenské UCM v Trnavě

Rektor VŠAPs, dr. Štefan Medzihorský, přijal ve čtvrtek 13. dubna 2023 v prostorách terezínské vysoké školy významnou návštěvu ze slovenské trnavské univerzity, kterou zastupovala paní rektorka, prof. Katarína Slobodová Nováková. Celodenní pracovní návštěva, která se nesla v přátelském duchu, navázala na ujednání nedávno podepsané mezinárodní smlouvy o spolupráci mezi oběma vysokoškolskými institucemi. Pracovní jednání otevřelo i další konkrétní formy oboustranné spolupráce, především v oblasti společné vědecko-výzkumné činnosti a výměnných studijních pobytů pedagogů a studentů.

image_1_.png

 

KONFERENCE "Postav se svému strachu"

22.4.2023 se rektor VŠAPs PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský zůčastní konference "Postav se svému strachu" s workshopem na téma "Jak pracovat se strachem". Konference je speciálně věnovaná tématu, jak pracovat se strachem, jak v něm objevit potenciál a to vše pomocí přednášek, workshopů a koučinků. Přidej se na konferenci i ty https://www.riseandshine.cz/postav-se-svemu-strachu-2023/

konference_rs_letak.png

Pátá mezinárodní smlouva

V polovině března 2023 uzavřela VŠAPs v Terezíně bilaterální smlouvu se Západoukrajinskou národní univerzitou v Ternopile (West Ukrainian National University). Smlouva byla podepsána na základě předešlé spolupráce čtyř pedagogů VŠAPs, kteří se ve dnech 4. – 5. listopadu 2022 účastnili online mezinárodní vědecko-profesní konference pořádané Západoukrajinskou univerzitou. Z dalších, již probíhajících aktivit mezi oběma vysokoškolskými institucemi, je členství zástupce Západoukrajinské univerzity, prof. Iuriiho Shcherbiaka, v Akademické radě VŠAPs a na druhé straně členství doc. Patrika Maturkaniče z VŠAPs v Redakční radě ukrajinského vědeckého časopisu Humanistyczne studia.

Věříme, že tato nově uzavřená bilaterální smlouva rozšíří další možnosti zahraniční spolupráce, včetně výměnných pobytů pedagogů a studentů obou přátelených stran.

Našemu ukrajinskému partnerovi na tomto místě upřímně přejeme, aby v jejich zemi byl co nejdříve nastolen trvalý mír, který umožní jeho obyvatelům žít v prostředí pokojného a šťastného soužití.

Bilaterální smlouva s West Ukrainian National University ZDE

 bilateralni_smlouva_uk.jpg

Pouze pro absolventy VŠAPs

Milé absolventky a milí absolventi,srdečně vás zveme k nám na VŠAPs dne 22. dubna 2023 ve 14 hodin. Budeme společně tvořit základ KLUBU ALUMNI.

Prosíme o vyplnění následujícího dotazníku NEJPOZDĚJI DO 5.4.2023. https://forms.office.com/e/QYZ3dC0sJD

klub_alumni.png


Online přístup do Národní digitální knihovny

Všem pedagogům a studentům VŠAPs s potěšením sdělujeme, že Ministerstvo kultury udělilo Vysoké škole aplikované psychologie v Terezíně OSVĚDČENÍ o evidenci knihovny pod evidenčním číslem 6674/2022 (zde odkaz na osvědčení).

Získání tohoto osvědčení přináší možnost pedagogům a studentům VŠAPs využívání vzdáleného přístupu do Národní digitální knihovny, kde je bezplatně k dispozici více než 42 tisíc svazků.

 

online_pristup_do_narodni_digitalni_knihovny_vsem_pedagogum_a_st.png

 

Zařazení časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology do mezinárodní databáze ERIH PLUS 

Ve čtvrtek 2. února 2023 byl časopis Aplikovaná psychologie/Applied Psychology zařazený do mezinárodní databáze ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences), čímž se zvyšuje jeho kvalifikační stupeň. Zde

Časopis vydává od roku 2016 VŠAPs. Jeho zaměření spočívá v publikační činnosti z oblasti aplikované psychologie a řadí se mezi recenzované vědecké časopisy publikující výsledky vědeckého výzkumu. Renomované periodikum, kde publikuje celá řada akademicko-profesních odborníků vychází v pravidelných intervalech 2 x ročně a je možné ho najít elektronické podobě na https://appliedpsychology.cz/cs/ nebo v tištěné formě v knihovně VŠAPs v Terezíně. 

erih_plus.png

Nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VII., 13/2022

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology VII., 13/2022. Prostřednictvím osmi recenzovaných příspěvků a dvou recenzí se čtenářům odkrývá prostor k získání zajímavých a obohacujících vědeckých témat, která pravidelné periodikum VŠAPs 2x ročně nabízí. Webové stránky časopisu s aktuálním vydáním naleznete ZDE 

apl_psych_stevo_upoutavka_120x_85_1_.jpg

Přijímáme přihlášky na akademický rok 2023/2024

Tříletý bakalářský studijní program Personální a interkulturní management je zaměřen na aplikovanou psychologii v oblasti managementu a lze jej studovat ve dvou formách: denní prezenční studium a kombinované studium. Bez přijímacích zkoušek, individuální přístup ke studentům. Online přihláška ZDE

 

prijimame_prihlasky_na_ar_2023_2024.png

VŠAPs SPOLUORGANIZÁTOREM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE NA SLOVENSKÉ UNIVERZITĚ V RUŽOMBERKU

V úterý 29. listopadu 2022 se v Spišské Kapitule uskutečnila Mezinárodní vědecká konference s názvem SOCIÁLNA PRÁCA V SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI II., kterou ve spolupráci s VŠAPs pořádala Ružomberská univerzita. Terezínskou vysokoškolskou institucí zastupovali se svými příspěvky tito akademici a odborníci z praxe:

PhDr. Michal Svoboda, PhD. – Sociálně pedagogické výzvy v ohrožených oblastech ústeckého kraje I.

doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD. – Sociálně pedagogické výzvy v ohrožených oblastech ústeckého kraje II.

PhDr., Mgr. Jaroslav Zeman, MBA – Závislost na alkoholu a její důsledky I.

Mgr. Tereza Lepešková – Závislost na alkoholu a její důsledky II.

Konferenční příspěvky budou uveřejněny v plném znění v připravovaném sborníku, který bude zároveň výstupem vědeckého výzkumného projektu The relationship between ethical norms and attachment characteristics in professional and pastoral practice (2021-2024), No. SAE Gr. 30.10.21 P.SK. Na mezinárodní spolupráci tří zahraničních univerzit se aktivně podílí také pedagogové VŠAPs (doc. Patrik Maturkanič – hlavní řešitel projektu). Sborník vyjde v první polovině r. 2023 a následně si ho bude možné vypůjčit v knihovně VŠAPs.

Úplný program konference ke stažení zde

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs III.

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

Stalo se dobrou tradicí, že pedagogové vyučující na VŠAPs, publikují v mezinárodně uznávaných databázovaných periodikách (Web of Science, Scopus atd.), což významným způsobem napomáhá kvalitě školy po vědecko-odborné stránce. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat doc. ThDr. Patrikovi Maturkaničovi, PhD., Ing. Mgr. Ireně Konečné a PhDr. Mgr. Michalu Svobodovi, Ph.D., kteří i tímto způsobem v podzimních měsících 2022 reprezentovali naši vysokoškolskou instituci. Upřímně blahopřejeme!

Odkazy na studie:

At-Risk Youth in the Context of Current Normality – Psychological Aspects

Philosophy of Education in Postmetaphysical Thinking

Lifelong learning and development for social workers

 

VŠAPs SPOLUORGANIZÁTOREM MEZINÁRODNÍ VĚDECKO-PRAKTICKÉ KONFERENCE NA UNIVERZITĚ V TERNOPILU 

Ve dnech 4. – 5. listopadu 2022 se uskutečnila v ukrajinském Ternopilu mezinárodní vědecko-praktická konference s názvem: PSYCHOSOCIAL RESOURCES OF THE PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE ERA OF GLOBALIZATION. VŠAPs, jako spoluorganizátora konference, zastupovali čtyři pedagogové, kteří vystoupili (online) s níže uvedenými příspěvky, za což jim patří poděkování za vzornou reprezentaci vysoké školy: 

PhDr. Jan Gruber, Ph.D. – Effective forms of psychological interventions in organizations 

Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSs. – Phenomenology of the human psyche 

PhDr. Diana Jiřišťová, Ph.D. – Communication behavior in an intercultural context 

PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. – Personal and social development as a part of company culture 

Úplný program konference ke stažení zde

image_8_.jpeg

 

IMATRIKULACE NOVÝCH STUDENTŮ

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně slavnostně zahájila 15.10.2022 akademický rok 2022/2023 a přivítala nové studenty v Kostele Vzkříšení Páně v Terezíně. Všem našim novým studentům přejeme hodně štěstí a píle v následujících letech studia.

Video ZDE.

dsc_0025.jpg

PROMOCE NAŠICH STUDENTŮ

Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně pustila do světa další absolventy. Jejich slavnostní promoce proběhla v sobotu 15. října přímo v centru města, v kostele Vzkříšení Páně. Kostel byl zaplněn do téměř posledního místa a vše proběhlo ve velmi slavnostním duchu. 1f469_200d_1f393.png1f468_200d_1f393.pngVšem našim absolventům ještě jednou gratulujeme.

Video ZDE.

dsc_0022.jpg

PŘÍPRAVA VÝMĚNNÝCH STUDIJNÍCH POBYTŮ

V polovině října 2022 navštívila na své pracovní cestě Ing. Mgr. Irena Konečná, prorektorka pro zahraniční spolupráci dvě slovenské univerzity, které úzce spolupracují s VŠAPs v Terezíně. Jednalo se o Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnavě zastoupenou paní rektorkou prof. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD. (viz. foto). Dále navštívila Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitře zastoupenou paní prorektorkou pro mezinárodní vztahy doc. PhDr. Martinou Pavlíkovou, PhD. Věříme, že obě pracovní návštěvy přinesou pozitivní výsledky ve výměnných studijních pobytech pedagogů a studentů uvedených vysokoškolských institucí.    

1666773738874.jpg 

 

KONFERENCE SVĚT 2030, 19. ŘÍJNA 2022, HRAD LITOMĚŘICE

Ve středu 19. října 2022 se na litoměřickém Hradě koná mezinárodní konference s názvem Svět 2030, jejímž spolupořadatelem je Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně.

Konference přinese zajímavé inspirace ze zahraničí, praktické tipy z Česka a příklady dobré praxe nejen z Ústeckého kraje. Jak se udržitelně chovat nejen v byznysu, napříč sektory, organizacemi, věkem a společností, v souladu s 17 cíli udržitelného rozvoje (SDGs).

Vystoupí zástupci OSN, Charity Česká republika, městského úřadu Litoměřice a dalších institucí, organizací i firem. S pedagogy VŠAPs, dr. Medzihorským, dr. Trnkovou Lorencovou a dr. Svobodou, se můžete osobně potkat na konferenci pro „tvůrce světa“, ve kterém se dobře žije a pracuje.

Přijďte na konferenci, vyslechněte a diskutujte s odborníky a zajímavými hosty!

Více informací najdete tady1f449.pnghttps://fb.me/e/3thW0zSee

Anebo se rovnou registrujte1f449.png https://bit.ly/3SkVomY

keyframe.jpg

 

JMENOVÁNÍ NOVÝCH PROREKTOREK NA VŠAPs 

Rektor VŠAPs v Terezíně, PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, jmenoval s účinností od 1. října 2022 novou prorektorku pro studijní a pedagogickou činnost, paní Ing. Radmilu Trnkovou Lorencovou, Ph.D. Stávající prorektorce, paní Ing. Mgr. Ireně Konečné, byla svěřená nová oblast, zahraniční spolupráce. Je na místě upřímně poděkovat Ing. Mgr. Konečné za několikaleté působení na místě prorektorky pro studijní a pedagogickou činnost a zároveň popřát oběma našim pedagožkám hodně úspěchů na nových prorektorských postech. 

 

NOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SE SLOVENSKOU UNIVERZITOU

Na začátku akademického roku 2022/2023 uzavřela VŠAPs v Terezíně novou smlouvu o zahraniční spolupráci se slovenskou Univerzitou sv. Cyrila a Metoda. Na UCM v Trnavě studuje 5500 studentů, které na pěti fakultách vyučuje cca 500 pedagogů. V čele univerzity stojí od jara 2022 rektorka, prof. Katarína Slobodová Nováková, která o možnostech uzavření smlouvy o mezinárodní spolupráci jednala s rektorem VŠAPs, dr. Štefanem Medzihorským, na červnovém pracovním setkání v Praze. Tím se otevírá nejen pedagogům, ale také studentům obou vysokoškolských institucí, další možnost různorodých mezinárodních akademických a studentských aktivit.

 

Nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 12/2022

Koncem srpna 2022 vyšlo další číslo odborného recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, který VŠAPs vydává už od roku 2016. Recenzované periodikum, vycházející 2x ročně, se věnuje rozličným relevantním psychologickým tématům, které nacházejí uplatnění nejen v rovině teoretického uvažování, ale především v každodenní praxi, což také reflektují jednotlivé domácí i zahraniční studie.

Odkaz na aktuální vydání časopisu zde

 

 

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs II. 

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V první polovině června 2022 vyšly čtyřem pedagogům VŠAPs další dvě karentované studie (Q1, IF 3.390) v mezinárodně uznávaných databázovaných časopisech. Rádi bychom našim kolegům, doc. Patrikovi Maturkaničovi, dr. Ivaně Tomanové Čergeťové, dr. Martinovi Kuškovi a Ing. Ireně Konečné, nejen upřímně pogratulovali, ale také poděkovali za zahraniční reprezentaci školy v oblasti vědy a výzkumu. 

Odkazy na studie: 

Well-Being in the Context of COVID-19 and Quality of Life in Czechia

Psychotherapists’ Reports regarding the Impact of the COVID-19 Pandemic on Their Patients: A Cross-National Descriptive Study Based on the Social-Ecological Model (SEM)

 

REPORTÁŽ - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 6. 2022

 snimek_obrazovky_2022-06-20_143428.png

Psychologie v aplikacích, bez přijímaček

prijimame_prihlasky_ke_studiu__1_.png

Vysoká škola aplikované psychologie zahajuje  14. březnu 2022 přijímání přihlášek na akreditovaný studijní program Personální a interkulturní management, pro denní a kombinovanou formu studia.

Personální a interkulturní management je mimořádný studijní program se zajímavými a přitažlivými předměty, které vám otevřou široké možnosti uplatnění. Studium tvoří vedle přednášek také aktivní semináře, workshopy a praxe ve vybraných firmách a organizacích. Zde si prostřednictvím vlastní zkušenosti ověříte používání získaných poznatků v praxi. Zajímavé propojení psychologie s dalšími předměty vám umožní také jejich aplikování v osobním a pracovním životě.

Získáte tak významné profesní dovednosti pro svou kariéru a osobní růst.

subscribe_text_with_comic_effect_instagram_and_tik_tok_videos.png

NOVÁ MEZINÁRODNÍ SMLOUVA

whatsapp_image_2022-06-20_at_10.48.57.jpeg

V červnu 2022 byla podepsána další bilaterální smlouva mezi VŠMP ISM v Prešove a VŠAPs v Terezíně. Na pracovním jednání dne 18. 6. 2022 v Prešově zastupoval VŠAPs prorektor, doc. Patrik Maturkanič, a slovenskou Vysokou školu medzinárodného podnikania v roli hostitele její prorektor, doc. Marián Ambrozy. Projednána byla především budoucí akademicko-pedagogická spolupráce. Také prostřednictvím tohoto osobního setkaní představitelů dvou vysokých škol se pro VŠAPs otevírá další možnost rozvoje nejen tuzemských, ale i zahraničních vztahů.

 

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA V TEREZÍNĚ

whatsapp_image_2022-06-07_at_22.44.26_1.jpeg

Vysokou školu aplikované psychologie v Terezíně poctili svou návštěvou v úterý 7. června 2022 zástupci Vysoké demokratické školy z Polska. Hlavní cílem mezinárodního setkání bylo uzavření bilaterální smlouvy o partnerské spolupráci obou akademických organizací. Ta mimo jiné obsahuje vzájemnou výměnu informací v oblastech společného zájmu obou vysokých škol za účelem jejich permanentní aktualizace (společný vědecký výzkum, participace na mezinárodních konferencích, společná publikační činnost, konzultace tvorby studijních programů, realizace studijních výměnných pobytů pedagogů a studentů). Bylo nám velkou ctí přivítat mezi námi paní kancléřku a zakladatelku WSD, Mgr. Angeliku Kubalu, a zároveň paní rektorku WSD, dr. Izabelu Liczmańsku se svým doprovodem, jak na závěr tohoto setkání konstatoval rektor VŠAPs, dr. Štefan Medzihorský.

Děkovný dopis

 

Setkání rektorů 3.6.2022

whatsapp_image_2022-06-04_at_20.05.25.jpeg

V pátek 3. června 2022 se v Praze setkali čelní představitelé Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. VŠAPs zastupoval rektor, dr. Štefan Medzihorský, a slovenskou univerzitu, rektorka, prof. Katarína Slobodová Nováková. Předmětem jednání byla budoucí mezinárodní spolupráce, která by se měla zahájit na podzim letošního roku. Cílem přátelského pracovní jednání na úrovni rektorů bylo projednání bilaterální smlouvy, zahrnující řadu aktivit, jak ve formě Erasmus+, vědecko-výzkumné činnosti a také mezinárodně uznávaných publikačních činností. Setkání rektorů se za VŠAPs účastnil také prorektor pro vědu a výzkum, doc. Patrik Maturkanič.

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V těchto dnech vyšly v prestižních databázových časopisech dvě mezinárodní studie pedagogů VŠAPs, doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. a PhDr. Ivany Tomanové Čergeťové, PhD., LL.M., MBA,  zaměřené na aktuální problematiku Covid-19 a vzdělávání.

První studie s názvem: The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic during the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions byla zveřejněna v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), (IF 3.390, Q 1).

Druhá studie se věnovala tématu vzdělávání: The Quality of Life among University of the Third Age Students in Poland, Ukraine and Belarus. Publikována byla v časopise Sustainability (ISSN: 2071-1050) (IF 3.251, Q 2).

Tyto vědecké aktivity se staly cílovým výstupem z mezinárodního vědecko-výzkumného projektu mezi VŠAPs Terezín (Česká republika) a S.H.A.K. v Malaze (Španělsko). Máme radost, že Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně dokázala formou této mezinárodně akceptované impaktované publikační činnosti naplnit poslání vědeckého bádání ve spolupráci s dalšími evropskými univerzitami.

Našim kolegům tímto upřímně blahopřejeme a přejeme další úspěchy na poli vědy a výzkumu!

 


Reportáž z online konference Svět práce 2020-2030

snimek-obrazovky-2021-12-07-215803.png

 

Zveme vás na Mezinárodní konferenci 

slider-konference-specifika-trhu-prace-2.png

Videopozvánka na konferenci

snimek-obrazovky-2021-11-04-165803.png

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PROJEKT

Vedení VŠAPs v Terezíně, v zastoupení rektora PhDr., Mgr. Štefana Medzihorského a dvou prorektorů, se v úterý 7. září 2021 setkalo v Praze na pracovní návštěvě s představitelem španělské univerzity v Granadě. Hlavním cílem této schůzky bylo zahájení a prodiskutování společného mezinárodního vědeckého projektu VŠAPs a španělské univerzity, kterou zastupoval prof. dr. José García Martín. Toto přátelské setkání otevřelo celou řadu možností, ze které budou mít obě smluvní strany významný prospěch, týkající se vědecké činnosti pedagogů a výměnných studijních pobytů studentů.

whatsapp-image-2021-09-08-at-11.36.26.jpeg

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S HEJTMANEM 
A ČLENY RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

V pátek, 3. září 2021, navštívil hejtman ústeckého kraje, Ing. Jan Schiller a členové rady Ústeckého kraje prostory Vysoké školy aplikované psychologie. Setkání se účastnili i čelní představitelé města Terezín, v čele se starostou René Tomáškem a místostarostou Martinem Palou. Předmětem návštěvy bylo vymezení důležitosti vysokoškolského vzdělávání terezínského regionu a možnosti pracovního uplatnění absolventů školy v ústeckém kraji.

20210903_103905-1.jpg

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VŠAPs SE ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ
A ROZŠIŘUJE O DALŠÍ POLSKOU A RUSKOU UNIVERZITU

Prorektor VŠAPs, doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., se dne 4. srpna 2021 setkal v polském městě Wroclav se zástupci místní a moskevské univerzity, dr. Aleksanderem Kobylarkem, PhD. a prof. PaedDr. Romanem Králikem, PhD. Toto přátelské setkání podpořila i paní prorektora z UKF v Nitře, PhDr. Martina Pavlíková, PhD., která s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně sdílí nejen profesní, ale také přívětivé přátelské vztahy. Zástupci těchto čtyř vysokých škol se domluvili na spolupráci při rozličných akademických a vědeckých aktivitách. 

whatsapp-image-2021-08-05-at-16.13.49.jpeg

PŘÁTELSKÉ MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ

Ve středu 21. července 2021 se v Praze uskutečnilo neformální mezinárodní setkání dvou spřátelených vysokých škol. VŠAPs zastupoval rektor PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský a prorektor pro vědu a výzkum, doc. ThDr. Patrik Maturkanič PhD. Ze slovenské univerzity v Nitře přijeli prorektor pro vnější vztahy a sociální věci, doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. a prorektorka pro mezinárodní vztahy, PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Předmětem jednání bylo projednání bilaterální smlouvy mezi UKF Nitra a VŠAPs, možnost vzájemného setkávání a výměnných pobytů pedagogů a studentů, spolupráce na výzkumné a publikační činnosti, apod.

whatsapp-image-2021-07-22-at-14.05.36-1.jpeg

 

VIDEOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍ PROMOCE 25. 6. 2021

kopie-navrhu-pozvanka-promoce-2020.png

 

PROMOCE 2021

pozvanka-promoce-2020-3.png

 

Podívejte se na video 

TÝDEN NA CESTÁCH DOC. MATURKANIČE VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI UNIVERZITAMI

kopie-navrhu-tyden-na-cestach-ve-znameni-spoluprace-se-zahranicnimi-univerzitami-ve-dnech-17.-az-21.-kvetna-2021-doc.-thdr.-patrik-maturkanic-phd.-prorektor-pro-vedu-a-vyzkum-vsaps-navstivil-dve-zahranicni-univer.jpg

O návštěvě napsali na webu UKF

logo-ukf.png

VIDEO VZPOMÍNKA NA LETOŠNÍ PROMOCE

120777916_3638827669490476_1297872970181247289_n.jpg

 

20. 6. 2020 Vzpomínkové video na den otevřené brány na VŠAPs.

img_20200620_1827242.jpg

 

 

Experti z VŠAPs provedli průzkum v Litoměřicích

Konference VŠAPs 2020 proběhne online.

kopie-navrhu-kopie-navrhu-kopie-navrhu-konference-spiritualita.png

 


 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2023)
Vstup do informačního systému VŠAPs