DENNÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM

Personální a interkulturní management.

KURZY CŽV

Výcviky koučování

Výcvik rogersovské psychoterapie (PCA)

ON-LINE
PŘIHLÁŠKA

… přihlašte se k nám on-line

Aktuality

Stále přijímáme přihlášky na akad. rok 2022/2023

kopie_navrhu_navrh_bez_nazvu.png

Stále přijímáme přihlášky do studijního programu Personální a interkulturní management na akademický rok 2022/2023

Přihlášku můžete vyplnit zde.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE - MOJE ŠKOLA PRO ŽIVOT

Nové číslo časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 12/2022

Koncem srpna 2022 vyšlo další číslo odborného recenzovaného časopisu Aplikovaná psychologie/Applied Psychology, který VŠAPs vydává už od roku 2016. Recenzované periodikum, vycházející 2x ročně, se věnuje rozličným relevantním psychologickým tématům, které nacházejí uplatnění nejen v rovině teoretického uvažování, ale především v každodenní praxi, což také reflektují jednotlivé domácí i zahraniční studie.

Odkaz na aktuální vydání časopisu zde

 

 

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs II. 

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V první polovině června 2022 vyšly čtyřem pedagogům VŠAPs další dvě karentované studie (Q1, IF 3.390) v mezinárodně uznávaných databázovaných časopisech. Rádi bychom našim kolegům, doc. Patrikovi Maturkaničovi, dr. Ivaně Tomanové Čergeťové, dr. Martinovi Kuškovi a Ing. Ireně Konečné, nejen upřímně pogratulovali, ale také poděkovali za zahraniční reprezentaci školy v oblasti vědy a výzkumu. 

Odkazy na studie: 

Well-Being in the Context of COVID-19 and Quality of Life in Czechia

Psychotherapists’ Reports regarding the Impact of the COVID-19 Pandemic on Their Patients: A Cross-National Descriptive Study Based on the Social-Ecological Model (SEM)

 

REPORTÁŽ - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4. 6. 2022

 snimek_obrazovky_2022-06-20_143428.png

Psychologie v aplikacích, bez přijímaček

prijimame_prihlasky_ke_studiu__1_.png

Vysoká škola aplikované psychologie zahajuje  14. březnu 2022 přijímání přihlášek na akreditovaný studijní program Personální a interkulturní management, pro denní a kombinovanou formu studia.

Personální a interkulturní management je mimořádný studijní program se zajímavými a přitažlivými předměty, které vám otevřou široké možnosti uplatnění. Studium tvoří vedle přednášek také aktivní semináře, workshopy a praxe ve vybraných firmách a organizacích. Zde si prostřednictvím vlastní zkušenosti ověříte používání získaných poznatků v praxi. Zajímavé propojení psychologie s dalšími předměty vám umožní také jejich aplikování v osobním a pracovním životě.

Získáte tak významné profesní dovednosti pro svou kariéru a osobní růst.

subscribe_text_with_comic_effect_instagram_and_tik_tok_videos.png

NOVÁ MEZINÁRODNÍ SMLOUVA

whatsapp_image_2022-06-20_at_10.48.57.jpeg

V červnu 2022 byla podepsána další bilaterální smlouva mezi VŠMP ISM v Prešove a VŠAPs v Terezíně. Na pracovním jednání dne 18. 6. 2022 v Prešově zastupoval VŠAPs prorektor, doc. Patrik Maturkanič, a slovenskou Vysokou školu medzinárodného podnikania v roli hostitele její prorektor, doc. Marián Ambrozy. Projednána byla především budoucí akademicko-pedagogická spolupráce. Také prostřednictvím tohoto osobního setkaní představitelů dvou vysokých škol se pro VŠAPs otevírá další možnost rozvoje nejen tuzemských, ale i zahraničních vztahů.

 

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA V TEREZÍNĚ

whatsapp_image_2022-06-07_at_22.44.26_1.jpeg

Vysokou školu aplikované psychologie v Terezíně poctili svou návštěvou v úterý 7. června 2022 zástupci Vysoké demokratické školy z Polska. Hlavní cílem mezinárodního setkání bylo uzavření bilaterální smlouvy o partnerské spolupráci obou akademických organizací. Ta mimo jiné obsahuje vzájemnou výměnu informací v oblastech společného zájmu obou vysokých škol za účelem jejich permanentní aktualizace (společný vědecký výzkum, participace na mezinárodních konferencích, společná publikační činnost, konzultace tvorby studijních programů, realizace studijních výměnných pobytů pedagogů a studentů). Bylo nám velkou ctí přivítat mezi námi paní kancléřku a zakladatelku WSD, Mgr. Angeliku Kubalu, a zároveň paní rektorku WSD, dr. Izabelu Liczmańsku se svým doprovodem, jak na závěr tohoto setkání konstatoval rektor VŠAPs, dr. Štefan Medzihorský.

Děkovný dopis

 

Setkání rektorů 3.6.2022

whatsapp_image_2022-06-04_at_20.05.25.jpeg

V pátek 3. června 2022 se v Praze setkali čelní představitelé Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnavě. VŠAPs zastupoval rektor, dr. Štefan Medzihorský, a slovenskou univerzitu, rektorka, prof. Katarína Slobodová Nováková. Předmětem jednání byla budoucí mezinárodní spolupráce, která by se měla zahájit na podzim letošního roku. Cílem přátelského pracovní jednání na úrovni rektorů bylo projednání bilaterální smlouvy, zahrnující řadu aktivit, jak ve formě Erasmus+, vědecko-výzkumné činnosti a také mezinárodně uznávaných publikačních činností. Setkání rektorů se za VŠAPs účastnil také prorektor pro vědu a výzkum, doc. Patrik Maturkanič.

Významné mezinárodně-vědecké publikační úspěchy VŠAPs

kopie_navrhu_prijimame_prihlasky_ke_studiu__2_.png

V těchto dnech vyšly v prestižních databázových časopisech dvě mezinárodní studie pedagogů VŠAPs, doc. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD. a PhDr. Ivany Tomanové Čergeťové, PhD., LL.M., MBA,  zaměřené na aktuální problematiku Covid-19 a vzdělávání.

První studie s názvem: The Phenomenon of Social and Pastoral Service in Eastern Slovakia and Northwestern Czech Republic during the COVID-19 Pandemic: Comparison of Two Selected Units of Former Czechoslovakia in the Context of the Perspective of Positive Solutions byla zveřejněna v časopise International Journal of Environmental Research and Public Health (ISSN 1660-4601), (IF 3.390, Q 1).

Druhá studie se věnovala tématu vzdělávání: The Quality of Life among University of the Third Age Students in Poland, Ukraine and Belarus. Publikována byla v časopise Sustainability (ISSN: 2071-1050) (IF 3.251, Q 2).

Tyto vědecké aktivity se staly cílovým výstupem z mezinárodního vědecko-výzkumného projektu mezi VŠAPs Terezín (Česká republika) a S.H.A.K. v Malaze (Španělsko). Máme radost, že Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně dokázala formou této mezinárodně akceptované impaktované publikační činnosti naplnit poslání vědeckého bádání ve spolupráci s dalšími evropskými univerzitami.

Našim kolegům tímto upřímně blahopřejeme a přejeme další úspěchy na poli vědy a výzkumu!

 


Reportáž z online konference Svět práce 2020-2030

snimek-obrazovky-2021-12-07-215803.png

 

Zveme vás na Mezinárodní konferenci 

slider-konference-specifika-trhu-prace-2.png

Videopozvánka na konferenci

snimek-obrazovky-2021-11-04-165803.png

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÝ PROJEKT

Vedení VŠAPs v Terezíně, v zastoupení rektora PhDr., Mgr. Štefana Medzihorského a dvou prorektorů, se v úterý 7. září 2021 setkalo v Praze na pracovní návštěvě s představitelem španělské univerzity v Granadě. Hlavním cílem této schůzky bylo zahájení a prodiskutování společného mezinárodního vědeckého projektu VŠAPs a španělské univerzity, kterou zastupoval prof. dr. José García Martín. Toto přátelské setkání otevřelo celou řadu možností, ze které budou mít obě smluvní strany významný prospěch, týkající se vědecké činnosti pedagogů a výměnných studijních pobytů studentů.

whatsapp-image-2021-09-08-at-11.36.26.jpeg

 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ S HEJTMANEM 
A ČLENY RADY ÚSTECKÉHO KRAJE

V pátek, 3. září 2021, navštívil hejtman ústeckého kraje, Ing. Jan Schiller a členové rady Ústeckého kraje prostory Vysoké školy aplikované psychologie. Setkání se účastnili i čelní představitelé města Terezín, v čele se starostou René Tomáškem a místostarostou Martinem Palou. Předmětem návštěvy bylo vymezení důležitosti vysokoškolského vzdělávání terezínského regionu a možnosti pracovního uplatnění absolventů školy v ústeckém kraji.

20210903_103905-1.jpg

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VŠAPs SE ÚSPĚŠNĚ ROZVÍJÍ
A ROZŠIŘUJE O DALŠÍ POLSKOU A RUSKOU UNIVERZITU

Prorektor VŠAPs, doc. ThDr. Patrik Maturkanič, PhD., se dne 4. srpna 2021 setkal v polském městě Wroclav se zástupci místní a moskevské univerzity, dr. Aleksanderem Kobylarkem, PhD. a prof. PaedDr. Romanem Králikem, PhD. Toto přátelské setkání podpořila i paní prorektora z UKF v Nitře, PhDr. Martina Pavlíková, PhD., která s Vysokou školou aplikované psychologie v Terezíně sdílí nejen profesní, ale také přívětivé přátelské vztahy. Zástupci těchto čtyř vysokých škol se domluvili na spolupráci při rozličných akademických a vědeckých aktivitách. 

whatsapp-image-2021-08-05-at-16.13.49.jpeg

PŘÁTELSKÉ MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ

Ve středu 21. července 2021 se v Praze uskutečnilo neformální mezinárodní setkání dvou spřátelených vysokých škol. VŠAPs zastupoval rektor PhDr. et Mgr. Štefan Medzihorský a prorektor pro vědu a výzkum, doc. ThDr. Patrik Maturkanič PhD. Ze slovenské univerzity v Nitře přijeli prorektor pro vnější vztahy a sociální věci, doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. a prorektorka pro mezinárodní vztahy, PhDr. Martina Pavlíková, PhD. Předmětem jednání bylo projednání bilaterální smlouvy mezi UKF Nitra a VŠAPs, možnost vzájemného setkávání a výměnných pobytů pedagogů a studentů, spolupráce na výzkumné a publikační činnosti, apod.

whatsapp-image-2021-07-22-at-14.05.36-1.jpeg

 

VIDEOREPORTÁŽ ZE SLAVNOSTNÍ PROMOCE 25. 6. 2021

kopie-navrhu-pozvanka-promoce-2020.png

 

PROMOCE 2021

pozvanka-promoce-2020-3.png

 

Podívejte se na video 

TÝDEN NA CESTÁCH DOC. MATURKANIČE VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI UNIVERZITAMI

kopie-navrhu-tyden-na-cestach-ve-znameni-spoluprace-se-zahranicnimi-univerzitami-ve-dnech-17.-az-21.-kvetna-2021-doc.-thdr.-patrik-maturkanic-phd.-prorektor-pro-vedu-a-vyzkum-vsaps-navstivil-dve-zahranicni-univer.jpg

O návštěvě napsali na webu UKF

logo-ukf.png

VIDEO VZPOMÍNKA NA LETOŠNÍ PROMOCE

120777916_3638827669490476_1297872970181247289_n.jpg

 

20. 6. 2020 Vzpomínkové video na den otevřené brány na VŠAPs.

img_20200620_1827242.jpg

 

 

Experti z VŠAPs provedli průzkum v Litoměřicích

Konference VŠAPs 2020 proběhne online.

kopie-navrhu-kopie-navrhu-kopie-navrhu-konference-spiritualita.png

 

 

Mapa stránek  |  Made by OMNIO Digital s. r. o. (2011-2022)
Vstup do informačního systému VŠAPs