studijni@vsaps.cz
727 863 424

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

Prorektorka pro rozvoj a vnější vztahy

V kompetenci prorektorky jsou tyto oblasti: Navazování a udržování vňejších vztahů (exkurze, prezentace na veletrzích a akcích pro veřejnost, popularizační projekty).

• Kancelář: Prorektoři školy
• Konzultační hodiny: dle osobní domluvy
• Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

O mně

Laura Janáčková je zaměstnána v Sexuologickém ústavu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, psychologií u onkologických a jinak těžce nemocných pacientů, psychosomatikou, problematikou bolesti, partnerských a rodinných vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků, je autorkou řady knih. 

V letech 1987 – 1990 studovala obor psychologie na FF UK v Praze. V roce 1990 získala titul PhDr. na FF UK v Praze a v roce 1996 titul CSc. na téže fakultě. V roce 2004 nostrifikovala a získala titul Dr.phil na Universitat Wien. V roce 2012 získala titul docentka klinické psychologie na FF UP v Olomouci.  V listopadu 2011 bylo zahájeno její habilitační řízení naFilozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Habilitační práce má název  Komunikace ve zdravotnictví a habilitační přednáška Psychologické aspekty onkologického onemocnění. Vědecká rada FF UP schválila návrh na jmenování Dr. Laury Janáčkové Strouhalové docentkou pro obor klinická psychologie v květnu 2012.  Jejednatelkou ve společnosti Institut partnerských vztahů s.r.o., je zakladatelkou a členem správní rady Ústavu onkologické psychologie z.ú., který vznikl v červenci 2014. Od 1. 10. 2017 zastává na VŠAPs post prorektorky pro rozvoj a vnější vztahy a zároveň garantuje předmět Základy psychologie.

Profesní charakteristika:

 • Vysoká škola aplikované psychologie s. r. o.
 • Funkce (pracovní pozice): docentka, prorektorka pro rozvoj a vnější vztahy (od 1. 7. 2017)
 • Výuka/Garant předmětu: Základy psychologie

Vzdělání:

 • Vysokoškolské vzdělání prvního a druhého stupně: FF UK Praha, 1990
 • Vysokoškolské vzdělání třetího stupně: FF UK Praha, 1996; Universitat Wien, 2004
 • Titul docent: FF UP Olomouc, 2012

Odkazy:

SCOPUS  Registr docentů a profesorů vysokých škol

Publikace

Významné publikace za posledních 5 let

 • Haringa, I., Janáčková, L., Kardis, K., Gažiová, M., & Vyacheslavovna, A.L. (2023). Socio-Psychological Aspects of Anorexia Nervosa. Journal of Education Culture and Society 14(1), 352-364. ISSN 2081-1640 [Web of Science, Scopus]
 • Janáčková, L., Škochová, D., & Maturkanič, P. (2020). Psychoterapie bolesti. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 5(2), 637-642. ISSN 2336-8276.
 • Svoboda, M., & Janáčková, L. (2023). Psychosociální zdraví manažerů. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 8(1), 1238-1249. ISSN 2336-8276.

Zahraničí

Mezinárodní vědecké konference (aktivní účast za posledních 5 let):

 • Janáčková, L. (2022). „Phenomenology of the human psyche“ Psychosocial Resources of the Personal and Social Develompment in the Era of Globalization (4-5 November 2022, WUNU Ternopil, Ukraine) 

Vlastní

Zabývá se psychologií v oblasti aplikované medicíny a komunikace, především psychoonkologií, psychosomatikou, problematikou bolesti, lidských vztahů a sexuálního chování. Publikovala desítky odborných i populárních článků a je samostatnou autorkou několika knih

Členství ve vědeckých organizacích, redakčních radách vědeckých časopisů doma i v zahraničí:

 • Členství v Akademické radě Vysoké školy aplikované psychologie (Terezín, Česko) od 2017 – dosud
 • Členství v Redakční radě vědeckého časopisu Aplikovaná Psychologie/Applied Psychology (Terezín, Česko) od 2023 – dosud

Vedení závěrečných prací:

 • Počet vedených/ukončených bakalářských a diplomových prací: 12

 

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!