studijni@vsaps.cz
727 863 424

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský

PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský

Rektor

V kompetenci rektora jsou tyto oblasti: Řízení VŠAPs, Vedení Kolegia rektora, Prorektorů a tajemnice, Akademické rady, Rady pro vnitřní hodnocení, Disciplinární komise a Příjímací komise.

• Kancelář: Vedení školy/Rektor
• Konzultační hodiny: dle osobní domluvy
• Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
• Telefon: +420 603 478 364

O mně

Certifikovaný europsycholog a mentor EUROPSY. Vysokoškolský pedagog a rektor Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně. 

Vystudoval Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě a psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1983-1988 absolvoval pětiletý komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii SUR. 

V letech 1981-1989 působil jako vědecký pracovník Ústavu rozvoje vysokého školství MŠMT, poté byl do roku 1992 ředitelem Institutu pro zvyšování manažerské kvalifikace na Fakultě ekonomiky a managementu (nyní Zemědělská univerzita v Praze). Dlouhodobě vyučoval na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové, poté také na Farmaceutické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě psychologii léčby pacienta.  

Publikoval řadu odborných a vědeckých článků, vydal publikaci Asertivita (1991). Založil vědecký recenzovaný časopis Aplikovaná psychologie / Applied Psychology, vydávaný VŠAPs od roku 2016. Je členem Českomoravské psychologické společnosti, člen výboru České asociace psychologů práce a organizace a České manažerské asociace.

Profesní charakteristika:

 • Vysoká škola aplikované psychologie s. r. o.
 • Funkce (pracovní pozice): rektor (od 10. 9. 2011)
 • Výuka/Garant předmětů: Sociálně psychologický výcvik, Prezentační dovednosti a rétorika, Asertivní komunikace pro manažery

Vzdělání:

 • Vysokoškolské vzdělání prvního a druhého stupně: FaF UK Bratislava, 1969; FF UK Praha, 1975; Psychoterapeutický výcvik SUR, Praha, 1988

Publikace

Významné publikace za posledních 5 let

 • Medzihorský, Š. (2023). Komunikace v psychologii ekonomického chování. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 8(1), 1227-1237. ISSN 2336-8276.
 • Medzihorský, Š. (2021). Spirituality from a Psychological Point of View. In Maturkanič, P. & Tomanová Čergeťová, I. (ed.). Spiritual and Social Experience in the Context of Modernism and Postmodernism. Morrisville: Lulu Publishing Company, 245-270. ISBN 978-1-716-21192-8.
 • Medzihorský, Š., & Svoboda, M. (2020). Vnímání a prožívání nouzového stavu v 1. vlně pandemie koronaviru. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 5(2), 592-626. ISSN 2336-8276.
 • Medzihorský, Š., & Svoboda, M. (2022). Vnímání a prožívání období pandemie koronaviru a sociální práce. Aplikovaná psychologie/Applied Psychology 7(2), 1119-1143. ISSN 2336-8276.

Zahraničí

Mezinárodní vědecké konference (aktivní účast za posledních 5 let):

 • Jiřištová, D., & Medzihorský, Š. (2021). „Relation of personality charakteristics to performance motivation and search for the meaning“ The 32 International Congress Psychology: Psychology in the 21st Century (23 July 2021, Prague, Czech Republic)
 • Medzihorský, Š. (2021). „Assertive communication at different age“The 32 International Congress Psychology: Psychology in the 21st Century (20 July 2021, Prague, Czech Republic)
 • Medzihorský, Š. (2021). „Asertivní komunikace jako funkční prostředek získávání a poskytování informací na trhu práce“ Svět práce 2020-2030 (25-26 November 2021, VŠAPs Terezín, Czech Republic)
 • Medzihorský, Š. (2023). „Jak pracovat se strachem“ Postav se svému strachu (22 April 2023, FF UK Praha, Czech Republic)
 • Medzihorský, Š. (2023). „Komunikace v psychologii ekonomického chování“ Psychology of Economic Behavior in the Context of Cultural Changes in the 21st century (11 May 2023, VŠAPs Terezín, Czech Republic)
 • Medzihorský, Š. (2020). „Předpoklady pro asertivní jednání“ Psychologie práce v současném světě (5 March 2020, Akademie věd ČR, Czech Republic
 • Medzihorský, Š. (2020). „Spiritualita z psychologického hlediska“ Spirituální zkušenosti v kontextu moderny a postmoderny (29 May 2020, VŠAPs Terezín, Czech Republic)
 • Medzihorský, Š., Svoboda, M., & Jiřištová, D. (2021). „Feelings and experiencing the coronavirus pandemic in state of emergency by Czech Citizens“ The 32 International Congress Psychology: Psychology in the 21st Century (21 July 2021, Prague, Czech Republic)

Vlastní

Členství ve vědeckých organizacích, redakčních radách vědeckých časopisů doma i v zahraničí:

 • Předseda Akademické rady Vysoké školy aplikované psychologie (Terezín, ČR) od r. 2011 – dosud
 • Členství v Redakční radě vědeckého časopisu Aplikovaná Psychologie/Applied Psychology (Terezín, ČR) od r.2016 – dosud
 • Členství ve výboru Asociaci psychologů práce a organizace
 • Členství v Českomoravské psychologické společnosti
 • Členství v České manažerské asociaci

Vedení závěrečných prací:

 • Počet vedených/ukončených bakalářských a diplomových prací: 29

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!