studijni@vsaps.cz
727 863 424

Slavnostní promoce absolventů Akademie 3. věku

Promoce Akademie 3. věku

Ve čtvrtek 13. června 2024 v zaplněném Wieserově domě v Terezíně rozdal PhDr. Mgr. Štefan Medzihorský, rektor VŠAPs, při slavnostní promoci certifikáty téměř 70 přítomným absolventům Akademie 3. věku.

Senioři různých věkových kategorií, kteří během celého akademického roku 2023/2024 absolvovali osm pravidelných setkání, kladným způsobem zhodnotili průběh obohacujících přednášek se zajímavými erudovanými lidmi. Za město Terezín účastníky promoce také pozdravil jeho starosta, René Tomášek. Neziskovou organizaci Nativitas z.s. zastupovala bc. Daniela Machylová, MBA. Oběma představitelům již zmíněných organizací patří poděkování za podporu nejen v tomto ročníku, ale i za slíbenou podporu v dalším akademickém roce 2024/2025. 

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!