studijni@vsaps.cz
727 863 424

Zasedání Pedagogické a Akademické rady VŠAPs

Zasedání Pedagogické a Akademické rady VŠAPs

V pátek 7. června 2024 se v dopoledních hodinách uskutečnilo pravidelné zasedání Pedagogické rady VŠAPs, kterého se online účastnila většina pedagogů VŠAPs, pracovnice studijního oddělení a tajemnice. Cílem tohoto setkání bylo komplexní zhodnocení akademického roku 2023/2024 a následné plánování nových pedagogicko-vědeckých perspektiv pedagogů VŠAPs.

Na toto pracovní setkání navázalo dne 21. června 2024 zasedání Akademické rady, která také prostřednictvím online platformy projednala a následně schválila důležité dokumenty VŠAPs. Další jednání Pedagogické i Akademická rady VŠAPs  jsou naplánována na pátek 20.  září 2024 (začátek akademického roku 2024/2025).

Schopnosti porozumět sobě i druhým Vás obohatí!